YEREL
Giriş Tarihi : 30-03-2022 13:50   Güncelleme : 30-03-2022 13:50

OGM 41'i Artvin İçin 1833 Personel Alacak

OGM 41'i Artvin İçin 1833 Personel Alacak

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 41'i Artvin'de istihdam edilmek üzere 1833 sözleşmeli personel alacak. 4 Nisan'da başlayacak başvurular 10 Nisan 2022'de sona erecek.

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 41'i Artvin'de istihdam edilmek üzere 1833 sözleşmeli personel alacak. 4 Nisan'da başlayacak başvurular 10 Nisan 2022'de sona erecek.

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 283 adet mühendis (orman mühendisi), 50 adet Mühendis (Orman Endüstri Mühendisi) ve 1500 adet orman muhafaza memuru alımında bulunacak.

Alımlar kapsamında Artvin için 10 orman mühendisi, 1 Orman Endüstri Mühendisi ve 30 orman muhafaza memuru olmak üzere 41, Trabzon için 2 orman mühendisi ve 20 orman muhafaza memuru olmak üzere 22, Giresun için 3 orman mühendisi, 1 Orman Endüstri Mühendisi ve 20 orman muhafaza memuru olmak üzere 24, Ordu için 2 orman mühendisi, 1 Orman Endüstri Mühendisi ve 35 orman muhafaza memuru olmak üzere 38, Erzurum için 2 orman mühendisi, 1 Orman Endüstri Mühendisi ve 5 orman muhafaza memuru olmak üzere 8 personel alımı yapılacak.

Adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecek.

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

2022 Yılı Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alım İlanı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün http://www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup aynı zamanda adaylar sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

Başvuru İşlemleri

Adaylar 04/04/2022 - 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmekte.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller arasından adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 20 adet tercih yapabilecek.

özel