YEREL
Giriş Tarihi : 20-09-2021 11:44   Güncelleme : 20-09-2021 11:44

SGK BORÇLARI YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait SGK borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

SGK BORÇLARI YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

Artvin SGK İl Müdürü Kahraman Derece, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait SGK borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Derece, “ Artvin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Sosyal güvenlik sistemimizden hizmet alan tüm vatandaşlarımıza eşit kapsam ve kalitede hizmet vermek amacıyla çözüm odaklılık, şeffaflık, güvenilirlik ve verimlilik değerleriyle hizmet sunmayı amaç edinmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırmasına 7326 sayılı Kanun kapsamında 1 Mayıs 2021 tarihi itibariye başlanmıştır” bilgisini paylaştı.

7326 sayılı Kanun yapılandırma kapsamında;

“Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Damga ve özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30 Nisan 2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, 30 Nisan 2021 tarihinden önce biten ihaleli ve inşaat işyerlerine ait fark işçilik prim alacakları,   İşkazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-kur sigortalılarının daha önce silinen dönemlere ilişkin alacaklarının ihyası, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Yapılandırmanın Faydaları Ve Avantajları

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin;

Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir. Bu kapsamda 30 Nisan 2021 tarihinden önceki aylara ait Kurum alacakları peşin ve taksitler halinde ödenme imkânı getirilmiştir. 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla sona erecek olan başvuru süresi, 30 Eylül 2021 Perşembe (bu tarih dahil) gününe, Yeniden yapılandırılan SGK borçlarının ilk taksitinin en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi günü itibarıyla sona erecek olan ilk taksit ödeme süresi, 30 Kasım 2021 Salı gününe (bu tarih dahil), Son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olan 7326 sayılı Kanun yapılandırmasının getirdiği imkânlardan vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın faydalanabilmeleri için elektronik ortamda, posta yoluyla yada bizzat İl Müdürlüğümüze ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize başvurmaları yeterli olacaktır.”

HATİCE DİLER