KÖŞE YAZARLARI
Giriş Tarihi : 10-05-2021 15:12   Güncelleme : 10-05-2021 15:13

ÖMER YERLİKAYA - Ayla Yıldız ve Ekmek Güneşe Benzer…

Sevgili Okurlar bugün şiirden ve oldukça nitelikli güzel şiirler yazan Ayla Yıldız hanımefendiden söz edelim istedim.

ÖMER YERLİKAYA - Ayla Yıldız ve Ekmek Güneşe Benzer…

Aslen Ardanuç ilçesi bulanık köyünden olan hemşerimiz 1966 yılında Kırşehir’de doğdu. Bursa’da öğrenim hayatını sürdürdü. Halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yaptı. İki oğul anasıdır. Ekmek güneşe benzer isimli şiir kitabı vardır.  

Kuşkusuz şiire meraklı bir toplum olduğumuz kanıksanmıştır. Anadolu’muzda halkımızla örtüşen bir ırmak gibi birbirini besleyen vezinli, kafiyeli halk şiirinin en güçlü temsilinde Karacaoğlan, Âşık Seyrani, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Erzurumlu Emrah ve Gevheri gibi isimler öne çıkmıştır. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen geleneksel bağ oldukça sıkı korunduğu için de bu tür şiirin geleneksel yansıması da güçlü biçimde sürdürülmüştür.  Ancak ölçülü şiirde hemen hemen aynı sözcüklerle yapılan binlerce tekerleme ve klişeleşmiş hayal gücü tekrarlanınca ortaya ben şairim diyebilen pek çok insan çıkmış ve ne yazık ki şiir bir bakıma yozlaştırılmıştır. İçlerinde kuşkusuz pek kıymetli ustalar olmasına rağmen şiirde sayı giderek arttığı için de nitelik zarar görmüştür. Bu zafiyet serbest türün doğmasına da vesile olmuştur. Modern şiir geleneği şiirde ölçünün, nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri sunulmuştur. Sanatlı söyleyişin yerine yalın ve tabiî söyleyiş biçimi benimsenmiştir ve her türlü konu işlenmiştir. Vezin ve kafiye gibi kayıtlara bağlı olmayan özellikle Fransız sembolistlerinin etkisiyle ülkemiz serbest nazımla tanışmıştır. 1937’den sonra Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’le başlayan vezinsiz-kafiyesiz şiir akımı, Türk şiirine yeni bir soluk kazandırmıştır.

Şu bir gerçek ki, serbest türde şiirin alanı genişlemiş, yetenekleri artmış ve bugünkü modern Türk şiiri doğmuştur Serbest şiir çoklarının sandığı gibi bir kuralsızlık, bir başıboşluk olarak görülmesi doğru değildir. Serbest türün kendine has bir ölçüsü, bir kurgusu ve bir bütünlüğü vardır. Serbest şiirde bir rahatlık değil, aksine, akıcı bir telaş vardır. Serbest olarak yazılan her bir şiir için ayrı bir ölçü gereklidir. Bir şiir için oluşturulan ölçü, bir başka şiir için kullanılamaz, kullanıldığı takdirde tekrara düşülür ve gelişigüzel şiirler ortaya çıkar. Ne yazık ki günümüzde serbest şiirin bu incelikleri gözden kaçırıldığı için ortaya şiirle pek ilgisi olmayan yığınla şiir, hatta şiir kitapları çıkmaktadır. Bu durum serbest türde de kaliteyi düşürmekte Türk şiiri bu alanda da yara almaktadır.

Ayla Yıldızın; Ekmek Güneşe Benzer isimli şiir kitabını çok severek okudum.

Modern şiirin bütün niteliklerini içinde barındıran ölçülü bir kurgusu var. Sözcük seçimi şiir armonisine özel bir zenginlik katıyor. Ayla Yıldız bunu çok iyi yapan şairlerden birisi. Yıpranmış sözcüklerden uzak duruyor. Özgün bir şair ve her şiiri belli bir kurgu ve vezin üzerine kurulmuş. Şiirlerinde asla bir tekrar göremezsiniz. Estetiğiyle öne çıkan, uyumlu, renkli, ışıltılı sözcük seçimleri hem derin mana zenginliği oluşturmakta ve hem şiire bir bütünlük anlamında hoş bir seda katmaktadır. Düşünüyorum da öyküde, hikâyede, şiirde, romanda olsun kalem kadının eline daha çok yakışıyor. Kadın daha naif, duygulu, sevecen, özenli ve en iyisini arayan bir ruh yapısına sahiptir. Kadın daha hoşgörülü daha sabırlı daha üretkendir. Ayla Yıldızın kaleminde bunu gördüm. Ayla Yıldız iyi bir şair. Düşüncelerini edebi değeri olan bir zindelikle mısralara döküyor. Sözcük dağarcığı çok zengin...  Türkçeyi ezmeden pek güzel yansıtıyor. Şiirleri akıl dolu ve düşündürücü. Pek çoğu edebi değer taşıyan nitelikli şiirler. Önemli şiir etkinliklerinde dereceye girecek üst düzey şiirleri var. Şiirlerini bir acelecilik ve bir telaş içinde değil aksine rahat duygu yoğunluğu içinde yazdığı açık biçimde kendini gösteriyor. Bence şiir konusunda önemli bir yetenek… Şiir alt yapısı çağdaş bir çizgide ve yeterli donanıma sahip... İyi bir şiir nasıl yazılır ifadesinin sırrını çözen şairlerimizden. Şiirde özgün bir duruşu var. Hemen hiçbir şiirini özensiz görmedim. Şiire kadın eli değmişçesine titizliği mısra azlığına, çokluğuna bakılmaksızın tümünde gösterilmiş.  Çok başarılı, tebrik ediyorum, kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Makalemizi Ayla Yıldız’ın mısralarıyla sonlandıralım....

Ve elde kalan Eylül

Olanları denize anlatıyordu  

Sabah niyetine

Belki kâbustu bilmediğimiz

Rodrigonun konçertosunu dinlerken son kez

Zeytin dalları kopuyordu

Orta yerinden

Kırılırken dalgalar

Sevgiyle kalın.