SİYASET
Giriş Tarihi : 09-03-2023 16:51   Güncelleme : 09-03-2023 16:52

Planlama değil mutlak sömürü!

Planlama değil mutlak sömürü!

Ağustos ayında “yeni tarım modeli” başlıklı bir haber ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Ak Parti yönetimine yaptığı sunuma göre “yeni dönemde” üretim planlaması için üretimden önce izin alınacak; çiftçiye ekim öncesi ayni, hasat sonrası ise fark ödemesi yapılacak; sözleşmeli üretimin artırılması hedeflenecek ve “çay, toprak koruma ve arazi kullanımı, su ve mera kanunu üzerinde çalışmalar hızlandırılacak.”

SOL Parti İl Yönetimi tarafından konu ile ilgili yayınlanan “Planlama Değil MutlakSömürü!” başlıklı açıklamada “Tarımsal üretim planlaması adı altında sömürü teklifine itiraz ediyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülmeye devam edilen “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 11 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler arasında tarımsal üretimi izne tabi tutan ve bu doğrultuda cezai yaptırımlar öneren, sözleşmeli üretimi mecburi hale getiren tamamiyle sermaye dostu bir dizi adım tarif edilmektedir.

Ağustos ayından beri zaman zaman “tarım eylem planı” biçimde servis edilen haberlerde de ifade edilen bu maddeler çiftçiler için mutlak sömürü anlamı taşımaktadır.

Teklifin kabul edilen maddelerinin hayata geçirilmesi halinde tarımdaki yapısal sorunlar derinleştirecektir. Köylüler ve küçük çiftçiler hızla topraklarından koparılacaktır. Böylece girdilere bağımlı hale getirilmiş çiftçilerin bağımsız hareket etme özgürlükleri de ellerinden alınmış olacaktır.

Üretim ve yaşam hakkımızı gasp eden bu maddeler derhal geri çekilmelidir!”

Dilan Şahinbaş

Artvin'de HaberArtvin'de Haber