GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2022 12:02

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı

“Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans” bilgilendirme semineri Artvin Çoruh Üniversitesi’nde düzenlendi.

Kadın erkek fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında üniversite öğrencilerinin farkındalık ve duyarlılığını artırmak amacıyla AÇÜ ve Artvin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 14 Kasım 2022 tarihinde Üniversitemiz Nihat Gökyiğit Kongre Merkezinde öğrencilerin etkin katılımıyla seminer programı gerçekleştirildi.

Seminer programı içerisinde kadına yönelik ve aile içi şiddetin türleri, şiddetin etkileri, şiddete maruz kalındığında ya da tanık olunduğunda başvurulabilecek yasal haklar ve kurumsal mekanizmalar hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

2021 – 2025 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı” 30.06.2021 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının yerelde de uygulanmasının sağlanması, yerele özgü sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla 2022-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Artvin İl Eylem Planı hazırlandı; Artvin Valisi Yılmaz Doruk tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve çalışmalara başlandı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Artvin İl Eylem Planı`nın temel hedeflerinden biri toplumun her kesiminden bireylerin şiddetle mücadeleye katılımının sağlanması “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleşmesini sağlıyor.

Ayşe ÖZDER

Artvin'de HaberArtvin'de Haber