YEREL
Giriş Tarihi : 02-06-2022 12:20   Güncelleme : 02-06-2022 12:20

Kira uyuşmazlıklarına kalıcı ve ekonomik çözüm

Kira uyuşmazlıklarına kalıcı ve ekonomik çözüm

Artvin Arabuluculuk Merkezi Kurucu Müdürü; Merve Güven Lokumcu“Kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklar ancak Arabuluculuk ile en kısa sürede çözülebilir” dedi.

Arabulucu Merve Güven Lokumcu açıklamasında; “Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ve devamı süreçte yaşanan ekonomik sorunlar kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklarda da artışa neden olmuştur.

Ödeme güçlüğü çeken kiracılar kiradan indirim ya da bir süre artış olmamasını talep ederken, kiralayanlar da kira bedellerinin artmasını istemekte bu durum da iş hayatında huzur ve barışı olumsuz etkilemektedir.

Kira sözleşmesinin tarafları arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü için devlet yargısı en az iki yıl sürmekte masraflar ve tüm giderler dava konusunun neredeyse yüzde yirmi beşini oluşturmaktadır.   Devlet yargısı bedel tespiti veya uyarlama ile yetinmektedir. Tarafların her ikisini de memnun etmeyen bir kararla kira sözleşmesi devam etmektedir.  İlişkinin mevcudiyeti ve geleceği büyük ölçüde zarar görecek, çatışma ortamı devam edecektir. Artık yol arkadaşlığı bitecek, düşmanca duygular ve olumsuz tavırlar, karar üzerine sürdürülmek zorunda kalınan ilişki hâkim olacaktır.

Her kira ilişkisinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Kira ilişkisinin ne zamandan beri devam ettiği, mecurun bakım ve dekorasyonu, kira bedeli ödemelerindeki düzenliliği, AVM kurallarına uyumu gibi sayısız durum tarafların birbirine bakışını etkilemektedir. Kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkların arabulucu vasıtasıyla çözümlenmesinde hem kiraya veren hem de kiracı açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Kiralayan ile kiracı ortaya çıkan bu sorunları şu anda ihtiyari olarak dostane çözüm yoluyla ve bir arabulucu yardımıyla kendileri çözebilme imkânına sahiptirler. Tarafların arabulucu önünde bir araya gelmeleri sorunların daha kolay çözümünü sağlayacaktır. Yukarıda anlatıldığı üzere dava açmadan kaynaklı tüm bu olası sorunlar düşünüldüğünde müzakerelerle, gizlilik içinde yürütülecek bir arabuluculuk süreci, tarafların birbirlerini anlayabileceği, empati kurabileceği, ilişkilerini sonrasında da sürdürebilecekleri en doğru çözüm yöntemi olacaktır.

Kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması sonrası uyuşmazlığın çözümü 1 gün ila 8 hafta içerisinde hiçbir harç ödemeden sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile süreç sonlanmış olacaktır. Taraflar varılacak anlaşma ile kira ilişkisinin bundan sonraki şeklini hem konu hem de süre yönden sınırsızca düzenleyebilecekler, değişen durumlara göre de yeniden arabuluculuk yöntemi ile bir araya gelebileceklerdir. Dava yolundan farklı olarak kira bedellerini aydan aya, yıldan yıla veya herhangi bir zaman dilimine göre belirleyebilecekleri gibi ciro üzerinden belirleme, sektörel gelişmelere göre belirleme yollarına gidebileceklerdir. Özgürce kira sözleşmesinin her bir maddesinde diledikleri değişikliği yapabileceklerdir. Bağımsız bir biçimde kiralananın niteliğini değiştirme, küçültme ya da büyültme, mal ile ödeme, kira ilişkisine yan ya da ek başka ilişkilere girme gibi sınırsız seçenekle aralarındaki dengeyi kurabileceklerdir. Taraflar nasıl ki kira ilişkisi kurulurken rızai olarak bir araya gelip kazan-kazan yöntemi ile aynı hedefe yürümüşlerse, bundan sonra da karşı karşıya değil, yan yana bir ilişkiyi tercih etmiş olacaklardır. Kira ilişkileri tüm hukuki ilişkiler içerisinde aile hukuku sonrasında en uzun süren ilişkilerdendir. Arabuluculuk yönteminde bu ilişkinin bozulmayacağı sonuçlar elde edilecektir.

Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Böylelikle her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta, iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır.

Arabuluculuk yolu ile yeniden tesis edilen kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı yüzde 1,89 yerine 132,30 TL maktu olarak uygulanacaktır. Bu durum taraflara ciddi vergi avantajı da sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Artvin Arabuluculuk Merkezi Müdürü Merve Güven Lokumcu; kira uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar öncelikle arabuluculuğu alternatif bir yol olarak denemelidir. Dava açmadan önce kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk iş hayatında barışın ve huzurun sağlanması için ilk adım olmalıdır” dedi.

Dilan Şahinbaş