Yerel
Giriş Tarihi : 11-01-2023 15:25

MMO enerji tasarrufuna dikkat çekti

MMO enerji tasarrufuna dikkat çekti

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği ülke genelinde her yıl Ocak ayının 2. haftası düzenlenen Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bir açıklama yaparak yurttaşlarımızı tasarruf konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor.

 Artvin İl Temsilcisi Makine Mühendisi Şener Kaya, enerji tasarrufunun önemi ve yapılması gerekenler konusunda önemli açıklamada bulundu.

“Ülkemizde kullandığımız enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır.” diyerek konunun önemine vurgu yapan Şener Kaya, Türkiye genelinde enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, enerji tüketiminin azaltması, gerektiği kadar ve verimli kullanılması ve bu bilincin yaygınlaşması amacıyla her yıl ocak ayının 2. haftası “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlandığını belirtti.

Kaya; “Enerji Tasarrufu Haftası’nda, Makine Mühendisleri Odası olarak enerji verimliliği ve tasarrufunun önemi hakkında kitlesel farkındalık oluşturmak, insanları küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmeye odaklanıyor ve enerji kaynaklarının tasarrufuna yönelik çabaları teşvik ediyoruz” dedi.

“Enerji tasarrufu, aynı ihtiyaçları karşılamak için daha az enerji kullanmak, yani enerji israfını ortadan kaldırmak anlamına gelir.” diyen Makine Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Şener Kaya, “Enerji verimliliği ve tasarrufu sera gazı emisyonlarını azaltmak, enerji ithalatı talebini azaltmak ve hane halkı ve ekonomi genelinde maliyetlerimizi düşürmek gibi çeşitli faydalar sağlar.” açıklamasında bulundu.

TMMOB Artvin İl Temsilcisi Kaya, istatistiki rakamları açıklayarak şu verileri kamuoyu ile paylaştı:

“Enerji ithalatı cari açığın yüzde 67’si kadar olan ülkemizde, her yıl ortalama 7,5 milyar dolar yalıtımsızlık ve bilinçsiz enerji kullanımı nedeniyle israf ediliyor. Ortaya çıkan bu rakam, bir aylık cari açığı tamamen kapatabildiği gibi, genel cari açığın da yaklaşık onda birine denk geliyor.

Ülkemizin yüzde 70’leri aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke ekonomisi ve milletimiz üzerinde enerji fiyatlarını önemli bir baskı unsuru haline getirdiği bilinmektedir. Enerji ithalatı cari açığın yüzde 67´si kadar olan ülkemizde, her yıl ortalama 7,5 milyar dolar yalıtımsızlık ve bilinçsiz enerji kullanımı nedeniyle israf ediliyor. Ortaya çıkan bu rakam, bir aylık cari açığı tamamen kapatabildiği gibi, genel cari açığın da yaklaşık onda birine denk geliyor. Ülkemizde kullandığımız enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır.”

Makine Mühendisleri Odasının yaptığı çalışmalara da değinen Artvin İl Temsilcisi Şener Kaya, şu bilgilendirmelerde bulundu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Enerji Verimliliği Kongreleri düzenlemekte ve bu alanda önemli çalışmalar yürütmektedir. Binaların ısı yalıtımı ve enerji performansı açısından değerlendirilmesi; yüksek verimli kazanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak ve soğuk boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık ısının geri kazanımı; kojenerasyon; bölgesel ısıtma tesisleri; enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, enerji verimliliği açısından önem taşıyan konulardan bazılarıdır. Odamız bu konularda eğitimden denetim ve belgelendirmeye kadar çeşitli faaliyetleri yürütmektedir. MMO, halkımızın ve kamu kuruluşlarının bu konularda bilirkişi olarak ilk müracaat noktasıdır.

MMO Artvin İl Temsilciliği olarak enerji sorununun çözümü noktasında üzerimize düşen her türlü teknik görevi gerek milli ekonomimiz adına gerekse de gelecek nesiller adına gönüllü olarak kabul ediyoruz.”

