YEREL
Giriş Tarihi : 30-04-2021 15:57   Güncelleme : 30-04-2021 16:26

Ormanlarımızın geleceği için mücadele etmeliyiz

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Orman Bölge Müdürü Dr. Sinan Özkaya bölgede oluşan kabuk böceği popülasyonun önüne geçebilmek için uygun yöntemlerle mücadele edileceğini belirtti.

Ormanlarımızın geleceği için mücadele etmeliyiz

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda, Hatila Vadisi Milli Park alanında meydana gelen kurumlar ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Bilgilendirme toplantısında söz alan Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Sinan Özkaya konuşma yaptı. Konuşmasında; “Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Taşlıca Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Hatila Vadisi Milli Parkı içerisinde “Ips typographus" Kabuk Böceği popülasyonunun aşırı artışına bağlı olarak Ladin Ormanlarında türün varlığını tehdit edici toplu kurumalar meydana gelmesi sebebiyle alanda yayılmakta olan ve epidemi olasılığı bulunan böcek zararına karşı zamanında ve uygun yöntemlerle (mekanik, biyolojik ve biyomekanik) mücadele edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü, Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ve Yeşil Artvin Derneği temsilcileri ile 22.01.2021 tarihinde bir toplantı yapılmıştır.

Toplantı sonucunda, söz konusu alanda meydana gelen böcek zararına karşı gerekli olan yol çalışmasının yapılarak böcek zararına uğrayan ağaçların alandan uzaklaştırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Yapılacak teknik müdahaleler sonucunda, Ips typographus zararlısı ile mücadele edilecek, olası orman yangınlarına müdahale edilebilecek duruma gelinecek ve alandan böcekli ağaçların uzaklaştırılması sağlanacaktır. Böcekli ağaçların alandan çıkarılarak en yakın orman deposuna intikali sağlanarak burada kabuk soyma işlemi yapılarak kabukları imha edilecektir. Ayrıca depo etrafına feromon tuzakları asılarak böceğin başka yönlere gitmesi önlenecektir. Yolun ulaşılabilirliği sağlanınca tüm alana feromon tuzakları asılarak böceğin kolaylıkla yayılışı önlenmiş olacaktır” şu ifadelere yer verdi.

Bilgilendirme toplantısına katılan AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu şu ifadelere yer verdi; “Doğa kendiliğinden Ormanı getirir ve Ormanı yeniler gibi bir argümanla karşımıza çıkıldı, Doğanın yeniden Orman oluşturması nereden baksanız bin iki bin yıllık bir süreçtir. 15-20 sene de bu iş olmaz dedik olur dediler. En tipik örneği kuruyan sahalardır, sahalar bugün Orman değil, insan boyuna ulaşan Orman gülüdür. Orman gülü asit bir bitkidir. Toprağı asitleştiriyor ve asitleştirip alanı tamamen kaplıyor. Alanı tamamen kaplayınca biyo çeşitliliği de gidiyor. Biz o yüzden Orman Gülünün sahadan çıkmasını beklemek durumunda kalıyoruz. Elimizde bir hazine var burası anıt ağaçlarıyla ve doğal yaşlı ormanlarla öne çıkmış ondan dolayı da milli park ilan edilmiş bir saha var. Elimizde Artvin için önemli ekolojik bir değer var. Bu mirası atalarımız ve dedelerimiz bize bıraktı. Bu değere müdahale etmeyip, bırakıp kurusun demek lüksünde değiliz değerlerimizi korumamız lazım. Doğa kendiliğinden getirecek deyip elimizdeki ekolojik mirasın güzide ve doğal yaşlı ormanların kurumasına seyirci kalamayız. Bu işin tekniğini bilen biri olarak Orman Bölge Müdürlüğümüzün yapmaya çalıştığı buradan odun almak veya ekonomik fayda sağlamak değil. Ormandaki yangını söndürmektir. Tekniğine uygun ve doğaya zarar vermeden ekskavatör ile bir yol yapılacaktır. Yol yapılmasının nedeni de yine odunu almak değil oradaki böcekli ağaçları almaktır. Böcekli ağaçları almamız gerekiyor ki böcek diğer sağlıklı ağaçlara ulaşmasın. Böcek tuzakları asmamız gerekiyor, yol olmadığından kaynaklı maalesef asılamıyor. Yapılacak olan yol tuzakların oraya asılmasını sağlayacaktır. Bize düşen en önemli görev, bu ekolojik mirasın ve bu doğa güzide sahayı koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Anıt ağaçlarının gelecek nesillerin de görme hakkı var. Bu yüzden buraya müdahalede bulunup ormancılık tekniklerini uygulamamız diye düşünüyorum.”

Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Cüneyt Aloğlu Türkiye’nin en yeşil alanı olan Artvin’in orman alanlarının korunması gerektiği ifade etti: “Artvin Türkiye’nin en yeşil, güzel ve en fazla korunması gereken bir alandır. Türkiye’de 45 tane milli park var. Bunlardan birisi de Hatilla Vadisi Milli parkımızdır, milli parkımız 17 bin hektar alana sahiptir. Hatilla Vadisini meslek büyüklerimiz ayrı bir yere koymuşlar ve 94 yılında Artvin’in dışında ayrı bir milli park olarak ilan etmişler. 17 bin hektar alanımızın içinde 2020 yılı sonu itibariyle 680 hektar alanımız daha eklenmiştir. 2016 yılında bu sayı on hektardı. Altı yılda yetmiş katına çıkarak büyük bir gelişme gösterilmiştir. Alanın milli park alanı olmasına rağmen bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Milli parklar çok fazla bozulmaması gereken alanlar olarak düşünülüyor. Lakin bu gelinen süreçte Orman örtüsünün renk değiştirdiğini gördük. Elin taşın altına sokarak bu mücadeleye kalkışan Orman Bölge Müdürlüğümüzü takdirle karşılıyorum. Genel müdürlükler bazında Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün ortak protokolleri çerçevesinde izinler verildiğini ve bu işlemin bir an önce başlanması gerektiğini istişare ettik.”