GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-12-2022 10:33

TMO Arpa Satışı Yapacak

TMO Arpa Satışı Yapacak

2023 Yılı Toprak Mahsülleri Odası (TMO) Tarafından yapılacak arpa şatışı ile ilgili duyuru yayınlandı.

Trabzon TMO tarafından stoklarında bulunan arpalar, KDV hariç 5.250 TL/ton  fiyatla tarihinden 27 Aralık günü itibaren büyükbaş ve küçükbaş hayvan besici ve yetiştiricilerine yönelik fiili tüketim esasına göre peşin bedel mukabili satılacak. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara, kırıcı, değirmenci ve yem fabrikalarına arpa satışı yapılmayacak.

Yapılan duyuru şu şekilde;

“Satışa açılan stoklar:

Satışa açılan arpa stokları gelecek talep miktarına göre bilahare açıklanacaktır.

Besici – Yetiştiricilere Arpa Satışı :

Besici ve yetiştiriciler üretici örgütleri (Birlik, Kooperatif, Oda) vasıtasıyla başvuru yapacağı gibi İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla bireysel başvuru da yapabileceklerdir.

Üretici örgütleri talep toplama, ürün bedeli yatırma, teslim ve dağıtım işinin tamamını üstlenebilecekleri gibi istedikleri takdirde sadece talep ve başvuru evraklarını toplama ve evrak teslimi işini üstlenebilecektir.

Bir besici yetiştirici sadece bir üretici örgütü üzerinden başvuru yapacaktır. Arpa tahsisi, 2023 Ocak ve Şubat aylarını kapsayacak şekilde iki aylık olarak gerçekleştirilecektir. Üretici örgütü üyeliği olmayan besici-yetiştiriciler de üretici örgütü üzerinden başvuru yapabilecektir.

Bazı bölgelerdeki üretici örgütlerinin; ürün bedelinin hayvan sahiplerinden toplanarak TMO hesaplarına yatırılması, fatura düzenleme, depo, kantar ve taşıma konularında sorumluluk almaması durumunda, üretici örgütleri kanalıyla başvurularını ileten besicilere doğrudan satış ve teslimat da yapılacaktır.

Bu uygulamadan faydalanmak isteyen besici ve yetiştiricilerimiz, başvuru evraklarını üretici örgütlerine iletecek, üretici örgütleri de topladıkları bu talepleri ve başvuru evraklarını Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine iletecektir. Bu şekilde başvuruları ileten üretici örgütlerinin sorumluluğu besici ve yetiştiricilerin evraklarının doğruluğu ve bunların ilgili yerlere iletilmesi ile sınırlı olacak, besici ve yetiştiricilere arpa tahsis, satış ve teslimatları TMO işyerlerince yapılacaktır.

Ürün bedeli yatırma ve teslimat işlemine müdahil olmayacak üretici örgütlerinin de nihai listeleri Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından gerekli kontroller sağlanacaktır. Listede yer alan hayvan sahiplerine TMO tarafından besici ve yetiştirici bazında bireysel tahsis yapılacaktır.

Bu besici yetiştiriciler arpa tahsislerine ait ürün bedelini TMO banka hesabına kendileri yatırarak, ürünleri kendileri ya da birinci derece (anne, baba, eş, çocuk) yakınlarına noter onaylı verdikleri vekaletle teslim edilecek, fatura besici ve yetiştirici adına düzenlenecektir.

TMO tarafından yapılacak arpa satışına başvuru yapacak üretici örgütlerinin (ürün bedeli yatırma ve teslimat işlemine müdahil olacak/olmayacak) arpa satışından faydalanabilmesi için başvuru süresi içerisinde:

Ek-2 veya Ek-3'de yer alan Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamelerini noter onaylı olarak Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz etmesi gerekmektedir. (Bir önceki arpa satışına başvuru yaparak geçerlilik tarihi 31.05.2023 olacak şekilde noter onaylı taahhütname veren üretici örgütlerinden tekrar Birlik/Oda/Kooperatif Taahhütnamesi istenmeyecektir.)

