YEREL
Giriş Tarihi : 06-09-2021 11:11   Güncelleme : 06-09-2021 11:11

SITKI KAHVECİOĞLU VAKFINDAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE BURS

Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim Spor Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı lisans öğrencilerine burs vereceklerini duyurdu.

SITKI KAHVECİOĞLU VAKFINDAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNE BURS

Vakıf yöneticileri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime destek vereceklerini aktardılar.

Vakıf, 2021-2022 eğitim öğretim yılı lisans burs başvurularının 31 Ağustos 20 Eylül tarihleri arasında www.sitkikahveciogluvakfi.org.tr adresinden başvuru yapılacağını duyurdu.

Burs şartları ise şöyle;

“Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Bursların kontenjan kapsam ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

Başvuru için gerekli belgeler Başvuru formu, o kula yeni kayıt yaptıranlar için Kayıt Belgesi, ara ve son sınıf öğrencileri için “Öğrenci Durum Belgesi” Transkript,  Lise veya dengi okul mezuniyet belgesi, ailesi ve kendisiyle ilgili olarak yetkili Kurumlardan alınmış gelir durumunu gösterir güncel belge, ilesi ve kendisiyle ilgili olarak yetkili kurumlardan alınmış taşınmaz mal belgesi , nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı Nüfus kayıt örneği, 1 Adet vesikalık fotoğraf ve adli sicil kaydı. Başvuru süresi bittikten sonra Yönetim Kurulu toplanarak burs taleplerini değerlendirir ve sonuçlar adaylara web sitesi ve haberleşme kanallarından (telefon, mail) bildirilir. Burs ödemeleri vakıf yönetimince belirlenen burs miktarı, her ayın 1-10 tarihleri arasında bursiyer tarafından belirtilen banka hesabına yatırılır. Burslar Ekim-Haziran aylarında 9 ay ödenir.

BURS SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI

Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla bir (1)akademik yıldır. (2 yarıyıl) Burs süresi bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, Üniversiteye kayıt yaptırdığının Üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz. Öğrenim gördüğü Üniversitenin yönetmeliğine göre, bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir. Ancak yıl içinde birinci derecede yakınlarının hastalanması (kanser) veya vefatları halinde sınıf veya dönem tekrarında bursları kesilmez. Sınıf veya dönem tekrarı yapan, Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren. Disiplin cezası alan, Tutuklanan, Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan, Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, Yatay geçiş ile başka bir Üniversiteye geçen öğrencinin bursu yönetim Kurulunca verilecek karara göre belirlenir,

Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

BURS VERİLEN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ

Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini gösteren transkript ve öğrenci belgesi alarak Vakfımıza teslim etmek zorundadır. Bursiyerin bulunduğu Üniversitede 100 lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 55 olması, 4’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2 olması gerekmektedir.

DİĞER HÜKÜMLER

Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim, Spor, Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Vakıf Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.”

HATİCE DİLER