SİYASET
Giriş Tarihi : 07-09-2022 12:30

Yusufeli’ni Meclis Gündemine Taşıdılar

Yusufeli’ni Meclis Gündemine Taşıdılar

İYİ Partili Milletvekilleri Yusufeli halkının yeni yerleşim yerine taşınma sürecindeki sorunları TBMM Gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz ay içinde Yusufeli’ne gelerek ilçe halkının yeni yerleşim yeri ve taşınma sürecinde yaşadıkları sorunlarını dinleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, bu sorunları raporlaştırarak Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezi, ile 12 köyün tamamı sular altında kalacakken 16 köy ise kısmen sular altında kalacak. Bu kapsamda ilçe halkı inşaatı devam eden yeni yerleşim yerine taşınma süreci tartışmaları sürerken ilçeyi ziyaret eden İYİ Partili heyet halk ile yaptığı görüşmenin ardından sorunları raporlaştırarak TBMM’ye bir soru önergesinde bulundu.

İYİ Partili Heyetin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplanması istediği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

1.Yusufeli yeni yerleşim yerinde yapılan işyeri ve konutların yapım yılları da dikkate alındığında açıklanan fiyatların inşaat maliyetleri dikkate alındığında yüksek olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.  Bu işyeri ve konutlarda yüksek fiyat oluşumuna neden olan maliyetlerin sebebi nedir?

2.Yeni yerleşim yerinde bodrum olarak yapılan, toplam bina stokunun yaklaşık %30’unu teşkil ettiği düşünülen ve kura ile hak sahiplerine dağıtılan binaların; ülkemizde yaşanan sel felaketleri ve buna bağlı can kayıpları da göz ününe alınarak; bu bodrum katların iptal edilerek yerine yeni binalar yapılması ile ilgili bir çalışmanız olacak mıdır? Olmayacaksa bahsi geçen olumsuzluklara karşı ne gibi önlemler alınmıştır?

3.Bodrum kat olarak kura ile dağıtımı yapılan konutların bedeli ile üst katların bedeli birbirine çok yakındır. Katlar arasında belirlenen bedellerdeki hataların düzeltilmesi hususunda bir çalışma yapacak mısınız?

4.Yapılan yeni işyerlerinin fiyatları belirlenirken, yapı yaklaşık birim maliyet cetveline aykırı olduğu halde işyerlerinin bodrum kat olarak yapılan kısımlarının işyeri metrekaresine eklenerek fiyat belirlenmesinin nedeni nedir?

5.Aynı mevkide ve aynı nitelikte birbirine komşu iş yerleri arasında belirlenen fiyat farkının sebebi nedir?

6.Yusufeli nüfusuna kayıtlı olup yıllarıdır fiilen Yusufeli’nde yaşayan, burada işyeri bulunan ancak çeşitli nedenlerle hak sahibi olamayan kişilerin hak sahibi olabilmeleri ile ilgili Bakanlığınızca herhangi bir çalışma ya da düzenleme yapılacak mıdır?

7.Mevcut durumda ilçe merkezinde ana cadde ve ana arterlere yakın konumda 300’e yakın işyeri olduğu halde yeni ilçe yerinde birinci bölge olarak tabir edilen ve kamu kurumlarının yoğunlaştığı, ilçeye gelen yolların birleştiği ana merkez olan bölgede sadece 100 civarında işyeri planlanmıştır. Bu durum sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunun çözümüne ilişkin yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

8.Ticaret odasına bağlı tacir statüsünde olan, ilçe istihdamının ve ekonomisinin büyük bir bölümüne sahip olan ancak çeşitli denenlerle hak sahipliği verilmeyen şirketlere işyeri sağlanması konusunda bir çalışmanız olacak mıdır?

9.2011-2014 yılları arasını ilçede ikamet edenleri esas alarak düzenlenen hak sahipliği listesinde aile olan şartı vs. gibi nedenlerle yer alamayan ancak sonraki süreçte ailesini kuran veyahut bekâr olup uzun süredir ilçede ikamet eden ve yeni ilçede yaşamak isteyenlerin durumu ne olacaktır? Bu konu ile ilgili bir alışma yapılacak mıdır? Yeni bir tarih esas alınarak hak sahipliği müracaat imkânının tanınması konusunda bakanlığınızca bir düzenleme yapılacak mıdır?

10.İnşaatların devam ettiği, alt ve üst yapıların tamamlanmadığı, birçok eksikliğin olduğu yeni ilçe inşaatına vatandaşın erkenden ve zorlama ile taşınmasının istenmesinin nedeni nedir? Şantiye sahası halinde olan yeni ilçe merkezine vatandaşın hemen taşınması halinde yaşanacak kaza ve olumsuz durumların sorumlusu kim olacaktır? Bakanlığınız bu konu ile ilgili ne düşünmektedir?

