YEREL
Giriş Tarihi : 13-12-2021 17:27   Güncelleme : 13-12-2021 17:27

Yeşil Artvin Derneğinin Faaliyet Raporu

Yeşil Artvin Derneğinin Faaliyet Raporu

Yeşil Artvin Derneği’nin 11 Aralık 2021 Cumartesi günü düzenlenen 14. Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan, Derneğin 2019-2021 yılları arası faaliyet raporunu okudu.

Başkan Karahan’ın okuduğu, Derneğin 14.12.2019 tarihinde yapılan seçimlerinden sonra başlayan 2019-2021 dönemine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetlerin önemli bir kısmın şu şekilde sıralandı:

28 Aralık 2020: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği “Cerattepe’den Kazdağıları’na” paneline Neşe Karahan katıldı.

17 Ocak 2020: Şehrin içme sularından Satimo suyuna şirketin izinsiz 40 tonluk depo koyduğunu belediye çalışanlarının müdahale ettiklerini öğrenildi, sabah basınla birlikte olay mahalline gidildi belediye çalışanlarının özverili bir şekilde sabaha kadar bölgede olaya müdahale ettikleri görüldü.Suyumuza sahip çıkan Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ederiz.

7 Şubat 2020:  Kanal İstanbul projesinin iptali için ülkedeki diğer STK’ler ile birlikte dava açıldı.

10 Şubat 2020: Sanayi Sitesi yönetimi ziyaret edildi. Son gelişmeler paylaşıldı.

17 Şubat 2020: Cerattepe müdahalesinin 4 yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

10 Mart 2020: 17 Ocak 2020 tarih ve 31011sayılı resmi gazetede yayınlanan 305 maden sahasının ihale ilanının iptali için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ülke çapında faaliyet gösteren STK’lar ile birlikte dava açılmasına karar alındı ve 17 Mart 2020 tarihinde ihale ilanının iptali için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dava açıldı.

18 Mart 2020: Cerattepe ile Hatila Milli Parkı arasındaki alanlarda ihale edilen üç ayrı ruhsat için ihalelerin iptaline ilişkin dava açıldı. Davaya Hatila, Ballıüzüm ve Sarıbudak Muhtarlıkları müdahil oldu.

29 Mart 2020: Pandemi nedeniyle her yer kapalı olduğu halde Cerattepe’de çalışma devam ettiği için sosyal medya üzerinden #cengizevinedön hashtag’i ile paylaşımlar yapıldı.

7 Nisan 2020: Pandemi koşullarında toplu çalışan kurumlar ve ilimizdeki pandemi koşulları hakkında bilgi edinmek üzere hazırlanandilekçesiyasi ve STK ların imzasına açılarak il pandemi kuruluna verildi. Yazının bir örneği de Belediye Başkanı’na verilerek bilgi istendi. Başvuru basınla ve kamuoyu ile paylaşıldı.

4 Haziran 2020: Yusufeli Demirdöven köyünde yapılmak istenen HES ile mücadele edenlere destek amaçlı Neşe Karahanve yerel basından Sami Özçelik şantiye alanınına gitti. Muhtar ve yöre halkı ile görüşüldü ve gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı.

Aynı gün yaylalar köyünde çıkan yangın nedeniyle mahalleye de geçmiş olsun ziyaretine bulunuldu.

11 Haziran 2020: Artvin Barosu binasında il dışından gelen Artvinli STK temsilcileri ile toplantı yapıldı. Artvin’in sorunları ve üretimkooperatiflerinin önemi ve desteklenmesi konuşuldu.

17 Haziran 2020: 16 Mart 2020 gün ve 31070 sayılı resmi gazetede yayınlanan korunan alanların tespit tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 356 ve 7 maddeleri yönünden iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’naülke çapında faaliyet gösteren STK’larla birlikte dava açıldı.

4 Ağustos 2020: Türkiye'de yapılan maden ihalelerinin 15 tanesinin Artvin'de (merkezde 3 Arhavi'de 4 Yusufeli'nde 7 Ardanuç'ta 1 olmak üzere) olduğu öğrenildi. Tolga Odabaş arkadaşımız haritalandırdı.

21 Ağustos 2020: Vali,Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı için Cerattepe eylemlerinde yapılan müdahale’de ki aşırı şiddet ve usulsüzlükler için açtığımız davaya yargı izni verilmedi bu nedenle Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi başvurumuzu reddetti.

11 Eylül 2020: Tema dan Nevzat Özer ve Ümit Bey Derneği ziyarete geldiler Yeni maden yasası ile ilgili çalışmalarını anlattılar Cerattepe Güney galeri ve etrafı gezdirip bilgi verildi.

