YEREL
Giriş Tarihi : 04-05-2021 13:16   Güncelleme : 04-05-2021 13:21

OLGUN MÜMİN OLMAK

Arhavi Vaizi Yalçın ALTINTAŞ ‘ OLGUN MÜMİN OLMAK’ başlıklı konu hakkında açıklamalarda bulundu.

OLGUN MÜMİN OLMAK

Altıntaş yaptığı açıklamada “  Allah Teala dünya hayatını insanoğlunun sınanması  için bir imtihan yurdu kılmıştır.İnsan şu hayatta iyi kötü, hayır şer pek çok şeyle denenmektedir.İşte bu imtihan sürecinde insanın karlı çıkması güzel kullukta bulunarak salih ameller işleyip, olgun davranışlar sergilemesine bağlıdır.Yüce Yaratıcı insanoğlunu kendi aklıyla baş başa bırakmamış kitaplar ve peygamberleri de rehber olarak göndermiştir.O yüzden olgun bir mü’min olabilmek için en başta kur’an-ı azimüşşan’a uymak akabinde yaşayan kur'ân olan Hz.peygamber(s.a.v.)i, onun yetiştirdiği güzide ashabını ve onların yolunda olan salih zatları örnek almak gerekir.

 “Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır”  (Ahzâb33/21)                                                                                                                                              

Mümin’i kemal mertebeye ulaştıran pek çok vasıf vardır elbetteki.Ancak biz burada  olgun müminleri bize tanıtan  en bariz özelliklerinden birkaçına kısaca değineceğiz.

1. Namazı huşu ile kılmak

Namazı huşu ile kılmak; farz, vacip, sünnet ve âdabına uyarak, Allah'ı görüyormuş gibi ihlasla kılmak demektir.Her mü’min günde beş vakit namaz kılmakla mükelleftir.Ve namazı bu şekilde huşu ile kılıyor olmak olgun mü’min olmanın bir göstergesidir.Bu husus Kur'ân'da şöyle ifade edilmektedir:

 “Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.Onlar ki, namazlarında (huşu) derin saygı içindedirler” (Müminûn 23/1-2 )

2. Allah yolunda infak etmek.

Olgun müminde bulunması gereken en mühim özelliklerden birsi de Allah’ın kendilerine lutfettiği nimetlerin bir kısmını yakın çevresi başta olmak üzere toplum içerisindeki ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmaktır.Âl-i İmrân suresinin 134. ayetinde olgun müminlerin bu özelliklerine şöyle dikkat çekilmiştir:

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar..”

3. Sabırlı olmak.

Sabır ahlaki meziyetlerin en üstünü olarak kabul edilir.Şu dünya hayatımızda karşılaştığımız imtihanlarda başarılı olabilmemiz de ancak sabırla mümkündür.Ve Yüce Allah sabredenlere hesapsız mükafat vereceğini  bildirmektedir:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele” (Bakara 2/155)

 “... Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilecektir” ( Zümer 39/10).

4. Öfkeye hakim olmak, affedici davranmak, hilim sahibi olmak

Öfkeye hakim olabilmek müminin önemli bir ahlâkî niteliğidir. Toplumsal hayata baktığımızda, bir anlık öfkeyle nice hayatların söndüğünü, yuvaların yıkıldığını, kalplerin kırıldığını görürüz. Peygamber efendimiz,

..“(O takvâ sahipleri ki), onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”

  “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir” (Fussılet 41/34)

5. Güvenilir olmak ve ahde vefa

 Peygamberimiz(s.a.v.) gibi"el-emîn" olup, hem Allah'a hem de insanlara verdiği söze riayet eder.

"O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine riâyet ederler"  (Mü’minûn 23/8)

6. Faydasız işlerden, boş sözlerden uzak durmak

Müminûn suresinde olgun müminlerin vasıfları sayılırken;

"Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler” buyurulmaktadır.

7. Günahlarda ısrar etmeyip, günahları İçin hemen tevbe etmek

Olgun mü’minler nefis ve şeytanın aldatmasıyla yahut gafletle bir günah işleyince hemen o günahtan vazgeçerek günahına tövbe edip Allah'a yönelirler.

"Onlar, büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar.." (Şura,37)

 “Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin”   (Tahrim 66/8).

Rabbim bizleri tuttuğumuz oruçlarımızla olgun mü’min mertebesine eriştirsin!”ifadelerine yer verdi.