YEREL
Giriş Tarihi : 11-08-2021 10:29   Güncelleme : 11-08-2021 10:32

HOPA SAHİLİNE DOKUNULMAYACAK

Hopa sahilinin doldurulması için hazırlanan imar planlarına karşı açılan davanın bilirkişi inceleme raporu yayınlandı.

HOPA SAHİLİNE DOKUNULMAYACAK

Hopa halkı lehine yayınlanan raporda “Proje kamu yararına uygun değildir” denildi, rapor mahkemeye sunuldu.

Yayınlanan rapor şu ifadelere yer verildi;

“Gerekçeli, dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının meri ÇDP’ye çevre ve şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan yapıp tekniğine, yöresel koşullara ve kamu yararına uygun olmadığı görüşü ve kanaatine varılmıştır. ”

Davanın takipçisi Avukat Eray Güven konu ile ilgili açıklama yaparak, raporda dava dilekçesinde bahsettikleri itirazların büyük bir kısmının haklı ve yerinde olduğu açıkça belirtilmiş olduğunu vurguladı.

Öncelikle raporda söz konusu planlamanın planlama ilkelerine aykırı olarak yapıldığının, üst ölçekli planlara aykırı olduğunun, kurum görüşlerinin fiili ve gerçek durumu yansıtmadığının ve dolgu alanının kıyı olmasından kaynaklı daha hassas bir yaklaşım içermesi gerekmesine rağmen bu yaklaşımın planlamada olmadığının belirtildiğini ifade eden Güven, “Bunun yanında en önemlisi park alanı yahut fuar alanı yapılması için deniz dolgusu yapılmasının gerekmediği bu alanların kıyıda bulunmasının zorunlu olmadığı fua alanı ve park alanı yaratmak için denizi doldurmanın bir fayda sağlamayacağı ve kamu yararına aykırı olduğu açıkça belirtilmiştir” dedi.

Raporun mahkeme tarafından geçerli sayılarak yürütmenin durdurulması ve neticeten planın iptali kararı verileceği kanaatinde olduklarını belirten Güven,” Bu durumda tabii ki Hopa ilçesi ve halkı için en azından şimdilik bir nefes aldırıcı etki yaratacaktır. Halkın denizle olan bağı zaten fiili durumda sahil yolu ile kopmuş durumdadır. Bu plan da işleme konulsa halkın denize ulaşabileceği bir alan kalmayacak sahil şeridi beton yığınına dönüşecekti. Davamız rapor doğrultusunda lehimize sonuçlanırsa en azından az da olsa denizle bağımızı sürdürebilmemiz sağlanacaktır” diyerek açıklamasına devam etti.

Güven açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi;

“Çevre mücadelesinde son zamanlarda hukuki olarak kazanımlar elde etmeye başladık. Bu durumda tabii ki çevre mücadelesinin hukuki ve fiili/kamusal manada sürdürülmesini, mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini bize göstermektedir. Yöneticilerin maalesef son derece hoyrat, plansız, ‘yaptım oldu’ ve rant zihniyeti ile hareket etmekte olduğu bu yaklaşımın da hukuki temele ve kamu yararına dayanmadığı son dönemde mahkeme kararları ile de tescillenmektedir. Kamuyu oluşturan vatandaşların aleyhine olan, çevreye zarar veren, talan eden uygulamalardan ‘kamu yararı’ çıkmayacağı ortadadır. Bu nedenle mücadeleden vazgeçmememiz elzemdir.

Ne olmuştu

DSİ’nin değişiklik isteğinin ardından AKP tarafından rafa kaldırılan, Hopa Sahil Dolgu projesi, CHP belediyesi tarafından yeniden gündeme getirildi. Hopa’da ilk olarak 2014 yılında AKP dönemin de planlanan sahil dolgu projesi, yeniden gündeme geldi.

Sugören Mahallesi ile Orta Hopa’da yer alan liman girişi arasının ortalama 100-120 metre açığa kadar dolgu yapılacağı planlanıyor, toplam 34,4 hektar (344.000 m2) alana dolgu yapılacak. 2014’de meclis kararı ile yapılan projeye dair 2017 yılında “ÇED raporuna gerek yoktur” kararı çıkartıldı. DSİ’nin, Sugören Deresi’nin önünün kapatılmaması gerektiği görüşü nedeniyle revize edilmek üzere rafa kaldırıldı. Başkan Taner Ekmekçi, projeden dolgu alanın kaldırılması talebini “zaman alır” gerekçesi ile reddetti.

İlçede bulunan STK ve parti temsilcileri heyet oluşturarak Belediye Başkanı Taner Ekmekçi ile görüştü. Ekmekçi görüşmede projenin AKP döneminden kaldığını ancak  planın onaylanırsa mevcutta bulunan  sahil dolgusu üzerinde ki tesislerin kendilerine devredilmesini amaçladığını ve projenin belli bir bölümünü üstlendiklerini söyledi. Hopa halkının açtığı itiraz davası sonucu, Hopa’ya bilirkişi heyeti gelmiş ve keşif çalışmasında bulunmuştu. Dava süreci ise hala devam ediyor.

DİLAN ŞAHİNBAŞ