25 Eylül 2020: Gazeteci Sami Özçelik Nursal Bülbül Neşe Karahan ve Doç. Dr. Mehmet Özalp ile birlikteOrman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Ölmez ziyarete gidildi orman kesimleri ile ilgili endişelerimizive gelen şikayetleri anlattık. Orman Fakültesinin bu konuda çalışma yapması talep edildi.

12 Ekim 2020: Sinop Nükleer Santralinin projesinde verilen ÇED raporunun iptali için diğer çevre dernekleri ile birlikte dava açıldı.

27 Kasım 2020: Dere Mahallesi Naşop mevkiindeki anıt kestanelerin tescillenmesi için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu, Süreç takip ediliyor.

30 Kasım 2020: Cerattepe de ki 22 hektarlık izinlerinin 240 hektara çıkarılması ile ilgili kazandığımız davaya karşı, davalının istinaf başvurusunun Samsun idare Mahkemesi’nce kabul edilmesine karşı Danıştay’a temyiz başvurumuzu yaptık.

23 Aralık 2020: 24 Ekim 2020 tarih ve 31284 sayılı resmi gazetede yayınlanan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 10/ 9 2020 tarih ve 110 sayılı Tabiat Varlığı olarak belirlenecek anıt ağaçların tespitine ilişkin ilke kararına ve Ekim 2020 tarih ve 31284 sayılı resmi gazetede yayınlanan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 10/9 2020 tarih ve 111 sayılı 109 sayılı doğal sit alanlarını koruma ve kullanma koşulları ilke kararlarında değişiklik yapılmasına dair ilke kararına karşı dava açmak üzere derneğimizin vekâleti olan avukatlara yetki verilmesine karar verildi ve dava açıldı.

24 Aralık 2020: Covid-19 salgını nedeniyle havadaki partiküllerin fazla olduğu yerlerde virüs kaynaklı ölümlerin daha fazla olmasının tespiti üzerine ülke genelindeki faaliyette olan 30 termik santralin ve henüz işletmeye alınmamış 7 adet termik santralin üretim lisanslarının ve projelerinin iptali amacıyla Cumhurbaşkanlığı’na yapılan başvurunun reddinin iptali davası diğer derneklerle birlikte açıldı.

27 Ocak 2021: Hatila Milli Parkı ile ilgili raporumuzu bir üst yazıyla Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim ettik.

16 Şubat 2021: Müdahalenin 5. yılı nedeniyle yazdığımız basın açıklamasını basınla ve sosyal medyadan paylaştık. Mekânda Adalet Derneği’nin özverili çalışmaları ve müdahalenin 5. Yıldönümü nedeniyle hazırlayıp yayınlamış olduğu video nedeniyle kendilerine teşekkür ederiz.

12 Nisan 2021: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2021 tarih ve 31407 sayılı resmi gazete de yayınlanan 606 adet maden sahasının ihale ilanının iptali için diğer çevre dernekleri ve çevrecilerle birlikte dava açıldı.

17 Mayıs 2021: Anayasa Mahkemesi'nde devam eden Cerattepe davası için Av. Bedrettin Kalın ve çevre avukatlarının hazırladığı cevap ve belgeler tamamlanıp Anayasa Mahkemesine yollandı.

4 Haziran 2021: İmar revize planı için açmış olduğumuz dava sonuçlandığı için bununla ilgili basın açıklaması yapıldı Tolga Odabaş süreci sunu şeklinde anlattı Av. Bedrettin Kalın’da hukuksal süreçle ilgili açıklama yaptı

10 Temmuz 2021: Ardanuç üretim Kooperatifi’nin ekmiş bulunduğu lavanta tarlasına gidilip destek verildi.

11 Eylül 2021: Doğa Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği “Doğa İçin Güç Kat” projesinin Ankara’da yapılan toplantısına Hasan Yüksel ve Dilan Şahinbaş katıldılar

17 Eylül 2021: Tema yönetim kurulu üyesi Hikmet Öztürk’ünArtvin’e gelmesi nedeniyle görüşüldü doğal yaşlı ormanlar ile ilgili çalışmalarını anlattı.

13 Eylül 2021: İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağı ile ilgili açılan davanın keşfine Avukat Bedrettin Kalın ve Neşe Karahan katıldıAynı gün pazardaki Taşocağı keşfine de katılım gösterildi.

21 Ekim 2021: 17 Ekim 2021 günlü Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı imzasıyla Kafkasör Turizm Alanının yarı yarıya daraltıldığı öğrenildi. Bu konu ile ilgili dava açma hazırlığı sürmektedir.

1 Aralık 2021: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ziyaret edildi. Cerettede’ki denetim ve sonuçları ile şirketin yaptığı villa hakkında yazılı olarak başvuru yapıldı ve bilgi istendi.

9 Aralık 2021: Çevre Mühendisliği Kongresine Tolga Odabaş çevrimiçi katılım sağlanarak derneğin tanıtımı ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Dilan Şahinbaş