GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-09-2022 11:25

Şartlar Belli Oldu

Şartlar Belli Oldu

TOKİ başvuru 2022 şartları belirlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için dar gelirlinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Böylece "TOKİ başvuru şartları, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" sorusu yanıt bulmuş oldu.

TOKİ başvurusu yapmak isteyenler Ziraat Bankası, Halkbank şubelerinden ve E-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecekken, E-Devlet başvuruları ise 28.10.2022 tarihinde sona erecek.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak olupbaşvuru bedeli olarak 500 TL alınacak.

Başvurular; 5 kategoride kabul edilecek: 1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", 2. Kategori olan "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar", 3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlar", 4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlar", 5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları."

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek.Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacak.Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.        

Hak sahiplerine konutlar; yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak.Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecek.Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması, konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacak.Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekiyor. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecekken birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecek.Konutlar, yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacak.

BANKADAN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri olacak.

Başvuru sahipleri; nüfus Cüzdanı ile birlikte; Projenin bulunduğu ildeki yetkili Banka Şubelerinde "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "Hak Sahipliği" onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecek.Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecek. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru sahibi;E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti ile başvuru yapabilecek.Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer alacak.E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvuru yapılabilecek. Başvuru durumu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edilebilecek.E-Devlet başvuruları 28/10/2022 tarihinde sona erecek.E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge istenecektir.E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecek.Başvuru işlemlerini E-Devlet üzerinden yapan vatandaşların başvuru işlemleri yukarıda belirtilen şekilde tamamlanacak olup, ayrıca Banka şubelerinden başvuru için işlem yapmasına gerek bulunmamakta.Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubelerinden alınacak.

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. 1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.2) "En Az yüzde 40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının yüzde 20’si kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.4) Genç Vatandaşlara konut sayısının yüzde 20 kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecek.Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecek.Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecek.

Malvina BİBİLASHVİLİ

AdminAdmin