YEREL
Giriş Tarihi : 03-05-2021 11:35   Güncelleme : 03-05-2021 11:35

Tarihte Bugün (3 Mayıs - İlk bakanlar kurulu)

İsmet İnönü Vakfı sitesinden alınan yazıya göre Tarihte Bugün 3 Mayıs:

Tarihte Bugün (3 Mayıs - İlk bakanlar kurulu)

BMM’nin açılışından sonra 3 Mayıs 1920 tarihinde milletvekilleri arasından ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. O zaman ki kabul edilen esaslara göre BMM başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıydı. BMM Başkanı olan Mustafa Kemal aynı zamanda hükümetinde başkanı olma özelliği taşıyordu. Bakanlar kurulunun üyeleri Şer’iye Vekili (Din İşleri Bakanı) Mustafa Fehmi Efendi, Müdafaa-i Milliye Vekili (Milli Savunma Bakanı) Fevzi Paşa (Çakmak), Hariciye Vekili (Dış İşleri Bakanı) Bekir Sami Bey (Kunduk), Maliye Vekili (Maliye Bakanı) Hakkı Behiç Bey (Koryürek), Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) İsmail Fazıl Paşa, İktisat Vekili (Ekonomi Bakanı) Yusuf Kemal Bey (Tengirşek), Adliye Vekili (Adalet Bakanı) Celalettin Arif Bey, Dahiliye Vekili (İç İşleri Bakanı) Cami Bey (Başkut), Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) Dr. Rıza Nur Bey, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) Adnan Bey (Adıvar) ve Erkan-ı Harbiye’i Umumiye Vekili (Genelkurmay Başkanı) İsmet Bey (İnönü) olmuştu