11.İlçe merkezinin barajdan dolayı 7. kez taşınacağı bilinmektedir. Taşınacak olan Yusufeli ilçe merkezinin ve köylerinin geçmişten bugüne defalarca taşınması bölgede sistemsiz, plansız ve denetimsiz çalışmaların yapıldığını göstermektedir. Yusufeli yeni ilçe merkezi baraj nedeni ile herhangi risk taşımakta mıdır? Gerekli planlama ve denetim yapılmış mıdır? Yıllar sonra ilçe merkezinin taşınma ihtimali var mıdır?

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından cevaplanması istenilen sorular.

1.Yusufeli ilçesinde baraj yapımı için yapılan kamulaştırmada farklı kamulaştırma miktarlarının verildiği doğru mudur? Doğru ise bunun nedeni nedir? DSİ’nin bölgede ki kamulaştırmaları Bakanlığınızca takip edilmekte midir?

2.Kamulaştırma sürecinde DSİ ile vatandaş arasında yaşanan sorunların ve anlaşmazlıkların sebebi nedir? Bu hususun çözümüne ilişkin bir çalışmanız var mıdır?

3.Mevcut ilçede 200 civarında konutun 2942 Sayılı yasanın 25. Maddesinin son fıkrasına eklenen düzenleme kapsamında değerlendirilerek, 2013 tarihinde ilan edilen kamu yararı gereğince bu konutlara bedel ödenmemesi yönünde ki DSİ uygulaması ile ilgili olarak, bahse konu kanun kapsamına sokulmaya çalışılan bu binaların yasa gerekçesinde belirtildiği şekli ile sırf kamulaştırma bedeli almaya dönük yapıldığına dair DSİ’nin veya ilgili kurumların elinde herhangi kanıt var mıdır? Yoksa bu uygulamada ki ısrarın sebebi nedir?

4.DSİ’ni n konutlara kamu yararı gereğince bedel ödenmemesi ya da az bedel ödenmesi ısrarı sonucu konutunun değeri altında bedel verilen vatandaşların mağduriyetini çözmeye yönelik yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? DSİ’nin bu uygulaması Bakanlığınızın bilgisi dâhilinde mi yapılmaktadır?

5.2018 yılından sonra yapılan binalara DSİ tarafından bedel ödenmekte midir? Ödeniyor ise 2013-2018 yılları arasında yapılan binalara bedel ödenmemesinin sebebi nedir?

6.DSİ ile anlaşamayan vatandaşların özellikle üzerinde konut bulunan parsellerinin kamulaştırma davalarının yoğun bir biçimde 2021 yılı son aylarında açıldığı, bu binaların kamulaştırma bedel hesaplamalarının 2021 yılı verileri üzerinden değerlendirilmesi sonucu konut sahiplerinin yaklaşık üç kat daha düşük bedel aldığı söylenmektedir. Bu doğrumdur? Doğru ise sebebi nedir? Bu mağduriyetin giderilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa nedir?”

NE OLMUŞTU?

Yusufeli halkının iskan kanunu genel hükümlerinin bağlayıcılığı yüzünden hak sahipliği konusunda yöre halkının mağduriyeti sonucu ilçede geniş kapsamlı istişare toplantıları düzenlenerek eylem planı oluşturuldu. Toplantının akabinde 23 Ağustos tarihinde mağduriyetlere farkındalık sağlamak, gerek konut gerekse işyeri hak sahipliği sorunlarının çözüme kavuşturulmadan taşınma sürecinin başlatılmaması, yeni yerleşim yerindeki çalışmalar bitirilmeden ve tek bir şantiye çalışması kalmadan halkın çıkılamayacağını, eğer çıkılırsa her iki yaşam alanının da ölü şehir olacağını anlatmak için ilçe esnafları yüksek bir katılımla kepenk kapatarak ilçe esnafı kepenk indirerek halk ile birlikte yürüyüş gerçekleştirmiş bu eylem esnasında da 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yusufelililer tarafından gerçekleştirilen bu protesto eylemi ülke gündeminde büyük bir ses getirmiş ve bu sürecin ardından Yusufeli ilçe sakinlerinin söz konusu büyük mağduriyetlerine karşı kayıtsız kalmayarak ilçeyi ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar; İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Akyürek ve ilçe teşkilatının refakati ile inşası devam eden yeni yerleşim yerini ziyaret ederek rapor tuttular. Ardından ilçe halkı ile toplantıda bir araya geldiler.

İYİ Partili heyet Bu ziyaret ile elde ettikleri bilgiler ışığında Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplamaları için 01.09.2022 tarihli soru önergeleri sundular.

 

Artvin'de HaberArtvin'de Haber