GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-11-2022 11:06

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği hükmü gereğince 2011 yılında Bakan onayı ile kurularak faaliyete geçirildi.

Ancak, 06.08.2018 tarih ve 238 sayılı Bakan onayı ile; oluşturulmuş olan çalışma grupları ile çalışmasını GAMER bünyesinde sürdürüyor.

Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak Bakanlık merkez birimleri, bağlı kuruluşların, valiliklerin, mahalli idarelerin, diğer bakanlıkların, kurum ve kuruluşların, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan GAMER’in görevleri şu şekilde sıralanıyor:

“Kamu düzeni ve güvenliğini, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal   emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetlere ilişkin;

*Bakanlık birim ve bağlı kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

*Bakanlığımız ile diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

*Bakanlığımız ile valilikler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

*Bakanlığımız ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

*Bu alanda analiz ve planlama çalışmaları yapmak, eğitim ve tatbikatlar düzenlemek.

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı;

•Olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapmak, yaptırmak ve buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak,

•Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak, hızlı ve etkin müdahalede bulunmak,

•Yukarıda belirtilen süreçlerde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak ve tedbirler geliştirmek.

•Sivil Savunma ve seferberlik hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek.”

Olay sonrasında iyileştirme ve rehabilitasyon

GAMER sayesinde terör saldırıları, toplumsal olaylar ve acil durumlar sonrası mağdur olan vatandaşlar ve ailelere   her türlü maddi ve manevi destek, valiliklerce koordine edilerek her bir birey ve aile için ayrı ayrı yerine getirilmesi sağlanacak. 

İl GAMER;

a) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu,

b) İl GAMER Başkanı,

c) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü,

d) İzleme ve Değerlendirme Bürosu,

e) İl GAMER Bürosundan,oluşturuldu.

İl GAMER’ler, kolluk kuvvetleri il birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlardan aldığı bilgileri olay kıstasları çerçevesinde 7/24 saat esasına göre il üst yönetimi ile Bakanlık GAMER’e elektronik ortam aracılığı ile ulaştırır.

Haber Merkezi

 

 

 

 

Artvin'de HaberArtvin'de Haber