YEREL
Giriş Tarihi : 20-04-2022 13:39   Güncelleme : 20-04-2022 13:39

Şeker Fabrikaları Halkındır Satılamaz

Şeker Fabrikaları Halkındır Satılamaz

SOL Parti İl Örgütü: Şekere bir ay içerisinde yüzde 50’yi aşkın zam kabul edilemez.

SOL Parti İl Örgütü yazılı basın açıklaması yayınlayarak bir ay içerisinde fiyatı yüzde 50'ye yakın artan şeker fiyatlarına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada 'Krizi yaratanlar faturayı emekçi halka ödettirmektedirler. Ancak yağma yok! Krizi yaratanlar bedelini kendileri ödemelidir" denildi.

Sadece geçtiğimiz ay içinde yapılan şeker zamlarının bile AKP'nin neoliberal politikalarının halk için ne anlam ifade ettiğinin en somut örneği durumunda olduğunu ifade dilen açıklamada “Zira Türkşeker, 4 Mart'ta yüzde 20 ve 31 Mart'ta yüzde 30 olmak üzere, şekere bir ay içerisinde toplam yüzde 50'yi aşkın zam yapmıştır. Siyasi iktidarın uyguladığı bu özelleştirme ve piyasalaştırma politikaları halk için zam, zulüm, sefalet anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ZENGİNE HAN HAMAM, YOKSULA DİN İMAN”

Siyasi iktidarın piyasalaştırma ve özelleştirme politikalarıyla halkın hayatını ipotek altına aldığını ve çocukların geleceğinden çaldığını vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Her sıkıştığında ‘millilik ve yerlilik' yaygarası koparan AKP; 20 yıllık iktidarı boyunca üretken kamu varlıklarımızı emperyalist tekellerin hizmetine sunmuş, vatandaşların kamusal haklarını ticarileştirmiş, emekçi halkımızın en temel haklarını dahi piyasanın iki dudağı arasında bırakmış, özetle halka ait olan ne varsa bir avuç rantiyenin, haraminin eline teslim etmiştir.

*İnanç istismarıyla sermayenin ucuz işgücü haline getirilen emekçilerin alabildiğine sömürülmesini amaçlayan Siyasal İslam projesi, ‘zengine han hamam, yoksula din iman’ demektedir.

*Az sayıda zengin kamu ihaleleriyle, teşviklerle servetine servet katarken, emekçi halkımız giderek artan vergilerle, hayat pahalılığıyla evine ekmek götüremez duruma gelmiştir. Uygulanan talan ve rant politikalarının sonucunda, gençliğimiz işsiz, ülkemiz geleceksiz bırakılmıştır.

“ÖZELLEŞTİRİLEN TÜM KURULUŞLAR YENİDEN KAMULAŞTIRILMALI”

Ülke kaynaklarını, kamusal varlıklarını talan ederek, yandaş lobilere ve emperyalist odaklara peşkeş çekenlerin krizin sorumlusu olduğunu ifade eden Mavi, krizi yaratanların faturayı emekçi halka ödettiğini söyledi.

“Ancak yağma yok! Krizi yaratanlar bedelini kendileri ödemelidir!” diyen Mavi, ülkeyi yıkımdan kurtarmak için gerekenleri şöyle sıraladı:

* Özelleştirilen tüm kuruluşlar yeniden kamulaştırılmalıdır.

* Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi son bulmalıdır.

* Halkın sırtında kambur haline gelen zenginlere servet vergisi uygulanmalıdır.

* Katılımcı bütçe uygulanmalıdır.

* Planlı ekonomi ve yaygın kamu yatırımlarıyla işsizlik önlenmelidir.

özel