YEREL
Giriş Tarihi : 04-09-2021 11:04   Güncelleme : 04-09-2021 11:06

Okullarda Alınması Gereken Önlemler

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVİD-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler” başlıklı broşürü paylaştı.

Okullarda Alınması Gereken Önlemler

Bakanlar Kurulu’nun 19 Ağustos tarihli Kararı doğrultusunda 2n021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde “COVİD-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” hazırlanmıştır.

COVİD-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehber broşürü içeriğinde şu ifadeler yer aldı;

Genel Kurallar

Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir. Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur. Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir. Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması hâlinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya riskli durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır. Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması alınacak önlemlerin takibi yapılır.

Tıbbi Maske;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir. Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır. Maskelerin nemlenmesi durumunda sorunları veya tıbbi nedenler (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan) ile maske takmayan çocuklarda mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.

Öğretmenler, aşılanma durumunda bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takmalıdır. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerilir. Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin aşılanan da dâhil olmak üzere sürekli maske takmaları sağlanmalıdır. Yiyecek içecek tüketimin mümkün olduğu ayrı zamanlarda ve münkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için özen gösterilmelidir.

Diğer görevliler; okulda bulunan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takmalıdır. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni bir maske kullanılmalıdır.

Veli ve ziyaretçiler; Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir. Okul bahçesi dâhil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanmalıdır.

Sınıfların havalandırılması

Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık kalmalı ce doğal havalandırma sağlanmalıdır. Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanmalıdır. Okul ortak kapalı alanlardaki camların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanmalıdır.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için havalandırılması mümkünse yüzde yüz taze hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılmalıdır. Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılmalıdır. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa camları açılabilen alanlarda camların açılması sağlanmalıdır.

Okul ortamında Mesafe

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenmelidir. Teneffüs saatleri okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun olmasına özen gösterilmesi sağlanmalıdır.

Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılabilir. Okul kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanmalıdır. Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa ders başlangıç zamanları ce ders araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlamalıdır.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılır. Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılır. Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınır. Tükürül ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılmalıdır. Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapması özendirilmelidir. Beslenme saatlerinin okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün oldukça farklı zamanlara myayılması için zaman aralıkları farklılaştırılmalı ve sınıf dışında mümkünse açık alanda, mümkün değilse okulun geniş ve tavan yüksekliği yüksek olan havalandırılabilir açık alanlarında yapmaları sağlanmalıdır. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılmalıdır.

Ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması uygun olacaktır.

Temizlik

Okulun rutin temizliğinin sıkıştırılması önerilir. Çocukların, öğretmenlerin ce diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri korunmalıdır.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilir. Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmamalı, alınması gerektiğinde ise ziyaretçilerin HES kodu kontrolünde durumları ‘RİSKSİZ’ olmalıdır.

Dilan ŞAHİNBAŞ