Yerel
Giriş Tarihi : 06-09-2022 10:12   Güncelleme : 06-09-2022 10:46

“Yaşanabilir Bir Ücret Düzenlemesi İstiyoruz”

“Yaşanabilir Bir Ücret Düzenlemesi İstiyoruz”

Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin iradesi dışında, öğretmenlerin temel sorunlarının ve taleplerinin dikkate alınmadan hazırlandığını belirterek, "Sosyal, mesleki ve özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu istiyoruz" dedi

Başkan Gümüş 2022-23 eğitim öğretim yılı öncesinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin açıklamada bulundu.

“Öğretmenler kurul toplantılarında Eğitim Sen konuşuyor” başlığıyla yayımladığı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun muhatabı olan öğretmenlerin iradesi dışında, öğretmenlerin temel sorunlarının ve taleplerinin dikkate alınmadan hazırlandığını belirtti.

Öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarının demokratik olmayan biçimde tek taraflı olarak düzenlendiğini ifade eden Gümüş, “Öğretmenlik Meslek Kanunu, farklı branşlarda olsalar da aynı okulda ve aynı sınıfta öğrencilerine emek veren öğretmenleri, farklı kariyerlere ayrıştırarak ve bu yapay ayrıştırmaya göre farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açan bir düzenlemedir” dedi.

“Bu süreç öğretmenin mesleki saygınlığını ve çalışma barışını bozacaktır”

Kariyer basamakları sisteminin eğitimin niteliğinde bir artışa yol açmayacağını tersine okulda ve öğretmenler odasında çalışma barışını bozarak eğitimin niteliğini düşüreceğini vurgulayan Gümüş şunları söyledi:”

“Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin tüm hakları ile kadroya geçirilmesi beklenirken tersine bu Kanun kadrolu öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen hiyerarşisine tabi tutmuştur. Oysa tüm öğretmenlerin asıl beklentisi, güvenceli iştir, eşit işe eşit ücrettir ve mesleki itibardır, saygıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu merkezi yazılı sınavı kaldırarak yerine ‘Adaylık Değerlendirme Komisyonu’ oluşturmuş ve böylece öğretmenliğe ilk atanmada mülakatın bir benzeri siyasal ayrımcılığa yol açacak keyfi ve baskıcı bir süreci başlatmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ‘sınavsız kariyer olmaz’ diyor. Kariyer basamakları arasındaki geçiş sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde çok olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır. Öğrencilerine yıllarca emek vermesine karşın yeterlilik sınavına maruz kalan öğretmenin hissedeceği duygular eğitimin niteliğine gölge düşürecektir.

Velilerin algısında “nitelikli okul” ve ‘niteliksiz okul’ ayrımlarına ‘yeterli öğretmen’ ve ‘yetersiz öğretmen’ ayrımı eklenecektir. Velilerin bakış açısında yaratılan bu algı, öğrenciler üzerinde de ciddi etkiler oluşturacaktır. Okulda ‘uzman öğretmenin sınıfı’ ve ‘başöğretmen sınıfı’ oluşacak ve algı düzeyinde eğitim hakkının sağlanmasında eşitsiz uygulamalar ortaya çıkacaktır. Bu süreç öğretmenin mesleki saygınlığını, okul ve aile arasındaki iletişimi ve çalışma barışını bozacaktır.”

“İnsanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi istiyoruz”

Ekonomik krizin derinleştiği ve eğitim emekçilerinin enflasyon karşısında ezildiği bu dönemde emekçilerin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesinin asla kabul edilemez olduğunu söyleyen Gümüş şu taleplerde bulundu:

“Tüm eğitim ve bilim emekçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşanabilir bir ücret düzenlemesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmasının ivedi biçimde yapılmasını istiyoruz.

Eğitim emekçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminerlere alınmasına da sınava da, kariyer basamaklarına da karşıyız. Bu kanunun bir an önce iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve tersine öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz.

Ekonomik, sosyal, mesleki, özlük haklarımızla ilgili taleplerimiz, eleştirilerimiz ve önerilerimiz doğrultusunda demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak gerçek bir meslek kanunu istiyoruz.”

Malvina BİBİLASHVİLİ

AdminAdmin