Üretici örgütleri, adına başvuru yapacağı besici-yetiştiricilerden Ek-4 veya Ek-5'de yer alan vekaletnameyi ve örneği Ek-6'de yer alan Hayvan Sahibi Taahhütnamesini alarak Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. (Besici yetiştiriciler Hayvan Sahibi Vekaletnamesini sezonluk veremeyecek olup her satış için yenilenmesi istenecektir. )

Örneği Ek-7'de yer alan Hayvan Sahibi Başvuru Listelerini 'de düzenleyerek Bakanlığımızın İl Müdürlüklerine ibraz edecektir. Ayrıca üretici örgütlerinin dağıtım/başvuru işini üstlenmediği veya bulunmadığı yerlerdeki besici yetiştiriciler ile üretici örgütü vasıtasıyla başvuru yapmak istemeyen besici yetiştiriciler Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine hayvan mevcudunu gösterir güncel liste ve Hayvan Sahibi Taahhütnamesi ile direkt başvuru yapabilecektir. Hayvan sahiplerinin bireysel başvurularını alan Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri bu başvuruları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gerekli kontrol ve nihai listelerin oluşturulması için iletecektir.

Bakanlığımız İl Müdürlükleri, üretici örgütlerinin başvuru listelerinde bulunan besici-yetiştiriciler ile bireysel başvuru yapan besici-yetiştiricilerin bilgilerinde gerekli kontrol ve düzeltmeleri yaptıktan sonra, onayladıkları nihai listeleri TMO'ne gönderecektir. Nihai listeler sadece İl Müdürlükleri tarafından gönderilecek olup İlçe Müdürlüklerinden herhangi bir liste TMO'ne bildirmeyecektir.

Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; büyükbaş hayvan başına günde 4 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 600 gr (0,6 kg) hesabı üzerinden aylık tüketim miktarı bulunacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

Satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-1'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

Satış başvurusunda getirilen evraklar tam olsa dahi TMO'nce yapılan değerlendirmede evraklarının doğru olmadığı veya başvuruda belirtilen işletmenin gerçekte bulunmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu başvuru kabul edilmeyecektir.

Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO Başmüdürlük/Müdürlüklerine bildireceklerdir.

Arpa Satış Takvimi;

27.12.2022 – 06.01.2023 (dahil); Üretici örgütlerinin, üyelerinden talep toplaması/ vekalet alması ve istenilen tüm belgelerle Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri'ne başvuru yapması. Ayrıca besici ve yetiştiricilerin Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerine bireysel başvuruları.

09.01.2023 – 18.01.2023 (dahil); Bakanlığımız İl Müdürlüklerince nihai listelerin oluşturularak TMO'ya gönderilmesi,

20.01.2023: Tahsislerin yapılması ve duyurulması, tahsis sonuçlarının açıklanmasını müteakip parasını yatıran alıcılara ürün teslimatına başlanması,

28 Şubat 2023 (dahil);Tahsisi yapılan arpa için son para yatırma tarihi,

15 Mart 2023 (dahil); Parasını yatırmış olanlara son ürün teslim tarihi,

Başvurularında Kuruma sahte belge ibraz edilmesi gibi usulsüzlük tespit edilenlere 2 (iki) yıl süre ile satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Ayrıca Bakanlığımızın İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan yerinde kontrollerde besici ve yetiştiricilerin işletme tescil belgelerinde belirtilen hayvan sayılarından daha az sayıda hayvan varlığının tespit edilmesi ve bu durumun Bakanlığımız tarafından TMO'ne bildirilmesi durumunda bu besici yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve o ay için kendilerine satış yapılmayacaktır.

Canlı hayvan sayılarını aynı satış dönemi içerisinde 2 kez yanlış bildiren besici-yetiştiriciler TMO'nce yapılan satışlarından yasaklanarak 1 yıl süreyle kendilerine satış yapılmayacaktır.

Üretici örgütleri de verdikleri taahhüt kapsamında başvuru yaptıkları besici ve yetiştiricilerin hayvan sayılarından sorumlu olduklarından bir üretici örgütünün başvuru listesinde 2 kez hatalı bildirim yapan üretici örgütleri önce 1 ay, tekrarı halinde 1 yıl satışlardan men edilecektir.

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan üretici örgütü, firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek ayrıca üretici örgütü, firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri, üretici örgütleri ve tahsis yapılan şahısların birinci ve ikinci derece yakınları ve eşleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.”

Zülfiye AKSU

 

 

Artvin'de HaberArtvin'de Haber