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu kapsamda, içinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla vatandaşlarımızı enerji tasarrufu ve hava kirliliği noktasında uyararak aşağıda sıralanan tedbirleri uyguladıkça hem hava kirliliğini önlemiş olacaklarını hem de şahsi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Oda, enerji tasarrufu ve hava kirliliği konularında şu tedbirlerin alınmasını önerdi:

Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacak kişilerin "Sıcak Su Kazan Operatörü" kursuna katılarak "Sıcak Su Kazan Operatörü" belgesi almış olmaları, ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan ehliyetsiz kişiler çalıştırılmamalıdır.Doğalgaz sobasının filtreleri ayda bir kez temizlenmeli ya da değiştirilmelidir. Kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır.Doğalgazlı ısınma aracı alımında verimi yüksek olanları tercih edilmelidir. Bacalı doğalgaz cihazları dolap içerisine yerleştirilmemelidir. Bu durum cihazın ortamdan hava almasını engeller ve verimini düşürür. Doğalgaz tesisatları korunmalı ve kontrol edilmelidir. Kaçaklara karşı dikkatli olunmalıdır. Apartman kapıları kapalı tutulmalıdır.Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlikleri düzenli olarak yapılmalıdır.Kalorifer kazanlarının periyodik kontrolleri yetkili kurumlara yaptırılmalıdır.Vatandaşlarımızın kömürlerini "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi"olan satıcılardan alması ve bu belgeyi görmeleri gerekmektedir.Petrol koku, mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amaçlı yakılmamalıdır.Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.Kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması gerekmektedir.Kışın oda havalandırması, tam açık pencerelerle kısa süre için yapılmalıdır. Gece/gündüz kullanılmayan alanlar ısıtılmamalı, kapılar kapalı tutulmalıdır.Zaman ayarlı termostat kullanılmalıdır. Termostatlar kapı, pencere ve ısıveren aletlerin uzağına monte edilmelidir. Konuttan bir günden fazla ayrılınması halinde termostat kapatılmalıdır. Termostat 19-20 °C ye ayarlanmalıdır. Bunun üzerindeki her 1 °C, % 6 daha fazla yakıt tüketimidir.Kalorifer radyatörlerinde termostatlı vana kullanılmalıdır.Kış gelmeden önce binalarda ve tesisatlarda ısı kaçağının önlenmesi için yalıtımlar kontrol edilmeli eksik olan kısımlar tamamlanmalıdır. Binanın çatı, duvar ve pencere yalıtımının tam olması halinde; çatı yalıtımında yüzde 20, dış duvar yalıtımında yüzde 15, pencere kapı yalıtımında yüzde 15, sızdırmazlık önlemleriyle yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Bu türden ısı yalıtımı inşaat maliyetini en fazla yüzde 3 arttırırken, yıllık yakıt tüketimi ise yüzde 50 azalmaktadır.Radyatörlerin üzeri, önü estetik sebeplerle kapatılmamalıdır. Radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulmalıdır. Böylece, yüzde 15 oranında yakıt tasarrufu sağlamak mümkündür. Pencere ve kapı yalıtımı, yüzde 15 oranında tasarruf demektir. Kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler kullanılmalıdır.Akışın sürekli olduğu binalarda giriş kapısı, kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmazlığına uygun olmalıdır.Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz dışarıda 15 derecenin, içeride ise 20 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmaması gerekmektedir.Camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılmalıdır. Böylelikle, kışın ısı kaybında yüzde 40-50, yazın ısı yalıtımında ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkündür. Kuru havada soğuk daha çok hissedilir. Bu nedenle, kışın odalar nemlendirilmelidir. Geceleri ve konuttan uzun süreli ayrılmalarda sıcaklık 15 derecenin altına düşmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.Evlerinizdeki normal lambaları tasarruflu lambalarla değiştirerek 5 kat daha az enerji kullanırsınız. Satın alırken daha fazla para ödeseniz de A ve üstü enerji sınıfına sahip elektrikli aletleri tercih ederek ortalama enerji tüketiminde yüzde 45 tasarruf sağlayabilirsiniz.Saniyede 1 damla su akıtan musluğunuzu tamir ettirerek yılda 1 ton su tasarrufu sağlayabilirsiniz.”

Dilan Şahinbaş

Artvin'de HaberArtvin'de Haber