EĞİTİM
Giriş Tarihi : 05-01-2023 12:22

‘Geleceğe Enerjimiz Kalsın Diye Bir Fikrim Var’

‘Geleceğe Enerjimiz Kalsın Diye Bir Fikrim Var’

Artvin Çoruh Üniversitesi ‘Geleceğe Enerjimiz Kalsın Diye Bir Fikrim Var’ yarışması düzenleyecek. Son başvuru tarihi 9 Ocak Pazartesi günü.

Artvin Çoruh üniversitesi, enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve çevre konularıyla ilgili ‘Geleceğe Enerjimiz Kalsın Diye Bir Fikrim Var’ yarışması düzenleyecek. Son başvuru tarihi 9 Ocak Pazartesi günü olan yarışmaya Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri ve personelleri katılabilecek. Yarışımanın genel koşulları, Öğrenciler tek kişi olarak katılabildiği gibi grup oluşturarak da katılım sağlayabilir. Söz konusu gruplar en fazla 3 kişiden olacak. Kişiler ya da gruplar istedikleri kadar farklı fikirle başvuru yapabilir. Proje fikirleri özgünlük ve yeniliklere açık olmasına, uygulanabilirliğine, ekonomikliğine, çözüm üretme seviyesine ve sosyal etkisine göre değerlendirilecek.

Artvin Çoruh Üniversitesi resmi internet sitesinden yarışmayla ilgili yarışma şu şekilde;

Başvuru Esasları, Başvurular caglar.yazici@artvin.edu.tr veya enerjikomisyonu@artvin.edu.tr adreslerine gönderilecek e-posta ile yapılacak. Başvuru e-postasının içeriğinde şu bilgiler yer alacaktır. Katılımcının adı, soyadı, telefon numarası. Katılımcının yarışmaya konu fikrin başlığı ve açıklaması. Grup olarak katılım sağlanması durumunda grup üyelerinin adları, soyadları ve en az bir üyenin telefon numarası. Yarışmaya katılım için yukarıdaki bilgilerin eksiksiz yer alması gerekmektedir. Ayrıca yarışmaya konu fikrin detaylıca anlatılması gerekmektedir. İstenirse fikri destekleyecek çizimler, resimler, videolar vb. eklenebilir.

Başvuru Alanları, Enerji Tasarrufu, Enerji Verimliliğive Çevre

Değerlendirme Kriterleri, Yarışmaya konu fikirlerin değerlendirilmesi oluşturulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. Komisyon 3 kişiden oluşacak olup, üyeleri Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü tarafından belirlenecektir. Öğrenci ve personel kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yarışmaya konu fikirlerden başvuru kriterlerini sağlamayanlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

Yarışmaya konu fikirler toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme esnasında aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır. 35 puan, Özgünlük (Yenilikçilik): Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirlerle benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikirde tespit edilen problemin çözümüne alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım sergilenip sergilenmediğine bakılır. 15 puan, Uygulanabilirlik: Fikrin hayata geçirilmesinin mümkün olup olmadığına bakılır. 10 puan, Ekonomiklik: Fikrin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak olan bütçe miktarına ve bu bütçe ile elde edilen faydaya bakılır. 20 puan, Çözüm Üretme Seviyesi: Fikrin, çözüm bulduğu problemin önemine ve büyüklüğüne bakılır. 20 puan, Sosyal Etki: Fikrin, taşıdığı farklı bakış açısı ile insanların davranışlarına doğrudan veya dolaylı yapacağı etkiye bakılır.

Ödüller, Başvuru Süresi, Yarışmaya başvurular 9 Ocak 2023 günü saat 17.00’de sona erecektir. Bu saatten sonra gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır. Yarışmada dereceye giren (ilk 3 fikir) katılımcılar 9-13 Ocak 2023 Enerji Verimliliği Haftası’nda uygun görülecek gün ve saatte Rektörümüz tarafından makamında kabul edilerek ödüllendirilecektir. Ayrıca katılımcıların projeleri afiş hâline getirilerek Üniversitemiz sosyal medya hesaplarında ve web adresinde yayımlanacaktır.

Zülfiye AKSU

 

Artvin'de HaberArtvin'de Haber