YEREL
Giriş Tarihi : 25-08-2021 11:44   Güncelleme : 25-08-2021 11:46

YAPILANDIRMADA SON BİR HAFTA

Artvin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kahraman Derece, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için başvuru süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceğini belirtti.

YAPILANDIRMADA SON BİR HAFTA

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sayın Kahraman Derece, “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini, bu Kanunla vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidildiğini belirtti.

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlandığını ve 30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacaklarının bu kapsamda yer aldığını ifade eden Derece, “Yapılandırmanın kapsamında; Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,  Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır” dedi.

Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalılarının borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30/04/2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçlarının silineceğini söyleyen Derece, "Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir” diyerek borçların ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebileceğini,  yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Derece açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.”

DİLAN ŞAHİNBAŞ