YEREL
Giriş Tarihi : 25-08-2021 11:14   Güncelleme : 25-08-2021 11:17

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Basın açıklamasında Artvin Merkeze 12 km uzaklıkta bulunan bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylasında, Gökçen Ailesine ait arazide düzenlenen, Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali için yerin kullanım hakkı ile ilgili Gökçen Ailesi basın açıklaması yayınlandı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Bu 21-22 Ağustos tarihleri arasında yine Gökçen Ailesine ait Kafkasör Arenada yapılan 40. Kafkasör Boğa Güreşlerinde, Gökçen Ailesinin hazırlamış olduğu basın metni, boğa güreşleri arasında sunucu Şakir Kara tarafından basına ve kamuoyuna okundu.

DİLAN ŞAHİNBAŞ

Gökçen Ailesi tarafından gönderilen basın açıklamasının tamamı:

“Bilindiği üzere Artvin ilinde en uzun süreli ve kesintisiz olarak yapılan yegâne kültürel etkinlik ‘Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali’dir. Bu etkinliğin yapıldığı Artvin ili, Merkez ilçesi, Balcıoğlu Mahallesi, Cenahor Mevkii, 366 Ada, 4 Parsel sayılı 82.835,99 m2. Yüzölçümlü taşınmaz ise GÖKÇEN ailesi (Zeynep GÖKÇEN, Sabit Murat GÖKÇEN ve Serpil GÖKÇEN ŞAHİN) adına tapuya kayıtlıdır.

Tarihi geçmişi 200 yıl öncesine kadar uzanan bu kültürel etkinlik öncesinde mülk sahiplerinin dedeleri, sonrasında anne ve babaları ve en son olarak da şu anda ki mülk sahipleri olan Zeynep GÖKÇEN, Sabit Murat GÖKÇEN ve Serpil GÖKÇEN ŞAHİN tarafından hem atalarının hatırasına duydukları saygı hem de memleketlerine olan sevgilerinden dolayı Artvin ilinin kültürel alandaki en önemli marka ve etkinliği olan Kafkasör Festivalinin yapılmasına uzun yıllar boyunca hiçbir maddi karşılık beklemeden bedelsiz olarak izin verilmiştir.

Yıllar geçtikçe büyük ilgi görerek önce ulusal mahiyette son yıllarda ise uluslararası mahiyette bir kültür, turizm ve sanat festivaline dönüşen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali bu kapsamda 2005 yılına kadar tamamen ücretsiz olarak düzenlenmiştir. 2005 yılından 2017 yılına kadar ise çok cüz’i ve sembolik kiralama bedeli karşılığında Festival düzenlenmeye devam edilmiştir.

Bu süreçte festivali düzenleyen (ana düzenleyici) idare olan Artvin Belediyesi tarafından taşınmaz üzerine birden çok kalıcı yapı, tribün ve eklentiler inşa edilmiştir. Festival dönemleri dışında ise Artvin iline olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, temiz havası ve muhteşem doğası ile Artvin halkının 12 ay kullanmış olduğu bir mesire alanına dönüşmüştür. Dolayısıyla taşınmaz artık tapu maliklerinin değil adeta Artvin halkının ortak malı haline gelmiştir.

Gelinen son noktada tapulu bir özel mülk olan taşınmaz Artvin Valiliği ve Artvin Belediye Başkanlığı dışında başka dernek ve STK’lar tarafından değişik zamanlarda ve değişik isimler adı altında festival veya başka tür organizasyonlarda kullanılmaya başlamış olup tapulu özel mülk olan taşınmaz maliklerinin rızası dışında adeta bir ticari alan haline getirilmiştir.

Bir hukuk devletinde şayet tapulu bir özel mülk bu şekilde kullanılmaya devam edilecek olursa yapılması gereken kamulaştırma veya satın alma yoluna gidilerek bu sorunun ortadan kaldırılmasıdır.

Ancak yıllarca süren ve taşınmaz sahiplerinin mülkiyet hakkını fiilen ortadan kaldıran bu hukuksuzluğun çözüme kavuşturulması ve mülk sahipleri açısından yıllardır kendi taşınmazlarını hiçbir şekilde kullanamamaktan dolayı yaşadıkları büyük mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekirken başka bir hak ihlali söz konusu olmuştur.

Şöyle ki; Kafkasör Festival alanının yer aladığı ve özel mülk olan taşınmazın tamamı 2014 yılında Artvin Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi kapsamına alınmıştır.

Akabinde 2017 yılında hazırlanan Uygulama İmar planı ile de tapulu taşınmazın tek bir m2 si bile tapu malikleri tarafından kullanılamaz hale getirilmiştir.

