YEREL
Giriş Tarihi : 30-12-2021 10:29   Güncelleme : 30-12-2021 10:29

Sahipli kedi ve köpekler kayıt altına alınıyor

Sahipli kedi ve köpekler kayıt altına alınıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri İskebe’de bulunan Yaşamköy’e giderek tehlike arz eden 3 hayvanın kimliklendirilmesi için çalışma yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ırkı tehlike arz eden hayvanların kimliklendirilmesi çalışması yaparken şu açıklamalarda bulundu:

“İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “14/07/2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa eklenen Geçici 4 üncü maddede "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır." hükmü eklenmiştir.

Aynı kanunun tehlike arz eden hayvanların kimliklendirilmesi ile ilgili Geçici 3 üncü maddesinde "14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa , American Staffordshire Terrier ve American Bully türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran,  besleyen,  takas  eden,  sergileyen,  hediye  eden  ve  bunların  ülkemize  girişini,  satışını  ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür. Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz.  Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür." Hükümlerine istinaden tehlike arz eden hayvanların kimliklendirme süresi 14.01.2022 tarihinde sonlanacaktır.Bu ırklara sahip kişilerin hayvanlarını kısırlaştırıldıklarına dair belge ile birlikte PETVET sistemine kaydettirilmek üzere 14.01.2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Diğer ırk Kedi ve Köpek sahiplerinin 31/12/2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine veya serbest veteriner hekimlere başvurması durumunda her yaştaki sahipli kedi ve köpeklerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kayıt işlemleri yapılabilecektir.

Hayvanlarını kayıt altına almayanlar hakkında mevzuatlar kapsamında idari yaptırım uygulanacağı, bundan dolayı da hayvan sahiplerinin mağdur olmaması için belirtilen tarihe kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmaları gerekmektedir.”

Dilan Şahinbaş