Yerel
Giriş Tarihi : 23-12-2022 10:46

FAO’ya “Ulusal Danışman” Olarak Seçildi

FAO’ya “Ulusal Danışman” Olarak Seçildi

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zafer Ölmez, Birleşmiş Gıda ve Tasarım Örgütü’ne “Ulusal Danışman” olarak seçildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi bugün yaptığı açıklamada AÇÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zafer Ölmez, Birleşmiş Gıda ve Tasarım Örgütü’ne (FAO) “Ulusal Danışman” olarak seçildi. AÇÜ’nün yaptığı açıklamada “Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Zafer Ölmez, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne "Ulusal Danışman" olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri olan FAO, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlanıyor. FAO’ya 194 devlet üyedir. Ayrıca, Avrupa Birliği “üye örgüt”, Faroe Adaları ve Tokelau ise “ortak üye” statüsünde. Üye ülkelerin tam listesine FAO’nun internet adresinden ulaşılabilmektedir. Türkiye, FAO’ya 6 Nisan 1948 tarihinde üye oldu. Son yıllarda Türkiye ve FAO ilişkileri güçlü bir şekilde gelişti. Türkiye, FAO’ya finansman ve işbirliği bakımından katkıda bulunuyor.

FAO Tarihi;

Dünya genelinde tarım ve gıda durumunu takip amacıyla bir teşkilat kurulması fikri ilk olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı. Bu çerçevede, 1905 yılında Roma’da toplanan bir uluslararası konferans neticesinde Uluslararası Tarım Enstitüsü’nün kurulmasına karar verildi. Anılan Enstitü’nün faaliyetleri İkinci Dünya Savaşı sırasında durmuş, Enstitü 1948 yılında resmen sona erdirilerek görevleri yeni kurulan FAO’ya devretti.

FAO, 16 Ekim 1945’de Kanada’da düzenlenen 1. FAO Konferansı’nda, Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize etmek ve geliştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kuruldu. Teşkilatı’n merkezi 1951 yılında Washington’dan Roma’ya taşındı.

FAO çalışmaları Konferans, Konsey ve Komiteler aracılığıyla yürütülüyor. FAO’nun en yüksek karar organı tüm üye ülkelerin katılımıyla iki yılda bir toplanan Konferans. Ülkelerin üst düzeyde katıldıkları Konferanslarda dünyadaki gıda ve tarım alanlarındaki gelişmeler tüm yönleriyle gözden geçirilmekte ve Teşkilatı’n müteakip iki yıllık faaliyet programı ve bütçesi onaylanıyor. Konferans ayrıca, Teşkilatı yönetmek ve temsil etmek üzere, görev süresi 4 yıl olan bir Genel Direktör seçiyor.

FAO’nun genel yönetim işleri ise, 49 üye ülkeden oluşan FAO Konseyi tarafından yerine getiriliyor. Konsey üyeleri Konferans tarafından üçer yıllık dönemler için seçiliyor. Konsey, Konferans toplantılarına hazırlık amacıyla her yıl iki kez toplanıyor. Türkiye, 2013 yılında üç yıllık bir süre için Konsey üyeliğine seçildi.

Konferans, aldığı kararları uygulanmak üzere Konsey’e iletmekte. Konsey ise çalışmalarını komite ve komisyonlar gibi alt çalışma grupları aracılığıyla yürütmekte.

FAO Konseyi altında sekiz adet alt komite bulunuyor. Bunlar; Program Komitesi, Finans Komitesi, Yapısal ve Yasal Konular Komitesi, Emtia Sorunları Komitesi, Balıkçılık Komitesi, Tarım Komitesi, Ormancılık Komitesi ve Dünya Gıda Güvenliği Komitesi.

Tarım ve tüketicinin korunması, balıkçılık, ormancılık, doğal kaynaklar, teknik işbirliği ile ekonomik ve sosyal işler bölümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kuruluş, sahadaki çalışmalarını halen 134 Ülke Ofisi, 5 Bölge Ofisi ve 10 Alt Bölge Ofisi aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Kuruluş, çalışmalarını üye ülkelerin aidatlarının yanı sıra değişik proje ve girişimler için oluşturulan ve gönüllü katkılarla desteklenen fonlar vasıtası ile finanse etmekte.

Artvin'de HaberArtvin'de Haber