YEREL
Giriş Tarihi : 30-04-2021 16:11   Güncelleme : 30-04-2021 16:11

Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır

DİSK, KESK, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği, Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır

“Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır” temasının yapıldığı basın açıklamasında, insanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşanacağı yeni bir toplumsal düzen kurmanın insanların ellerinde olduğu vurgulandı .

DİSK, KESK, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği, Türk Tabipler Birliği 1 Mayıs sebebiyle gerçekleştirilen basın açıklaması metnini Köksal Gümüş okudu.

Gümüş, “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü için yan yanayız. Yasaklara rağmen, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs her yer 1 Mayıs diyoruz. Şu çürümüş düzene karşı yeni bir düzen için, yeni bir başlangıç için yan yanayız.” Dedi.

Çarklar Dursun, Ölümler Bitsin!

Yeni düzenin insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Gümüş, “On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik kriz, artan eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor.

Dünya kapitalist sisteminin yarattığı eşitsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık hizmetlerinin ve güncel olarak da COVID-19 aşısının bir ticari meta haline gelmesinin bedelini insanlık ağır biçimde ödüyor. Bu koşullar altında Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 1 Mayıs 2021’de “Yeni bir toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı” mücadelesini büyütme çağırısı yapıyor.

Bizler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, bilimi, emeği ve insan yaşamını öncelemeyen bir anlayışla yönetilenler, daha ağır bedeller ödüyoruz. COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyanın en başarısız ülkelerinden birinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayenin ve patronların çıkarları için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. Buradan bir kere daha haykırıyoruz: Çarklar dursun, ölümler bitsin!”

Çalışanlar Hastalanmaya, Çalışmayanlar Da Açlığa Mahkum Ediliyor

Salgınla mücadele hakkında da açıklama yapan Gümüş, “Bugün “tam kapanma” diye sundukları önlem paketinde de işçi sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil sermayenin çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. Çarklar dönmeye, çalışanların çoğunluğunun işe gitmeye, insanlarımız ölmeye, sağlık emekçilerimiz tükenmeye devam ediyor. Tam kapanma dedikleri önlemlerde biz yokuz: Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa mahkum ediliyor.

Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına olursa olsun “çarklar dönecek” inadıyla, insan yaşamı piyasaya kurban ediliyor. Yeterli aşı tedarik edilemiyor. Göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve tükeniyoruz! “Böyle salgın mücadelesi olmaz” diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

Sadece sağlığımız değil; işimiz, aşımız ve geçimimiz de tehdit altında. Pandemide yurttaşlarına en az nakdi destek veren iki ülkeden biri Türkiye oldu. İşsizlik her gün yeni rekorlar kırıyor. Kod 29 ile tazminat bile alamadan işimizi kaybediyoruz. Milyonlarca çalışan ve ailesi ücretsiz izin dayatmasıyla günde 50 liraya yaşamaya mahkum ediliyor. Gıda enflasyonu ile milyonlar açlık sınırının altına itiliyor. Evimize gelen faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışverişi her gün bir öncekinden daha pahalı oluyor. Uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimleriyle güvencesizlik yaygınlaşıyor.”

“Adaletsizliğin En Çirkin Yüzü Karşımıza Çıkıyor”

Ekonomik kriz ve pandemi koşullarında, adaletsizliğin en çirkin yüzünün net şekilde ortaya çıktığını belirten Gümüş, “Salgın koşullarında bile ülkenin tüm kaynakları bir avuç şirkete peşkeş çekiliyor. Halk yaşam mücadelesi verirken, şirketler pandemide kârlarını artırıyor. “Geçinemiyoruz” çığlıkları yükselen ülkemizde 26 dolar milyarderinin serveti son bir yılda 38 milyar dolardan 53 milyar dolara yükseliyor. Bir yanda açlık, yoksulluk ve işsizlik; diğer yanda servetler birikiyor. Ekonomik kriz ve pandemi koşullarında, adaletsizliğin en çirkin yüzü karşımıza çıkıyor.

Pandemi sürecinde sınıfsal eşitsizliklerin yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği de derinleşiyor. Salgında kadınların omuzlarına yıkılan hane içi iş ve bakım yükü artıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsizliğin, bir yandan pandemide yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin ve güvencesizliğin hedefi haline geliyor. Pandemi koşullarında kadınların güçlendirilmesi gerekirken, İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor.”

1 Mayıs’ta Bir Kere Daha Yan Yana Haykırıyoruz

Gümüş, “Bu koşullar altında işimiz, aşımız ve sağlığımız için söyleyecek çok şeyimiz var. Taleplerimiz ve öfkemiz var. Emekçilerin umutlarını ifade edeceğimiz 1 Mayısımız var.

Sağlıklı, güvenceli ve insanca yaşama hakkımız için yan yanayız. Umutlarımız büyütmek için bugün Türkiye’nin dört bir yanında mücadelemizle yan yanayız.

Taleplerimizi ve hedeflerimizi 1 Mayıs’ta bir kere daha yan yana haykırıyoruz:

• Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlansın, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulsun!

• Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin!

• Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin!

• İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere destek için kullanılsın!

• Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın!

• İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.

• Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere ayrılsın.

• Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın, pandemi süresince fatura borçları hazine tarafından karşılansın, borçlar faizsiz ertelensin.

• Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın!

• İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!

2020 1 Mayıs’ında ifade ettiğimiz gerçek, 2021’de çok daha net bir biçimde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve gezegeni tehdit eden büyük bir felakete dönüşmüştür. Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle, kısacası zulümle ayakta tutulmak istenmektedir.

Bu felakete son vermek, insanlık için yeni bir başlangıç yapmak, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin egemen olduğu, kardeşçe, barış içerisinde yaşayacağımız yeni bir toplumsal düzen kurmak ellerimizdedir.

Umudumuz birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır!” diye konuştu.

Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Gümüş’ün yaptığı açıklamanın ardından Devrimci İşçiler Sendikası Konfederasyonu Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin konuşma yaptı. Bilgin yaptığı konuşmada içinde bulunulan ekonomik krizin kaynağının emekçiler olmadığını ve bu krizin faturasını da emekçilerin ödemeyeceğini vurguladı.

Nerede bu para?

Dünyada insan hayatının emekçilerin alın teri üzerine kurulduğunun bir gerçek olduğunu belirten Bilgin, “Bu akşam saat 19.00’da tam kapanma var, ne yazık ki pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda işçiler, emekçiler ayrımcılığa uğruyor.  Yöresine, halkına hizmet götürmek için, su götürmek için, kanalizasyonunu açmak için çalışmak zorunda olan arkadaşlarım var burada. Değişik sektörlerde de çalışmak durumunda olan arkadaşlarımız var, emekçi dostlarımız var, evde kal çağrılarına rağmen kalamayan, mecburen çalışma durumunda olanlar var. Biz ne istiyoruz: en azından çevrenin sağlığını, ailelerin günlük yaşamını idame ettirmesine yardımcı olan Belediye çalışanlarına aşı istiyoruz, aşı da öncelik istiyoruz. Ama gelin görün ki bütün çalışanların kesintileriyle oluşan bir fon var, hangi fon bu işsizlik fonu. Pandemi sürecinde bu fondan 4 milyar TL dağıtılmış. Bu işsizlik fonundan amacının dışında atmış milyar Türk Lirası harcanmış. Kimin parası bu? İnsanlar işsiz kalırsa ki bir sene içerisinde 2.5 milyon çalışan, hali hazırda çalışan emekçi kardeşlerimiz işsiz kalmış. Bu insanlar ne yer ne içer diye soran yok. Biz soruyoruz bu atmış milyar Türk Lirası nerede? Para yok, aşı da yok” dedi.

Aşı önceliği isitiyoruz

Fabrikalarda çalışan, hizmet sektöründe çalışan insanlar için aşıda öncelik olması lazım değil mi diye soran Bilgin, “Sağlık sektöründe çalışan emekçilerin başımızın üstünde yeri var. Okullarda yüz yüze eğitim var, öğretmenlerimizin aşı önceliği olması gerekmiyor mu? Kimler aşı oldu? Turizm sektörü çöktü. Turizm sektöründe çalışan milyonlarca emekçi kardeşimiz var. Sen halkının yüzde yetmişine aşı yapamadığın için sana turist göndermiyorlar. Buradan haykırıyoruz, haykırmaya da devam edeceğiz, umutluyuz, her zaman yan yana olacağız, mücadelemizi yükselteceğiz” diyerek demokrasi olmadan kimsenin mutlu olamayacağını, demokrasi olmayan yerde sendikanın ve özgürlüğün olamayacağını vurguladı.

Biat etmeyeceğiz

“Körü körüne biat etmeyeceğiz. Yanlış olana yanlış diyeceğiz” diyen Bilgin konuşmasının devamonda 1 Mayıs 1977’de Taksim’de Mayıs etkinliklerinde hayatını kaybedenleri anarak, “1977’de kaybettiğimiz arkadaşlarımız, bu yolda iş kazalarında canını veren arkadaşlarımız, işçi sınıfının kazanımlarının geriye gitmemesi için canlarını verdiler. Seyirci kalmayalım. Bu ülke hepimizin, evet kriz var ama çalışanlar iş başında, herkes evinde kalırken çalışanlar çalışıyor, çalıştığının karşısında hakkını alamıyor, aşı olamıyor, işten atılıyor. Çalışanlar çalışmazsa, bu insanlar evlerine ekmek götüremezse, fırındaki emekçiler çalışmazsa, belediyenin temizlik işçileri çöpü toplamazsa yaşam döner mi? Mümkün değil. Bu yüzden hep beraber mücadeleci olacağız ve mücadeleyi yükselteceğiz. Bu krizi işçiler, emekçiler çıkarmadı ve faturasını da emekçiler ödemeyecek. Yaşasın Laik demokratik Türkiye, Yaşasın 1 Mayıs” dedi ve konuşmasını sonlandırdı.