Yerel
Giriş Tarihi : 20-10-2022 11:34

“Yasa Yoruma Açık Dolayısıyla Rahatsız Edici”

“Yasa Yoruma Açık Dolayısıyla Rahatsız Edici”

Artvin Faal Gazeteciler Derneği (AFGAD) Başkanı Yaşar Kars,Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Dezenformasyonla Mücadele yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kars, mecliste kabul edilerek yürürlüğe giren yasanın 29’uncu maddenin yoruma açık olduğunu ve kıstasın belli olmadığını belirtti.

AFGAD Başkanı Yaşar Kars, Basın Yasası ile ilgili yasanın 29’uncu maddeye dikkat çekmek istediğini belirterek maddede yer alan "halkı yanıltıcı bilgiyi alınan yayma" kısmının çok ucu açık bir madde olduğunu kıstasın belli olmadığını ve yoruma açık olduğu için rahatsız edici olduğunu söyledi. Kars, “Kamuoyunda basına özellikle siyaset kurumu bundan daha çok şikayetçi çünkü onlar birçok demeç veriyorlar kamuoyuyla birçok şey paylaşıyorlar bunun yanı sıra tabii yerel ve ulusal medyada çalışan birçok haberci arkadaşlarımız var gazeteci arkadaşlarımız var araştırmacılarımız var araştırmacı gazetecilik yapanlar var dolayısıyla paylaşmış oldukları haber ve metinlerde özellikle bilgiye dayalı araştırmaya dayalı haberlerde ucu açık bir konu.” şeklinde konuştu.

40 maddelik Basın Yasası’nın 29’uncu maddesine dikkat çekmek istediğini belirten Yaşar Kars, “Yıllardır özellikle basın sektörü ile ilgili son yıllarda gelişen interaktif medyanın alana hakim olması, sosyal medya ile ilgili sosyal ağların bu anlamda yayıncılıkta önemli bir yere gelmesi kamuoyunda bu yasanın altyapısını oluşturdu diyelim. Ancak burada bizim önemsediğimiz, yerel medya ve ulusal medyanın bu geleneksel yayıncılık ile hayatını, geçimini sürdüren kuruluşların önemsediği birkaç konu var burada kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim konu mevcut 40 maddelik yasadaki 29. maddedir. Tabii ki genel anlamda ilk 3 ve 9 maddeler internet haberciliği ile ilgili. Bu anlamda elimizde olduğu gibi birçok ilde, birçok internet haberi yapan, internet sayfası olan kuruluşlar var. Bunların yasal kapısında birçok eksiklik vardı, bunlara dönük maddeler var bunun yanı sıra basın kartları vardır. Bizim geçmişte kullanılan sarı basın kartı olarak bilinir ve meşhurdur dolayısıyla bununla ilgili rengi değişse de onun ismi bizde hala sarı basın kartı olarak yaşıyor. Burada maddeler var 10. madde ile 18. madde arasında düzenlenen içeriği o maddelerde belirtilen konular. Bunun yanında yayınların çalışanları ile ilgili, özellikle interaktif medyada olsun sosyal ağlarda olsun bunların çalışanları ile ilgili maddeler var burada 28'e kadar bununla ilgili ayrıca internet yayıncılığının içeriği ile ve yükümlülükleri müeyyideleri ile ilgili maddeler var 19'dan 27'ye kadar

29’uncu maddenin çok ucu açık ve yoruma dayalı olduğunu kıstasın belli olmadığını belirten Kars “29 ve 30 madde bizim en çok üzerinde durduğumuz konu bu direkt Türk ceza Kanunu ve ceza mahkemeleri yasası kanununu çeşitli eklentiler yapılarak bu maddeler oluşturulmuş.

Bu bilgileri ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili sitesinden indirdim. 29 madde şöyle diyor" 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk ceza kanunu'nun 217 maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak madde 217 A1 sırf halk arasında endişe korku ve panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alınan yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır"diyor. İkinci bent "fail suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyete çerçevesinde işlemesi halinde 1 fıkraya göre verilen ceza yarı oranda artırılır"diyor. Bunun yanı sıra yine 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun 286 maddesinin 3 fıkrasının A bendine 6 numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere şu ekleniyor 7 diye 29 madde şöyle diyor "halkı yanıltıcı bilgiyi alınan yayma" diye, bu çok ucu açık bir madde tabii ki genel anlamda burada kıstas belli değil ucu açık, yoruma açık dolayısıyla rahatsız edici konu bu” Şeklinde konuştu.

Basın Yasası ile ilgili endişelerini geçtiğimiz aylarda paylaştıklarını yasasın bu şekilde geçmesi halinde kamuoyunda büyük endişelere yol açacağını belirttiklerini vurgulayan Kars “Kamuoyunda basına özellikle siyaset kurumu bundan daha çok şikayetçi çünkü onlar birçok demeç veriyorlar kamuoyuyla birçok şey paylaşıyorlar bunun yanı sıra tabii yerel ve ulusal medyada çalışan birçok haberci arkadaşlarımız var gazeteci arkadaşlarımız var araştırmacılarımız var araştırmacı gazetecilik yapanlar var dolayısıyla paylaşmış oldukları haber ve metinlerde özellikle bilgiye dayalı araştırmaya dayalı haberlerde ucu açık bir konu. Mesela diyelim bugün maden ile ilgili bir haber paylaşıldı bu neye göre kısas alınacak. Şöyle bir durum da var sosyal medyada alabildiğine hakaretler, alabildiğine çok uygunsuz ifadelerde paylaşılıyor tabii ki manipüle etmek adına çeşitli yalancı hesaplarla birçok yanıltıcı bilgi paylaşılıyor bu doğru ama burada esas konu gerçekten layığıyla Haber yapan kuruluşlar da aynı kefeye konulacak dolayısıyla bu ucu açık konu yayıncı kuruluşları gerçekten endişelendiriyor bunun yanında sendikalar var stk'lar var. Diyelim işsizlik konusunda disk sendikası ve Türk İş bir araştırma yapıyor ya da herhangi bir isim bir araştırma yapıyor devlet kurumlarının yapmış olduğu araştırma ile çakışmazsa veya veriler farklı olursa yanıltıcı mı olacak? Diyelim ki üniversitelerde araştırma yapıyor bunu haber olarak paylaştı diyelim toplumsal sosyolojik bir olayla ilgili bir araştırma yaptı bu beğenilmediği zaman veya herhangi bir şikayet veya herhangi bir devlet kurumunun yayınlanmış olduğu bilgilere aykırı bir şey içerdiği zaman bu yanıltıcı bilgi mi olacak, dolayısıyla bu ucu açıklığı aslında törpülenmesi ve belli bir çerçeve alınması görüşündeyiz. Geçtiğimiz aylarda biz Türkiye gazeteciler federasyonuna üye bir derneği üst kuruluşumuz o bu bağlamda üst kuruluşumuz başkanlar konseyi toplantısında zaten bir sonuç bildirgesi açıklamıştı bunu biz kamuoyuyla da paylaştık burada endişelerimizi dile getirmiştik yasanın bu şekilde geçmesi durumunda uygun olmayacağı bu anlamda kamuoyunda büyük endişelere yol açacağını paylaşmıştık bu öngörümüz gerçekleşti ne yazık ki” diye konuştu.

Artvin'de HaberArtvin'de Haber