YEREL
Giriş Tarihi : 01-06-2022 13:19   Güncelleme : 01-06-2022 13:19

“İstanbul Sözleşmesi Türkiye’nin Davasıdır”

“İstanbul Sözleşmesi Türkiye’nin Davasıdır”

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davalar, Danıştay 10. Dairesi'nde gruplar halinde esastan görülecek. Dairenin, 7-14 ve 23 Haziran'da yapacağı üç ayrı duruşmanın ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Artvin baro Başkanı ayla Varan, Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Elif Oya Gültekin ve Komisyon Üyesi Elif Keskin Dairenin, 7-14 ve 23 Haziran'da yapacağı 3 duruşmaya da katılım sağlayacak.

Baro Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Elif Oya Gültekin, 7-14 ve 23 Haziran tarihlerinde Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davalara dair açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", insanlığın utanç kaynağı olan 'kadına yönelik şiddetin önlenmesi' ve buna karşı mücadelede eşgüdümün sağlanarak temel standartların belirlenmesi gibi çok önemli bir misyonla, taraf devletlere yükümlülükler getiren ilk sözleşme olarak tarihe geçti. Hem de ilk imzacısının Türkiye olduğu ve adını İstanbul'dan alan sözleşme olarak. Bu tarihi günün yıldönümünü, aynı onur ve misyonla kutlayabilmeliydik. Ne var ki, kutlama yapamadığımız gibi, bugüne dek ilmek ilmek işleyerek elde ettiğimiz kazanımların geri alınması tehdidiyle karşı karşıya kaldık.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin meselesi, Türkiye'nin davasıdır. Danıştay'da Sözleşme'den çekilmesi kararının iptaline ilişkin davalarda, gözetilmesi gereken; temel hak ve özgürlüklere ilişkin bu sözleşmeden, tek kişinin iradesiyle çıkılıp çıkılmayacağı, dolayısıyla hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalınıp kalınmayacağıdır. Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan kadın avukatlar olarak, imzaya açılışının 11'inci yılında bir kez daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.”

Sözleşmeden çekilme kararının iptali talepli açılan 10 davayı birleştirerek 28 Nisan'da duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi, aynı konudaki 60'a yakın davayı da 20'şerli gruplar halinde üç ayrı duruşmada ele alacak.

Dairenin, 7-14 ve 23 Haziran'da yapacağı üç ayrı duruşmanın ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Danıştay Konferans Salonu'nda 28 Nisan'da gerçek ve tüzel 10 kişinin açtığı davanın duruşmasında, Danıştay savcısı çekilme kararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptalini istemişti.

SÜREÇ

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Türkiye Cumhuriyeti bakımından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi.

Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay'a çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, 29 Haziran 2021'de yürütmenin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti, bu karara yapılan itirazın da 18 Kasım 2021'de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddine karar verildi.

Dilan Şahinbaş