YEREL
Giriş Tarihi : 25-05-2022 13:00   Güncelleme : 25-05-2022 13:00

SOL Parti İl Örgütü: 'Üreticiye tütün alım garantisi sağlanmalıdır'

SOL Parti İl Örgütü: 'Üreticiye tütün alım garantisi sağlanmalıdır'

Tütün üreticisi borç batağında

SOL Parti İl Örgütü Parti Tarım Çalışma Grubunun tütün üreticileri ile ilgili yaptığı açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

SOL Parti Tarım Çalışma Grubu"Tütün Türkiye’nin en manâlı ihracat ve tüketim maddelerinden biri olmasına karşın tütün üreticisi yokluk içerisinde ve varlığını sürdürme mücadelesindedir" açıklamasını yaptı ayrıca tütünün kalitesine göre 14 ila 55 lira arasında açıklanan fiyatların derhal taban fiyatın 75 lira olduğu seviyeye çekilmesi gerektiğini belirtti.

 "Tütün Türkiye’nin en önemli ihracat ve tüketim maddelerinden biri olmasına rağmen tütün üreticisi yoksulluk içerisinde ve varlığını sürdürme mücadelesindedir" açıklamasında bulundu. SOL Parti'nin açıklamasında üreticiye tütün alım garantisi sağlanması gerektiği vurgulandı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada,"Tütün ekiminin sınırlandırılmasıyla başlayan üreticiyi vazgeçirme çabası, 2002’de çıkarılan Tütün Yasası ile daha saldırgan bir hal almıştır. Bu sürecin sonunda TEKEL özelleştirilerek tütün sektörü çok uluslu şirketlerin hakimiyetine, tütün üreticisi de bu şirketlerin insafına terkedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Bu üretim modeli, destekleme alımlarının olmadığı, sözleşmeli üretimin dayatıldığı ve böylece şirketlerin çıkarları doğrultusunda üreticinin piyasa karşısında korumasız bırakıldığı, ürün alım fiyatlarının bile sonradan belirlendiği bir modeldir" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tütün üreticisinin piyasanın insafına bırakıldığı bu dönemde binlerce tütün üreticisi üretimi bırakmış, binlercesi de emek gücünü kiralamak zorunda kalmışlardır. Tütün üreticisi sayısı her yıl azalmış, 2002 yılında yaklaşık 406 bin üretici varken 2021 yılında 50 bin civarında üretici kalmıştır. Bugün 1 kg tütün üretiminin maliyeti 60 TL iken ton başına ortalama 40 bin TL avans verilmesi, üreticinin avans parasına üretip borçlanmak zorunda kalması anlamına gelmektedir. Bu üreticinin geleceğinden umudunu kesmesine sebep olmaktadır."

"Tütün Türkiye’nin en önemli ihracat ve tüketim maddelerinden biri olmasına rağmen tütün üreticisi yoksulluk içerisinde ve varlığını sürdürme mücadelesindedir" denilen açıklamada, şunlar sıralandı:

1 - "Yabancı ve yerli tütün alım şirketleri üreticiden elini çekmelidir.

2 - Sözleşmeli üretim sonlandırılmalıdır. Özelleştirilen TEKEL, kamucu işlevlerle donatılarak yeniden kurulmalıdır.

3 - Üreticiye tütün alım garantisi sağlanmalıdır.

4 - Üretici sendikalarda örgütlenmelidir, sendika ile kamu temsilcileri arasında tüm girdiler, emek ve asgari refah payı dikkate alınarak fiyat belirlenmelidir.

5 - Tütünün kalitesine göre 14 ila 55 lira arasında açıklanan fiyatlar derhal taban fiyatın 75 lira olduğu seviyeye çekilmelidir."

Açıklama, "Örgütlü üretici, örgütlü toplum her zaman kazanır. Katılın birlikte değiştirelim. Üretenlerin yönettiği Türkiye’yi birlikte kuralım" ifadeleriyle son buldu.

Dilan Şahinbaş