YEREL
Giriş Tarihi : 17-09-2022 11:24

“Yoksulların Barınma Talebi Seçim Malzemesi Yapılıyor”

“Yoksulların Barınma Talebi Seçim Malzemesi Yapılıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine karşı açıklama yapan Halkevleri İl Temsilcisi Uğur Karakuş, projenin yoksullara kurulan bir tuzak olduğunu ifade ederek, "Açıklanan projeler sosyal konut projesi değil yoksullara ev satma projesidir" dedi.

Artan barınma krizine çözüm olarak sunulan sosyal konut projesinin bilinmezliği sürerken Halkevleri İl Temsilcisi Karakuş, projeye karşı açıklama yaptı.

Erdoğan’ın 600 bin–800 bin liraya ev alınacağı algısıyla pazarladığı projenin ayrıntılarında yer alan, aylık taksitlerin 6 ayda bir memur maaşı zammına göre artacağı bilgisi projenin sosyal konut projesinden uzaklaşmasına neden oldu.

AKP’nin sosyal konut yalanı

Projeye karşı açıklama yapan Karakuş, projenin yoksullara kurulan bir tuzak olduğunu ifade ederek, “Açıklanan projeler sosyal konut projesi değil yoksullara ev satma projesidir” dedi.

Karakuş tarafından yapılan açıklamanın öne çıkan başlıkları şu şekilde:

Yoksula ev satma projesi

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gün önce yoksullara sosyal konut üretilip satılacağına ilişkin açıklamaları göz boyama amaçlı bir seçim çalışmasıdır. Bu proje hem sahip olduğu paradigma hem de yoksullara kurduğu tuzak açısından vahimdir. Neoliberalizmin ülkemizdeki baş temsilcisi Erdoğan’a göre bütün sosyal haklar, para karşılığı ya da mülk sahipliği şeklinde elde edilebilir. Dolayısıyla açıklanan projeler sosyal konut projesi değil yoksullara ev satma projesidir.

TOKİ, borç-taksit ödemelerini altı ayda bir memur maaş artışına endekslemiş durumdadır. Enflasyon tek haneliyken pek de sorun olmayan bu durum, içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda, yoksullar üzerinde büyük bir basınç yaratmaktadır. Genel yaşam giderlerindeki artış ile ücretlerdeki artış aynı oranda olmadığı için TOKİ taksitleri ödenemez hale gelmiştir. Çok sayıda kişi bankalardan borç alarak TOKİ borçlarını kapatıyor. Banka kredileri bile vatandaşlar için TOKİ’ye göre daha avantajlı durumdadır. Son açıklanan proje ile ilgili olarak vatandaşlarda taksitlerin sabit olduğu gibi bir yanılsama var.

Konut sahipliği 2014’ten beri düşüyor

Erdoğan’ın açıklamasında yer alan “Avrupa’da ev sahipliğinde en üst sıralardayız” sözleri ise tamamen gerçek dışıdır. Türkiye’de konut sahipliği oranı 2014 yılından bu yana düşmektedir. 2014’de % 61 olan konut sahipliği oranı şu an % 57’dir. Avrupa ülkelerinde konut sahipliği oranı bir iki ülke hariç Türkiye’nin çok üstündedir. O ülkelerde de kira yardımları ve çok sayıda ucuz kiralık kamu konutları vardır. Avrupa ülkeleri düşük kamu konut kiraları ve kira yardımları ile düşünülünce, barınma hakkında Türkiye en alt sıradadır.

Piyasa yoksullar üzerinden canlandırılmak isteniyor

AKP, yoksula yardım adı altında konut üretip yoksulları hem soymakta hem de siyasi, ekonomik olarak kendine-sisteme bağlama politikası gütmektedir. TOKİ’den ev alanlar 10-20 yıl boyunca borçlandırılmaktadır. Borçlandırma, bir kitle pasifikasyon aracı işlevi görerek yoksul halk tepkilerini, isyanlarını bastırmada kullanılmaktadır. Bu projelerle yoksullar kentlerin çeperlerine atılacak ve kent merkezleri yoksulların göremediği, yararlanamadığı yerlere dönüşecektir.

Yoksullara yüksek fiyatlı konut satarak mülk edindirme amacı güden, piyasayı canlandırma işini yoksullar üzerinden gerçekleştirmeye çalışan, yoksullara umut satan politikalar terk edilmelidir. Devlet, yaşanabilir nitelikli konutlar üreterek yoksullara düşük kiralarla vererek konut sorununu çözme yoluna gitmelidir.

Zülfiye AKSU

AdminAdmin