SİYASET
Giriş Tarihi : 28-03-2023 17:20

Erdoğan’ın CB adayı olmasına itiraz

Erdoğan’ın CB adayı olmasına itiraz

Artvinli hukukçu, YAR-SAV kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığının YSK tarafından kabul edilmesinin ardından bir kez daha itirazda bulundu.

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul edilmesi üzerine itiraz etti.

Eminağaoğlu’nun Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde, Cumhurbaşkanıadayı olarak gösterilmiş, adının Cumhurbaşkanı adayı olarak yer aldığı geçici aday listesi Resmî gazetedeilan edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ediyorum.

3’üncü dönem engeliRecep Tayyip Erdoğan, 10.3.2023 tarihinde Anayasa'nın 116/2’nci maddesi uyarınca seçimlerinyenilenmesi kararı almıştır.

Anayasa'nın 2007 yılında değiştirilen 101/2’nci maddesine göre, "Cumhurbaşkanının görev süresi beşyıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."

Anayasa'nın 101’nci maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101/2’nci fıkra içeriğinde yanibu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır.

2017 yılında Anayasada değişiklikler yapılırken, Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri de artırılmış,ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2’nci maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasaya birgeçici madde de konulmamıştır.

Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında halk tarafından iki kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için RecepTayyip Erdoğan, Anayasa'nın 101/2, 116/3’üncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı SeçimYasası'nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez.

Yükseköğrenim diploma engeli

Cumhurbaşkanının Anayasa'nın 101/1 inci, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası'nın 6’ncı maddesiuyarınca yüksek öğrenim yapmış olması gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nın 3/1-a maddesinde yükseköğretim tanımı yapılmıştır. Sunulandiploma/duplikata fotokopisindeki çıkış tarihi gözetildiğinde, eğitim kurumuna giriş tarihi itibarıylamezun olamama hali açıkça öne çıkmaktadır.

298 sayılı Yasa uyarınca seçilme yeterliliği konusunda Kurulunuzun yerleşik kararları da gözetildiğinde;yaş, adli sicil, askerlik durumu ve diploma konuları tam kanunsuzluk kapsamında Kurulunuzca doğrudanda araştırılıp incelenebilen konulardandır.

Bu somut durum, gerekli araştırma yapılmasını zorunlu kılmakta, gerekli araştırma yapıldığında da bukonudaki engel durum Kurulunuzca da saptanmış olacaktır.

Kurulunuzca geçmiş seçimlerde bu konuda itiraz olmaması veya verilen kararların içeriklerigözetildiğinde bu kararlar, bu konuda sonuca etkili değildir.

Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanının kararname adı altındaçıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 1’inci protokolünün 3’üncü maddesine de aykırılık yaratılmıştır.

SONUÇ VE İSTEK

Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarınıtaşımamasına rağmen aday gösterilmesi karşısında, adaylığının iptaline karar verilmesini ister ve dilerim.”

Dilan Şahinbaş

Artvin'de HaberArtvin'de Haber