YEREL
Giriş Tarihi : 14-06-2022 13:20

TBB Danıştay’a Başvurdu

TBB Danıştay’a Başvurdu

TBB, Türkiye vatandaşlığı için asgari gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltildiği yönetmelik değişikliğinin iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

Türkiye Barolar Birliği, (TBB) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen ay ResmiGazete'de yayımlanan yabancıların Türkiye vatandaşlığı alabilmeleri için gereken asgari gayrimenkul edinme bedelinin 400 bin dolara çıkarılması kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve 'Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. maddesinde getirilen düzenlemelerin, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türkiye vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurduğu ifade edilen TBB açıklamasında,

“Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır” denildi

‘KANUNİ DAYANAKTAN YOKSUN’

Düzenlemelerin Anayasa’ya aykırılığı ve kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen 'vatandaşlığın gerçekliği' ilkesine aykırılık teşkil ettiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır. Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.”

Haber Merkezi

Haberin Galerisi : TBB Danıştay’a Başvurdu
Artvin'de HaberArtvin'de Haber