YEREL
Giriş Tarihi : 27-03-2021 12:58   Güncelleme : 27-03-2021 12:58

Röntgen Teknisyenlerine yeni düzenleme

Röntgen Teknisyenlerinin Görev Tanımlarına Yeni Düzenleme

Röntgen Teknisyenlerine yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile skopi, radyonüklid görüntüleme, floroskopi ve radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın röntgen teknisyenlerinin görevi olduğunu söyleyen yönetmelik maddesi kaldırıldı.

Sağlık Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 141. Maddesi röntgen teknisyenlerinin görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

İptal edilen 141. maddenin içeriğinde; Röntgen Teknisyeni/Teknikerinin uzman hekim tarafından kullanılan skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapacağı belirtilmişti. Diğer hükümlerde ise hastaların hazırlanması, araç ve gereçlerin bakımı ve kullanıma hazır hale getireceğine dair düzenlemeler yer almaktadır.

22.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te “Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri” unvanı adı altında iş ve görev tanımlarına yer verilmiştir.

Yakın zamanda Danıştay 10. dairesi E. 2020/1123 ve K. 2020/4632 sayılı kararında, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerini iptal ederek; skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına hükmetmişti.

Bu minvalde 24.03.2021 tarih (bugün) ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak, yönetmeliğin 141. Maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümü:

“Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri

a) Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

b) Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.

Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.

c) Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.

ç) Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.

d) Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.

e) Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.” İfadelerine yer verildi.