YEREL
Giriş Tarihi : 25-08-2021 11:25   Güncelleme : 25-08-2021 11:25

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Memur-Sen Artvin İl başkanı İbrahim İnce, toplu sözleşme sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

İnce maaş artışlarına ilişkin olarak "Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor" dedi.

2022 yılı için toplamda %12,35 oranında zam yapılmasını sağladıklarını belirten İnce, “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2022 yılı için; ilk altı ay %5+enflasyon farkı, ikinci altı ay için %7+enflasyon farkı olmak üzere toplamda %12,35 oranında zam yapılmasını sağladık. 2023 yılı için toplamda %14,48 oranında zam yapılmasını sağladık” dedi.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2023 yılı için ilk altı ay için %8+enflasyon farkı, ikinci altı ay için %6+enflasyon farkı olmak üzere toplamda %14,48 oranında zam yapılmasını sağladıklarını söyleyen İnce, “Emeğe adalet sözleşmesi hükmündeki 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle; 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2023 döneminde maaş ve ücretlerde, toplamda %28,61’lik artış olacak. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 ₺ iken toplu sözleşmeyle 400 ₺’ye yükseltildi. İki yılın sonunda Toplu Sözleşme İkramiyesi, 489 ₺ olacak. 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışması 2022’de tamamlanacak. Ek gösterge vaadi ve sözleşmeli personelin sorunlarına dair çözüm için çalışma başlatılacak. Kadroya ve gösterge artışına yakınız. Eğitim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkardık” diyerek belletmenlere ilave ek ders ücreti artışı sağladıklarını, 24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladıklarını söyledi.

Belletmenlerin aylık ücret sınırında artış sağladıklarını ve nöbet tutan belletmen öğretmenler yönünden aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladıklarını ifade eden İnce, “Eğitim kurumu yöneticilerinin de belletmenlik görevi almalarını sağladık. Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri halinde belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını sağladık. Geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2*23 yıllarında da devamını sağladık. Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesini sağladık. Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara %7, doktora yapmış olanlara %20 artırımlı ödenmesini sağladık” dedi.

Yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesini sağladıklarını dile getiren İnce, “Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık. DYK’larda görev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışma ücretlerinde artış sağladık. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık. Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesini sağladık 1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesini sağladık” dedi.

Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerindeki saat sınırlamasını kaldırdıklarını açıklayan İnce, “Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık. RAM'larda görev alan özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerini 18 saate çıkardık. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık. Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık. Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık” diyerek öğretmenevi yöneticilerinin aylık karşılığının ek ders ücretlerinde artış sağladıklarına dikkat çekti.

Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladıklarını ve sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmesini sağladıklarını belirten İnce, “Öğretim görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinde artış sağladık. Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 10 puan artışla %60 oranında ödenmesini sağladık. Üniversite yurtlarında görevli personelin fazla çalışma ücretinde artış sağladık. Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık” dedi.

Memur-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Üniversite yurtlarında görevli sözleşmeli personele artırımlı fazla çalışma ücreti sağladık. Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelinde fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık. Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık. Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini4 saatten 5 saate çıkarttık. Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını karara bağladık.”

DİLAN ŞAHİNBAŞ