YEREL
Giriş Tarihi : 13-06-2022 14:11   Güncelleme : 13-06-2022 14:11

SORUMLU SİYASİ İKTİDARDIR!

SORUMLU SİYASİ İKTİDARDIR!

TMMOB: Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar derhal geri alınsın!

TMMOB İl Temsilcisi Hakan Yavuz, 'Bu zamlar derhal geri alınmalı, dar gelirli ve yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak sosyal ve mali tedbirler hayata geçirilmelidir' dedi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Temsilcisi Hakan Yavuz yaptığı açıklamada, "Elektrik ve doğalgaza yapılan #zamlar başta yoksullar olmak üzere tüm yurttaşların hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu zamlar derhal geri alınmalı, yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak mali ve sosyal tedbirler hayata geçirilmelidir" diyerek elektrik ve doğalgaza gelen zamların geri alınması çağrısı yaptı.

Yavuz “Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30 zam gelirken, konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı” dedi.

Temel ihtiyaç maddelerine her gün birbiri ardına yeni zamlar gelmeye devam ettiğini belirten Hakan Yavuz, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarındaki zamların sorumlusunun siyasi iktidar ve enerji yönetimi olduğunu vurgulayan Yavuz, tamamına yakını ithal edilen doğal gazın fiyatları dünyadaki çeşitli spekülatif hareketler ve petrol fiyatları ile bağlantılı olarak yükselmekte olduğu, TL’nin yabancı paralar karşısında yüksek oranlı değer kaybı ile birlikte, fiyat artışları çok yüksek oranlara vardığını belirtti ve “Son 6 ayda BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlarındaki artış konutlarda %119,4, Ticari İşletmelerde ve Küçük Sanayi Kuruluşlarında %215, Büyük Sanayi Kuruluşlarında %148, Elektrik Üretim Tesislerinde ise %160,4 olmuştur. Bu artışlar, tüm sanayi ürünlerine ve tüm tüketim maddelerine bir biçimde yansımaktadır” dedi.

Yavuz ayrıca “Yirmi yıldır yönetimde olan siyasi anlayış, tamamı ithal edilen doğalgaz ve buhar kömürüne dayalı santralları desteklemiş, doğalgaz santrallarının kurulu gücü 26.000 MW’a, ithal kömür santrallarının da 9000 MW’a dayanmıştır. Geçen yıl elektrik üretiminin yarısı, alım fiyatları dünya ölçeğinde yükselen bu ithal kaynaklardan karşılanmıştır. “Yerli ve milli” enerji kaynağı güneşe dayalı potansiyelin yalnızca %3’ü, rüzgar enerji kaynağının %25’i değerlendirilebilirken, enerji hammaddeleri ithalatına geçen yıl 50,4 milyar dolar, bu senenin ilk çeyreğinde ise 25 milyar dolar ödeyen siyasi iktidar ve enerji yönetimi fiyat artışlarının sorumlusudur.

Bugüne değin, tüm uygulamalarında yurttaşları değil, özel şirketleri kollayan EPDK, elektrik fiyat oluşumunda da şirket kârlarının korunması ve artırılmasını tek ölçü saymıştır. EPDK, elektrik şirketlerinin fiyat tekliflerinde referans olan azami fiyat sınırını 2020 yılı Mart ayında 0,6 TL iken 2022 yılı başında 2,0 TL’ye, 30.03.2022 tarihinde 2,5 TL’ye, 19.05.2022 tarihinde 2,75 TL’ye ve son olarak 28.05.2022 tarihinde de 3,2 TL’ye kadar yükseltmiştir. 2 yılda elektrik şirketlerinin fiyat tekliflerinde referans olan azami fiyat sınırı %530 arttırılmıştır” ifadelerine de yer verdi.

Enflasyonun kontrol edilemez bir düzeye çıktığını belirtilirken, "Bireysel ısınma ile ısınan bir konutun yıllık doğalgaz tüketimi, örneğin Ankara’da 960 m3’tür. Açıklanan yeni fiyatlarla (tekrarlanacak zamlar hariç) bu tüketimin bedeli yaklaşık 4 bin 640 TL’dir. Düşük gelirli ailelere yapılacağı açıklanan 450 TL ile 1.150 TL yardım, yıl içinde hiç yeni zam yapılmasa bile, ödenecek gaz bedelinin yalnızca %9,6 ile %24,8’ini karşılamaktadır. Bugün yardıma ihtiyaç duyan bir hanenin doğalgaz için ödeyeceği paranın yalnız onda biri ile dörtte birini karşılayan destek düşük ve yetersizdir. Destek tutarı, yıllık gaz ihtiyacı olarak ödenecek gaz bedeline eşitlenmeli ve kapsamı tüm düşük gelirli aileleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Ayrıca yerel yönetimler bedelsiz veya düşük bedelle su desteği vermelidir.

Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan tüm kalemler iptal edilmelidir. Konutlarda temel ihtiyaçlardan olan elektrik, doğalgaz, su ve iletişim, çağdaş insan yaşamının temel unsurlarıdır. Yurttaşların bu temel ihtiyaçları KDV, Özel İletişim Vergisi vb. vergilerden muaf olarak karşılanmalıdır.

Yapılan zamlar nedeniyle başta yoksullar olmak üzere ülkemizdeki tüm yurttaşların hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu zamlar derhal geri alınmalı, dar gelirli ve yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak sosyal ve mali tedbirler hayata geçirilmelidir” diyerek yapılan zamların geri çekilmesi gerektiği belirtti.

Dilan Şahinbaş