YEREL
Giriş Tarihi : 06-05-2021 15:32   Güncelleme : 06-05-2021 15:35

Tarihte Bugün (6 Mayıs - Ankara Devlet Konservatuarı açıldı)

İsmet İnönü Vakfı sitesinden alınan yazıya göre Tarihte Bugün 6 Mayıs:

Tarihte Bugün (6 Mayıs - Ankara Devlet Konservatuarı açıldı)

Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı müzik ve sahne sanatları okuludur. Cumhuriyetin ikinci yılında Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla “Musiki Muallim Mektebi” açılmasını takiben, Atatürk’ün direktifleriyle müzik ve sahne sanatlarının gelişmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı bir konservatuvar kurmak istedi. Bu amaçla 1934 yılında, Berlin’de öğrenci müfettişi olan Cevat Dursunoğlu görevlendirildi. 1935 yılında ünlü müzikolog Prof. Paul Hindemith ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Hindemith, Türkiye’de müzik kurumlarının yeniden yapılandırılması işlerinde danışman olarak incelemelerde bulunup, konservatuvarın kuruluş esaslarına dair bir rapor verecekti.

Hindemith, 6 Nisan 1935 yılında yurdumuza gelerek, bir yıl ara ile iki incelemede bulundu. Bu incelemeler sonucunda konservatuvarın; serbest müzik okulu (konservatuvar), öğretmen yetiştiren okul (Musiki Muallim Mektebi) ve tiyatro okulundan oluşmasına karar verildi. Konservatuvarın tiyatro ve opera bölümünü kurması için de Almanya’dan Prof. Carl Ebert getirildi.

Konservatuvar önce Musiki Muallim Mektebi bünyesinde açıldı. 6-12 Mayıs 1936 tarihleri arasında öncelikle Musiki Muallim Mektebi öğrencileri sınavdan geçirilerek, kimileri tiyatro, kimileri de müzik bölümüne alındı. 1 Kasım 1936 tarihinde de öğretime başlandı.