Zira hazırlan imar planında taşınmaz maliklerinin bilgisi ve rızası olmadan üç ayrı kısma ayrılarak;

  • 14.390,00 m2.’ik kısmı “Ağaçlandırılacak Alan ”,
  • 29.577,00 m2’lik kısmı “Orman Alanı” ve parselden geriye kalan
  • 38.075,00 m2.lik kısmı ise “ Spor Tesis Alanı ” olarak planlanmış ve ilan edilmiştir.

Tüm bu yaşananlar üzerine 2018 yılında mülk sahipleri hukuki yollardan aramaya karar vermiş ve artık bu kangren haline dönüşmüş sorun çözüme kavuşturulmadan tapulu özel mülkleri üzerinde “Kafkasör Kültür-Turizm ve Sanat Festivali” dâhil hiçbir etkinliğin yapılmasına izin vermeyecekleri hususunu tüm ilgili kurum ve kuruluşlara (Valilik, Artvin Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Boğacılar Spor Kulübü ve Boğacılar Derneği) noter kanalı ile bildirmiştir.

Bu bağlamda; Artvin Belediye Başkanlığına 2017 yılı Kasım ayında ihtarname ile tebliğ edilmiş olmasına rağmen dönemin Belediye Başkanı tarafından 2018 yılının festival tarihine kadar mülk sahipleri ile sorunun çözümü noktasında hiçbir görüşme yapılmamış ve bu yönde hiçbir adımda atılmamıştır.

Aksine hukuksuz bir şekilde ve taraflar arasında hiçbir kira ya da başka bir sözleşme olmadığı halde dönemin belediye başkanı tarafından açıkça suç işlenmek suretiyle 38. Kafkasör Kültür-Turizm ve Sanat Festivali taşınmaz maliklerinin rızası olmadan Kafkasör Arena alanında yapılmıştır.

Dönemin Belediye Başkanı tarafından yapılan bu hukuksuzluk ve işgal sonrasında adeta bunu gören Artvin Boğacılar Spor Kulübü de bundan cesaret alarak 2018 yılında hukuksuz bir şekilde başka bir festival (Türkiye Şampiyonası adı altında) düzenlemiştir.

Bu durum üzerine mülk sahiplerince açılan dava sonucunda mahkemece haksız işgal bulunduğu ve taşınmaz üzerinde ki tüm yapı ve eklentilerin yıkılmasına karar verilmiştir.

Aradan geçen uzun yıllar boyunca sorunun çözüme kavuşturulması, yapılan hukuksuzluğun ve mülk sahiplerine yıllardır hukuka aykırı şekilde yaşatılan büyük mağduriyetlerin ortadan kaldırılması yönünde hiçbir somut adım atılmamıştır.

2019 yılında seçilen yeni Belediye Başkanlığı tarafından sorunun çözümü yönünde irade ve taahhütte bulunulması sebebi ile sembolik rakamla 1 yıllık kiralama yapılmış ancak pandemi süreci sebebi ile 2020 yılında sorunun çözümü konusunda süreç olumlu bir sonuca ulaştırılamamıştır.

Gelinen bu noktada; mülk sahiplerinin sorun tamamen çözüme kavuşturulmadan bir daha kiralama yapılmaması yönünde ki kesin kararı ve tavrına rağmen olayın Artvin ilinde siyasi malzeme yapılması ve özellikle memleketlerine duydukları sevgi ve atalarının aziz hatıralarına duydukları saygı sebebi ile 1 kez ve son kez olmak üzere 2021 yılı için kiralama yapmaya izin vermişlerdir.

Son olarak yaşanan tüm bu hukuksuz davranışlar yanında mülk sahiplerini en çok üzen bir hususu da belirtmek isteriz:

Yıllardır yapıldığı üzere festival süresince taşınmazda konaklama veya ticari faaliyet amacı ile geçici veya kalıcı birçok yapı inşa edilmektedir.

Bu yapılarda kayıtsız ve kontrolsüz şekilde hem ticari birçok faaliyet yapılmakta hem de günlerce hatta haftalarca konaklama yapılmaktadır.

Bu baraka tarzı yapılar festival dönemi sonrasında ise kaldırılmak yerine kimliği belirsiz kişilerce gayrimeşru işler de dâhil olmak üzere kullanılmaya devam etmektedir. Bu sebeple festival bitiminde derhal yapılan her türlü yapı ve müştemilatların kaldırılarak taşınmazın temiz bir şekilde mülk sahiplerini teslimi ve sonrasında da çöp ve diğer çevre ile ilgili hususlarda bu alanın korunması için gerekli önlemlerin alınması önemli tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan önemle rica ediyoruz”