YEREL
Giriş Tarihi : 17-11-2021 12:35   Güncelleme : 17-11-2021 12:35

İŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKENLER

İŞVERENLERİN BİLMESİ GEREKENLER

Şavşat Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehtap Altun kayıt dışı istihdam, sigorta pirim teşvikleri ve Bağkur pirim teşvikleri konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıt Dışı İstihdam, Sigorta Prim Teşvikleri, Bağkur Prim Teşvikleri konularında bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine devam eden Şavşat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Mehtap Altun, sigorta primleri, işverenin işçi aldıktan sonra SGK ile olan sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların işveren olduğunu söyleyen Altun, “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılmıştır ama kısaca Hizmet akdi (bir ücret karşılığında, belli bir zaman diliminde işveren emrinde olması)  ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, kendi nam ve hesabına çalışanlar, Tarımsal Faaliyetle uğraşanlar, Şirket ortakları, Köy ve mahalle Muhtarları gibi sayabiliriz” dedi.

SGK’ye müracaat nasıl yapılır?

İşverenlerin işçi çalıştırmayı düşündüklerinde SGK’ ya ilk olarak nasıl müracaat edeceklerine dair bilgilendirmede bulunan Altun şu ifadeleri kullandı:

 

“İşverenler E-Sigorta kanalıyla internet ortamında en geç işçi çalıştırmaya başladığı gün işyeri bildirgesi ile müracaat edecekler .7 gün içerisinde de işyeri bildirgesi ve eki belge olarak; adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesi, ihaleli işlerde işin sözleşmesi, inşaat işlerinde ise arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesi yeterli olmaktadır.”

 

İşverenin yükümlülüklerinden bahseden Altun, “Çalıştırdığı işçiyi en geç çalıştırmaya başlamadan bir gün önce işe giriş bildirgesi ile (İnşaat Tarım ve balıkçılık işyerleri aynı gün verebilir.) Çalıştırılacak kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni alınması gerekmektedir. Çalışma iznini” https:ecalısmaizni.csgb.gov.tr/eizin” Web adresinden almaları gerekir. Sigortalının işten ayrılması halinde 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesi ile ay içinde çalışan sigortalıların Prime esas kazanç, gün sayısı ve mesleklerini içeren bilgilerinin Muhtasar Aylık Prim Hizmet Belgesi ile izleyen ayın 26’sı saat 23:59 a kadar SGK’ye bildirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

 

Teşvik, hibe ve kredilerden yaralanamazlar

 

Sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Altun, “SGK’ ya bildirilen primlerini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Prim ödemelerini Kurumla anlaşmalı bankalar vasıtasıyla veya kredi kartı ile ödeyebilirler” diyerek çalışanların SGK’ye hiç bildirilmemesi veya çalışma gün sayılarının ya da ödenen ücretlerin eksik bildirilme durumunda olduğunu aktardı.

 

“Yüksek miktarlarda İdari Para Cezası uygulanır. İş kazası durumunda Adli ve ağır İdari sorumluluklar doğar. Kurumun vermiş olduğu Teşvik, hibe ve kredilerden yararlandırılmazlar” diyen Altun, işyerinde iş kazası olması halinde işverenin yükümlülüklerine değindi:

 

“İşçinin iş kazasına maruz kalması halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde de SGK’ ya bildirilmesi gerekir. Bildirimin yapılmaması halinde, işyerinin tehlike sınıfı ve çalıştırdığı işçi sayısına göre yaklaşık 15.345.TL İdari Para Cezası uygulanabilmektedir. Ayrıca Sigortalıya Kurumun yapmış olduğun masraflar (Sağlık yardımları ve sigortalıya yapılan ödemeler) işverenden tahsil edilir.”

 

İşverenlerin idari para cezası ile karşılaşmaması için

 

Şavşat Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehtap Altun hangi durumlarda işverenlerin idari para cezası ile karşılaşabileceklerine dair değerlendirmelerde bulundu ve “İdari Para cezaları 5510 sayılı Kanunun 102 maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre işyeri bildirgesinin geç verilmesi (En geç işçi çalıştırmaya başlanılan gün) sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi (inşaat, tarım, balıkçılık aynı gün, diğerleri işe başlamadan bir gün önce) sigortalı işten ayrılış bildirgesinin en geç 10 gün içinde verilmemesi halinde,  Muhtasar Aylık Prim Hizmet Belgesinin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 sı 23:59 a kadar verilmemesi halinde, iş kazasının kazadan sonraki 3 işgünü içinde bildirilmemesi halinde; kayıt belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen kayıtların geçersizliği nedeniyle İdari Para Cezaları uygulanmaktadır” dedi.

 

Yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren işverenlere kurumun verdiği herhangi bir teşvik olup olmadığına dair bilgilendirmede bulunan Altun şu ifadelerle açıklamasını sonlandırdı:

 

Teşviklerimiz var

 

“Şu an işverenlerimize 22 farklı sigorta prim teşvikleri sunulmaktadır. Bunları başlıklar halinde söylersek; 1) Beş puanlık prim indirimi. 2)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca uygulanan Sigorta Prim Teşviki. 3)Bölgesel Gelişmişlik düzeyine göre sigortalı işçi çalıştıran işverenlere Yönelik uygulanan sigorta prim teşviki. 4)Yurtdışına götürülen sigortalılar için İşverenlere uygulanan sigorta prim teşviki.     5) Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına yönelik Teşvik

 

6) İşbaşı eğitim programını Tamamlayan Sigortalıların İstihdamına uygulanan Teşvik. 7) İşsizlik Ödeneği alanların İstihdamı halinde Teşvik. 8) Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik. 9) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinde Uygulanan Teşvik. 10) Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Prim Teşviki. 11) İlave İstihdam Teşviki

 

12) Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik. 13)Genç Girişimci Teşviki. 14) Bağ Kur (4B) Kapsamındaki Sigortalılara Yönelik 5 Puanlık İndirim. 15) Asgari Ücret Desteği. 16) Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki. 17) Normalleşme Desteği 18) İstihdama Dönüş prim Desteği. 19) Artı İstihdam Desteği. 20) Faaliyetine Ara Verilen Sektörlere Yönelik Teşvik

 

21) Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik. 22) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Teşviki. Tabi bunların işveren ve sigortalı yönüyle taşıması gereken şartları olup, İşveren her sigortalı için potansiyel teşvik sorgulaması yaparak hangi teşvik türünün kendisine daha avantajlı olduğunu belirleyebilir.”

 

Dilan ŞAHİNBAŞ