YEREL
Giriş Tarihi : 30-12-2021 10:34   Güncelleme : 30-12-2021 10:34

STK’lar tepkili

STK’lar tepkili

Sivil Toplum Kuruluşları, kurumların ihmalinin bedelini hayvanlara ödetilmesine tepkili.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Güvenli barınaklar kurun, sokakta yaşayamayacak durumda hayvanlar için barınakları iyileştirin” talimatını fırsata çeviren, birçok hayvanın yok olmasına ve eziyet çekmesine neden olan, vicdanları sızlatan olaylar nedeniyle birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun ortak noktada buluştuğu imza kampanyası başlatıldı.

Başlatılan imza kampanyasına Hayvanları Doğayı ve İnsanları Koruma Derneği (HAYDİKO) ve Yeşil Artvin Derneği (YAD) de imzacı olan STK’ler arasında yer aldı.

Başlatılan imza kampanyasının içeriğinde şu ifadeler yer aldı:

İş bu dilekçe aşağıda imzası bulunan STK’ların işbirliği ile kamuoyunun imzasına açılmıştır

Tarım ve Orman Bakanlığı’na,

27.12.2021 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde gönderilerek, belediyelere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde görevlerinin hatırlatılması sağlanmıştır. Özellikle de 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 Sayılı yasanın “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.” 6/4 maddesi korunmaktadır.

İlgili genelgede yer alan;

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler uyarınca belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir.

Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,

Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması,

Henüz rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirlerin alınması,

Belediyelerimizin sahipsiz hayvan toplama ekibinin çalışması veya herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi,

5199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden ayırmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına yönelik kullanılmasına önem verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar asgari oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, malî durum ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi,

Maddelerine istinaden;

Aşağıda listesi bulunan barınağı olmadığı halde son 1 haftadır toplama yapan belediyelerin;

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, İSTANBUL

ERCİŞ BELEDİYESİ, VAN

YUSUFELİ BELEDİYESİ, ARTVİN

KARAMAN BELEDİYESİ

Aşağıda listesi bulunan barınağı olan ve son 1 haftadır toplama yapan belediyelerin;

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ, KASTAMONU

NEVŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Aşağıdaki konularda bilgi vermesini 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde 15 iş günü içinde bildirilmesini arz ediyoruz.

Toplanan köpeklerin kayıt belgeleri,

Toplanan köpeklerin hangi sokaktan, mahalleden, caddeden, ilçeden alındığı,

Toplanan köpeklerin ırkı, yaşı, cinsiyeti, fiziksel özellikleri, varsa hastalıkları,

Toplanan köpekler kısırlaştıysa kısırlaştırma kayıtları,

Toplanan köpeklerin kısırlaştıktan sonra kaç gün içinde geri bırakılacağı,

Yukarıda listesi bulunan tüm belediyelerin;

Son 5 yıllık hayvan rehabilitasyon bütçelerinin yıllık rakamları ve toplam rakamları,

Bütçelerin her yıla ayrı olmak üzere aylık harcama kalemleri,

Veteriner hekim kadrosu ve bakımevi yoksa bütçe kalemlerinin nereye harcandığı

Ayrıca 28.12.2021 tarihinde basında ve sosyal platformlarda ilgili genelge hakkında yanlış yayın yapıldığını üzülerek takip ettik. İlgili genelgede “Tehlike arz eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kati suretle uyulmasının sağlanması” dendiği halde birçok haber sitesi, basın kuruluşu, tv ve sosyal medya kullanıcıları; bu maddeyi sanki tüm sahipli köpekleri kapsıyor gibi lanse etmişlerdir. Hayvanların yaşam hakkı ve insanların hayatlarını, evlerini paylaştıkları ve tehlikeli ırk kapsamına girmeyen tüm sahipli hayvanların tehlikeli gibi gösterilmesi sadece vicdansızlık değil, düpedüz yasaya karşı gelmektir. 27.12.2021 tarihi itibariyle basın ve medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden; toplumda infial yaratacak şekilde yanlış haber yapan ve özellikle sahipli hayvanlara karşı kin ve nefret aşılayan kişi ve kurumların tespit edilmesini, yanlış yayınlarına istinaden 5817 sayılı Basın Kanunu ve 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN kapsamında gerekli düzeltmeleri yayınlamalarını ve gerekli cezalarını almalarını talep ediyoruz.

Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza ile yaralanan kızımız Asiye’ye acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Dilan Şahinbaş