YEREL
Giriş Tarihi : 05-03-2021 14:07   Güncelleme : 05-03-2021 14:07

MURGUL KAYMAKAMLIĞI İLÇE HIFZISSIHHA KURULU kararları açıklandı.

Murgul Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, b) İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02.03.2021 tarihinde, Kurul Başkanı Murgul Kaymakam Vekili, Borçka Kaymakamı Ali Osman BULAT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MURGUL KAYMAKAMLIĞI İLÇE HIFZISSIHHA KURULU kararları açıklandı.

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19) birçok ülkede görülmüş,

ciddi can kayıplarına sebep olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi

olarak ilan edilmiştir.

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan

BilimKurulu tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı

ileİçişleri Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun

27. ve 72. maddeleri ile ilgi (a) genelge kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemikİnfluenza İlçe Hazırlık ve

Faaliyet Planı hükümlerine istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave

tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış

olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, hâlihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların,

belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli

olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu.

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü

normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri

göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde; Sağlık

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna

(düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre

belirleneceği belirtilmiş ve ilimizin Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer aldığı bildirilmiştir.

Dolayısıyla;

1. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 30.11.2020 tarih ve 52sayılı kararında belirlenen “Sokağa Çıkma

Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alanistisna/muafiyetler ile sokağa çıkma

kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların

uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21:00 – 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

- Hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma 21:00 – Cumartesi 05:00 saatleri arasıyla

Cumartesi 21:00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00’te bitecek

şekilde uygulanmasına, (Cumartesi günleri 05.00 – 21.00 saatleri arasındasokağa çıkma kısıtlaması

uygulanmayacaktır.)

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4saate

yükseltilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10:00 – 14:00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız

ve gençlerimizin ise 14:00 – 18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

3. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının

öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile

çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle

sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi

işyerlerinin 07:00 – 19:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma

Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası)göz önünde bulundurularak açık ve

kapalı alanlariçin ayrı ayrı olacak şekilde % 50kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda

bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve tespit edilen aynı anda bulunabilecek azami kişisayısı kuralına

uyularak hizmet verebilmesine, yeme – içme yerlerinin 19:00 – 21:00 saatleri arasında paket servisi

veya gel-al şeklinde, 21:00 – 24:00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet

verebilmesine,

5. Daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin (bakkal, market, manav, kasap,

berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) 07:00-20:00 saatleri arası hizmet

verebilmesine,

6. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 02.03.2021 tarihli ve 19638395-140-49817 sayılı yazıları ile 7-14-

21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde muhtarlık ve ihtiyar heyet/meclisi üyeliği seçimleri ile halk

oylamasının yapılacağı belirtilmekte olup, seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin belirtilen

tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

7. Halı saha ve benzeri tesislerin yeni karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına,

8. Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin kişi başına minimum 8m2 alan ayırmak, katılımcı

sayısının 50’yi geçmemek ve 1 saatlesınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

9. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile

birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden

olan her türlü etkinliklerinin kişi başına 8m2 alan bırakmak ve aynı anda bulunabilecek azami kişi

sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak

yapılabilmesine,

(Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya

gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Murgul Kaymakamlığına (ilgili mevzuatında başkaca bir

hüküm bulunmadığı takdirde en az üç günöncesinden) bildirilmesi sağlanacaktır.)

10. Benzer şekilde nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının

kontrolünün sağlanması için nikâh ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü

organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikâh

veya nikâh merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesindenMurgul

Kaymakamlığına e- Devlet kapısındanĠçişleri Bakanlığıe-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan

dilekçe ile bildirilmesine,

11. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 02.12.2020 tarih ve 53 sayılı kararının iptal edilerek, kamu kurum

kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.03.2021 tarihinden 08:00 – 17:00 olarak

belirlenmesine,

12. Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında

(Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile

personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde,

ilgide kayıtlı Genelge çerçevesinde idari izinli sayılmasına,

Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi ve/veya Kabahatler Kanunu

gereğince idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun

195’inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği

sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.