YEREL
Giriş Tarihi : 09-10-2021 12:15   Güncelleme : 09-10-2021 12:15

KADINLARIN İRADESİNİ TANIMAYAN BİR BELEDİYE

KADINLARIN İRADESİNİ TANIMAYAN BİR BELEDİYE

Hopa Kadın Meclisi, 2 buçuk yıl önce kadınlar tarafından kurulan Kadın Dayanışma Merkezi projesini kişisel ve keyfi nedenlerle yok sayan bir Belediye Başkanı ve zihniyetiyle karşı karşıya kalındığını ifade eden yazılı basın açıklaması yayınladı.

2019 yerel seçimler sürecinde Hopalı kadınlar tarafından oluşturulan Hopa Kadın Meclisi’nin “Kent Bizim, Hayat Bizim” buluşmasında tüm kadınlarla birlikte Kadın Dayanışma Merkezi’nin açılması kararı alındığı belirtilen açıklamada, “Hem kente dair hem de yaşadığımız sorunlara dair birlikte çözümler üreteceğimiz, birbirimizden güç alacağımız ve dayanışmayı büyüteceğimiz, kadınların söz sahibi olduğu bir yerel yönetimi güçlendirmek hepimiz için önemliydi. İktidarın karşısında, birlikte kazandığımız Hopa Belediyesi’nin; kadınlardan ve çocuklardan taraf bir yönetim anlayışıyla, kentin yönetiminden, karar lama süreçlerine kadar kadınların katılımının olduğu bir kent, hiç kuşkusuz ki daha yaşanılır olacaktı bizler için” denildi.

Eşit bir hayat için her türlü kadın dayanışmasını güçlendirecek bir toplumsal süreci inşa edebilmek için, mahallelerde, okullarda yapacakları bilinç yükseltme çalışmalarıyla toplumsal değişimi ce dönüşümü için, ilk adım olarak Kadın Dayanışma Merkezi’nin fiziksel mekanını hazırlamaya koyuldukları belirtilen açıklamada” Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerine; KDM nedir, mekanı nasıl düzenlenmelidir, çalışacak kadrolar, gönüllüler, nasıl bir bakış açısı olmalıdır, diğer Belediyelerde nasıl örnekleri mevcuttur gibi bilgilendirici toplantılar yaptık. KDM tüzüğümüzü hazırlayarak Belediye Meclis toplantısına sunduk. Onay alarak, Kültür Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak kurulduk” ifadeleri kullanıldı.

Kadın Dayanışma Merkezi’nin hem fiziki hem de personel ihtiyacının karşılanarak tam anlamıyla faaliyete girmesi için gösterilen direnç ve çabanın ekonomik gerekçelerle geri çevrildiğine fakat bu süreçte Kadın Dayanışma Merkezi olarak çeşitli etkinliklerin yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “İki buçuk yıldır personel ihtiyacı talebimize karşılık vermeyen Belediye Başkanı, Merkez’e psikolog alımı yaptı. Psikolog arkadaşımızla yaptığımız görüşmelerde daha önce kadınlarla ve çocuklarla çalışma deneyimi olmadığını öğrendik. Bunu üzerine KDM’de çalışma yürüten kadroların ve Kadın Meclisi gönüllülerinin beraber katılacağı atölye, toplantı ve eğitim süreçlerini önerdik. Maalesef arkadaşımızın beraber iş yapmaktan kaçınan, ortak atölyelere katılmayı reddeden, süreci buraya taşıyan Kadın Meclisi’nin emeklerini hiçe sayan tutumuyla karşılaştık. İlk personel alımında, personelin Merkez’in sahibi olarak atanmasını, yıllardır KDM’nin kurulması için mücadele eden kadınları tasfiye etme hamlesi olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu personel alımının KDM’nin çalışmalarını güçlendirmek niyetiyle değil de Başkan’ın siyasi ve akraba kontenjanından alındığını düşünüyoruz. Psikolog dışında diğer danışmalık hizmetlerinin, gönüllü olarak hizmet veren avukat arkadaşların iş akdinin dahi konuşulmaması ve gerekli diğer personellerin çalışma koşullarının netleştirilmemesi kabul edilemez” denildi.

Kadın Meclisi gönüllülerinin yapacağı rutin toplantı için 24 Ağustos 2021 tarihinde akşam saatlerinde KDM’ye gittiğini fakat kapı kilidinin hiç kimseye haber verilmeden değiştirilerek anahtarın psikolog arkadaşa teslim edildiği ifade edilen açıklamada, “Uzun bir bekleyiş ve ısrarla anahtar talebinden sonra merkeze girdik ve ertesi gün Hopa Belediyesi Başkanı Taner Ekmekçi, ile görüşme yaptık. Yapılan görüşmede seçin sürecinde ilerici, demokrat, kadın hareketinin öznesi olmuş, kent yaşamına doğrudan müdahil olan, kentin ve toplumsal hayatın dönüşümü noktasında oluşturulan Kadın Meclisi’ne: “Sizinle yürümek istemiyorum, yaptığınız işler çok güzel, kendinize bir dernek veya platform kurun” diyerek küstahça bir tavırla niyetini ortaya koyuş, 2 buçuk yıldır hem fiziki hem fikri yapısı için emek harcayan kadınları aklınca kapı dışarı etmek istemiştir. Bizler Kadın Merkezi’nden çıkmayacağımızı isterse kendilerinin çıkabileceğini söyledik” denilen açıklamada CHP Hopa İlçe Örgütünden de örgütsel olarak hiçbir yaptırım ve açıklama alamadıklarını, Hopa’da AKP gericiliği karşısında, ilerici, demokrat güçlerin bir araya gelerek kurduğu ittifakın ve Kadın Meclisi’nin başarıya ulaştırdığı 2019 seçimlerinin, toplumsal beklentisinin karşılığının bireysel ego ve tavırla karşı karşıya oldukları dile getirildi.

Hopa Kadın Meclisi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında,  ittifakta yer almış örgütlerin ve ittifakın gövdesini oluşturmuş olan CHP’nin örgütsel ve toplumsal sorumluluk alarak davranmasını beklediklerini, başlanılan yerin ‘şeffaf, halkçı ve demokratik bir yerel yönetim’ olduğunun altını çizdikleri belirtildi ve açıklama şu ifadeler kullanılarak sonlandırıldı: “Kadın Meclisi olarak, üzerimize aldığımız toplumsal sorumluluk, kadınların toplumsal eşitliği ve kentin kadın bakış açısıyla düzenlenmesi noktasında; 2 buçuk yıllık süreçte Kadın Dayanışma Merkezi’nde ekonomil gerekçelerle ve pandemi koşulları önümüze sürülerek yapılmayan tüm uygulamalara daha sert ve keskin bir biçimde müdahale etmeyerek zaman içerisinde çözüme kavuşacağını düşündüğümüz için tüm kadınlardan özür diliyoruz.

Kadınların iradesini ve çabasını tanımayan ‘Ben’ dili hakim bir zihniyet KDM’de amacına uygun faaliyet yürütemez. Derdimiz çalışan personelle değil, kadınlara karşı, personeli kalkan yapan zihniyetledir. Yinelemekte fayda görüyoruz, kadın dayanışması güçlendirir ve yaşatır.

KDM’yi Kadın Meclisi’ndeki kadınlar direnerek kurdu; koşullar ne olursa olsun toplumsal dönüşüm ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mücadele etmeye, kadınlarla dayanışmaya devam edeceğiz.”