EĞİTİM
Giriş Tarihi : 18-11-2022 12:01

Sınav Yürütmesi Durdurulsun

Sınav Yürütmesi Durdurulsun

Eğitim Sen: Öğretmenlerin AYM’den talebi Öğretmenlik Meslek Kanunu’na geçit vermemesidir.

Eğitim Sen Artvin Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkındaki itiraz dilekçelerini Anayasa Mahkemesi'ne sunmaları ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, eğitim sendikalarının görüşme talebine yanıt vermemesi hakkında basın açıklaması yaptı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkındaki itiraz dilekçelerini Anayasa Mahkemesi’ne sunmaları ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Eğitim-Sen Artvin Şubesinde basın açıklaması yaptı.

Anayasaya aykırı düzenlemeler içeren ÖMK’nin19 Kasım’da Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülmeye başlanmışken, düzenleme ile ilgili en fazla üyeye sahip üç eğitim sendikasının dinlenmesine karar verilmesinin demokratik bir tutum olmadığını belirten Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, “Bu nedenle 15 eğitim sendikası Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yol açacağı sorunları ve kanunun maddelerine yönelik itirazları içeren kapsamlı bir dilekçeyi Anayasa Mahkemesi’ne sunmuştur” dedi.

“Bakan Özer’in randevu vermemesi eğitim emekçilerine saygısızlıktır”

Basın açıklamasını okuyan Gümüş, ÖMK’nin geri çekilmesini talep eden sendikaların, kapsamlı ve bütüncül yeni bir meslek kanunu hazırlanmasına yönelik randevu taleplerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yanıt gelmediğini ifade ederek, “Milli Eğitim Bakanı’nın eğitim emekçilerinin temsilcilerine randevu vermemesi, sadece bizlere yönelik değil, ÖMK ile ilgili eleştiri ve kaygıları olan yüz binlerce eğitim emekçisine de yönelik büyük bir saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

ÖMK’nin durdurulması talep edildi

15 eğitim sendikasının Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ile dün bir görüşme yaptığını ve Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kariyer basamakları sınavına itirazları belirten 32 sayfalık dilekçenin de AYM’ye sunulduğunu ifade eden Gümüş, dilekçe hakkında şu bilgileri paylaştı:

Dilekçede, kanun yapma tekniğine aykırı olarak hazırlanan yasanın, eğitim emekçilerinin özlük, ekonomik ve sosyal hiçbir sorununa çözüm üretmediği belirtilmiştir. Kamu yararına aykırı olan, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacak ÖMK’nin, 19 Kasım’da yapılacak olan Kariyer Basamakları Sınavı dâhil olmak üzere yürürlüğünün, iptal davası sonuçlanana dek durdurulması talep edilmiştir.

Eğitim sendikaları olarak ortak dilekçemizde, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Anayasa’ya aykırı olduğu ayrıntılı biçimde açıklanmış, 7354 sayılı kanunun ILO-UNESCO ortak belgesi olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’nden fersah fersah uzak olduğu ortaya konulmuş, 2005-2006 yılından bu yana kariyer basamakları ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmaların sonuçları özetlenmiştir.

Bu araştırmalarda öğretmenler kariyer basamaklarını “adaletsiz”, “gereksiz”, “ayrımcı”, “yetersiz”, “boş bir unvan” ve “çıkarcılık” olarak değerlendirmişlerdir. Bu nedenle dilekçede geçmişte yapılan yanlışların tekrarlanmaması için “yargının dostları” olarak Anayasa Mahkemesi’nin dikkati çekilmek istenmiştir.

Ortak dilekçenin önemli bir kısmını öğretmenlik mesleğinin niteliği oluşturmuştur. Yasada, öğretmenliğin üç yönü olan genel kültür, özel alan bilgisi ve öğretme-öğrenme yeterlikleri olmasına karşın kariyer basamakları ve sınav sistemi öğretmenliğin sadece bir yönüne oldukça yetersiz biçimde odaklanmıştır. Böylece öğretmenlik mesleğine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’nın kavrayışındaki sorun ortaya konulmuştur.

“Öğretmenler arasında derin ayrışmalar yaşanacak”

Eğitim sendikalarının yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre öğretmenlerin çok büyük bir kısmının, kariyer basamakları ve sınav düzenlemesini benimsemediğini ve itiraz ettiklerini vurgulayan Gümüş şöyle devam etti:

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gündeme geldiği ilk günden itibaren gerek tek tek okullarımızda gerekse alanlarda çeşitli eylem ve etkinlikler yapılmasına ve yoğun bir tepki gösterilmesine rağmen 19 Kasım’daki sınavın iptal edilmemesi, önümüzdeki süreçte telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkaracak, sınava giren ve girmeyen öğretmenler arasında derin ayrışmalar yaşanacaktır. Okullardaki çalışma barışını doğrudan tehdit eden ve aynı işi yapan öğretmenleri farklı statülerde ayrıştırarak birbiriyle doğrudan rakip haline getiren bir düzenlemenin eğitimin niteliği üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi tahmin etmek hiç zor değildir.

Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Anayasa Mahkemesi’ne bir kez daha seslenmek istiyoruz. Eğitim emekçilerinin çok büyük bir bölümü Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Kariyer Basamakları Sınavı’nın getireceği olumsuzlukları görmekte ve haklı itirazlarını sürekli dillendirmektedir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren ÖMK ile ilgili karar sürecini hızlandırmalı, en azından 19 Kasım’da yapılması planlanan sınavın yürütmesini ivedilikle durdurmalıdır. Eğitim emekçilerinin AYM’den talebi, Anayasa’ya aykırı Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve bu düzenlemenin sonucunda eğitim alanında oluşacak olası bir kaosa geçit vermemesidir. Gündeme geldiği ilk andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı mücadelemiz eşit, özgür ve dayanışmacı bir eğitim süreci inşa edilene dek sürecektir.

Dilan Şahinbaş

Artvin'de HaberArtvin'de Haber