YEREL
Giriş Tarihi : 14-10-2021 12:08   Güncelleme : 14-10-2021 12:08

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

20. Milli Eğitim Şurası Artvin İli Çalıştayı Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen 20. Milli Eğitim Şurası Artvin İli Çalıştayı’na 16 Yönetici (14 Müdür - 2 Müdür Yardımcısı), 25 Öğretmen, 4 Veli, 6 Öğrenci, 5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, STK, 2 Akademisyen, 3 Sendika, 1 Meslek Odaları katılım gösterdi.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Millî Eğitim İl Müdürü Fahri Acar, konuşmasında 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında üç tema çerçevesinde düzenlenecek olan şûra kapsamında, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının etkili ve kapsayıcı biçimde belirlenebilmesi için Türkiye genelinde arzu eden 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşların gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinin alınabilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Milli Eğitim İl Müdürü Acar yaptığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren bugüne kadar geçen süreçte eğitim ile ilgili birçok planlama, düzenleme ve mevzuat çalışması yapılmış; eğitim sistemimizin geliştirilmesi için hedefler belirlenmiştir. Tarihsel gelişimi boyunca millî eğitim şûraları, millî eğitimle ilgili politikalar üreten bir kurum olarak gelenekselleşmiştir. Eğitim tarihimizde temel bazı değişikliklerin geçmişine bakıldığında uzun süre önce millî eğitim şûralarında tartışıldığı ve bu doğrultuda tavsiye kararları alındığı görülmektedir.

Geçen zaman içerisinde dünyada ve eğitim alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye için yeni ufuklar açması gayesiyle yeni bir şûranın düzenlenme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaca binaen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında 20. Millî Eğitim Şûrası'nın toplanması kararlaştırılmıştır.

20. Millî Eğitim Şûrası'nda; Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek amacıyla “Eğitimde Fırsat Eşitliği”   başlığı altında “Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” olmak üzere üç ana gündem konusu ele alınacaktır. Eğitim paydaşlarının söz konusu gündem konularıyla ilgili düşünceleri ortak akla dayalı, etkili ve uygulanabilir tavsiye kararlarının alınabilmesinde önemli rol oynamaktadır.

1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında yukarıda belirtilen üç tema çerçevesinde düzenlenecek olan şûra kapsamında, eğitim ve öğretimle ilgili politika kararlarının etkili ve kapsayıcı biçimde belirlenebilmesi için Türkiye genelinde arzu eden 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerinin alınabilmesi amaçlanmıştır. Başka bire ifade ile görüş toplama sürecinde farklı görüşleri ortaya çıkaracak şekilde maksimum çeşitliliğin sağlanmasına azami özen gösterilmiştir. Bu amaçla oluşturulan web adresi (http://sura.meb.gov.tr/gorus/) kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmış, 22 Eylül - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında vatandaşlarımızdan ve/veya kurumlarımızdan toplam 26006 görüş Bakanlığımıza iletilmiştir.

Sizlerden beklenen 20. Millî Eğitim Şûrasında ortak akla dayalı, etkili ve uygulanabilir tavsiye kararlarının alınmasında temel teşkil edecek taslak şûra kararlarına ilimiz adına katkı sunmanızdır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.”Şurası Artvin İli Çalıştayı Şube Müdürü Recep Kaya’nın yaptığı sunumla sona erdi.