YEREL
Giriş Tarihi : 25-10-2021 10:43   Güncelleme : 25-10-2021 10:43

Elçin: Artvin halkının sağduyusuna bırakıyoruz

Elçin: Artvin halkının sağduyusuna bırakıyoruz

Belediye Başkanı Demirhan Elçin; Ak Parti İl Yönetiminin, iktidarın çözümsüz bıraktığı ve öğrencilerin sokaklarda kalmasına neden olan yurt sorunu ile ilgili olarak 27 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı yazılı basın açıklamasına yönelik karşı cevap ve açıklama yayınladı.

“Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’den Ak Parti Duyurusuna Karşı Cevap ve Açıklama” başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ak Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı tarafından Kamuoyuna Duyuru mahiyetinde hazırlanıp Artvin Ak Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı’nın ve Ak Parti Artvin İl Başkanlığının; https://www.facebook.com/photo/?fbid=909584103274811&set=pcb.909584459941442 https://www.facebook.com/akpartiartvinilbaskanligi/photos/pcb.4878364222191946/4878363715525330/

Facebook sayfalarında 27.9.2021 tarihinde yayınlanan “Kamuoyuna Duyurulur” başlıklı Duyuruda;

Artvin Belediyesine, Artvin Belediye Başkanının şahsına, Cumhuriyet Halk Partisine yöneltilen itham ve suçlamalar asılsız ve mesnetsiz olup; siyasî ve partizan saiklerle, halkı kin ve düşmanlığa tahrik amacına yönelik “hedef gösterme” çabalarının tezahürüdür.

Söz konusu Duyuruda iddia edildiğinin aksine;

Artvin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2020 İmar Plânının iptali talebiyle Rize İdare Mahkemesinde açılan 8 ayrı dava ile 26.5.2021 tarihinde verilen kararlarla 2020 İmar Plânının tümü iptal edilmiş; Kararın Yürütmesinin durdurulması talebimiz ve İstinaf (Karara İtiraz) talebimizin reddedilmesi üzerine, kararlar Danıştay nezdinde Temyiz edilmiştir.

  1. mevzuat gereği ve 14.7.2021 / 2441 yazıyla görüş sorduğumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslekî Hizmetler Genel Müdürlüğünün 13.8.2021 / 1429356 yazısı uyarınca; iptal edilen 2020 İmar Plânına dayalı olarak yeni İnşaat Ruhsatları (Yapı Ruhsatı) verilmesi mümkün olmadığı gibi, İmar Plânının iptalinden önce İnşaat Ruhsatı verilmiş Resmî veya Özel tüm inşaatların da Seviye Tespiti yapılmak suretiyle mühürlenerek durdurulması ve inşaatı tamamlanmış olmakla birlikte henüz İskan Ruhsatı verilmemiş yapılara da İskan Ruhsatının (Oturma İzninin) söz konusu İptal Kararlarının İstinaf ve Temyiz aşamalarının sonucuna kadar verilmemesi gerektiğinden; 26.5.2021 tarihinde itibaren yeni İnşaat Ruhsatı verilmediği gibi, tamamlanmış inşaatlara da İskan Ruhsatı verilmesi mümkün olmadığından; söz konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslekî Hizmetler Genel Müdürlüğünün 13.8.2021 / 1429356 yazısı uyarınca; Resmî ve Özel ayrımı yapılmaksızın, tüm inşaatlara bu doğrultuda işlem yapılmıştır.

Yeni yapılan 2021 İmar Plânı halen İlân-Askı sürecinde olup, 22.10.2021 tarihinde sona erecek Askı süresinin bitiminden sonra yürürlüğe girecek olup, (bu Plân bağlamında) itiraz edilmeyen parsellerde yeni Yapı Ruhsatları ve yine önceki Plânı kapsamında tamamlanmış ve fakat İptal Kararı nedeniyle İskan Ruhsatı verilmemiş binalara bu Plân kapsamındaki uygun olanlara İskan Ruhsatı (Oturma İzni) verilecektir.

Yenimahalle’deki Diş Hastanesinin inşaatına başlandığında, o alan İmar Plânı kapsamında olmayıp, 2019 Mahalli Seçimleri sonucu CHP’li Belediye Yönetimi bu bölgeyi İmar Plânı kapsamına almış ve bu suretle de söz konusu Diş Hastanesi meşruluk kazanmış ise de; sadece İstinat Duvarı yapımı için 7.8.2018 tarih ve 2018 / 23 no’lu Duvar İnşaat Ruhsatı bulunmakta olup, Bina yapımı için yaptığı 12.1.2021 / 755.03.02 İnşaat Ruhsatı başvuru üzerine, tahakkuk ettirilen Ruhsat Harcı ilgili idarece ödenmediği için, İnşaat Ruhsatı verilememiş; yukarıda açıklanan İptal Kararları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslekî Hizmetler Genel Müdürlüğünün görüş yazısına istinaden istinat duvarının durdurulması üzerine, müteahhit firma Gökyol İnşaat Ve Sanayi A.Ş.nin Belediyemize 19.8.2021 tarihli başvurusuyla yarım kalan imalatları tamamlamak üzere 25 günlük çalışma izni istenmiş ve fakat, açıklanan sebeplerle bu talep kabul edilememiştir.

 

Çayağzı mahallesindeki 1500 öğrenci kapasiteli KYK Öğrenci Yurdunun hiç ruhsat başvurusu bulunmadan inşaata başlanmış olduğu ve dolayısıyla İnşaat Ruhsatı bulunmadığından, inşaata devam etmesi de yukarıda açıklanan söz konusu İptal Kararları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslekî Hizmetler Genel Müdürlüğünün görüş yazısına istinaden inşaata devam etmeleri mümkün değildir.

Hürriyet Caddesindeki Belediye İsmet Acar Misafirhanesi, AK Partili Belediye Yönetiminde Ensar Vakfı’na Yurt olarak verilmişse de, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, bundan vazgeçilerek, Belediye Spor Kulübünün Basketbol takımı oyuncularına tahsis edilmiş; 2019 Mahalli Seçimleriyle göreve gelen CHP’li Belediye Yönetimi bu binayı aslî amacına uygun olarak Misafirhaneye ve Kız Yurduna dönüştürmüş ve işletmiş; Pandemi nedeniyle eğitimi ara verilmiş olması ve 2021 Öğretim Yılında normal eğitime başlanmasıyla, Kız Yurdu olarak işletilmeye devam edilmektedir.

İsmet Acar Misafirhanesi 46 yatak kapasiteli olup, barınma başvurusunda bulunan öğrencilere yönelik ideoloji veya partizan herhangi bir ayrım yapılmadan, “Artvin’imize okumaya gelen her öğrenci bizim çocuğumuzdur” zihniyetiyle; herhangi bir sınav veya mülâkata tabi tutmadan, başvuru sırası dikkate alınarak yurda kabul edilmiş olup, önceden yapılan kayıtların silinip iptal edilerek yeni liste ve yeni kayıtlar yapıldığı iddiası asılsızdır.

Misafirhanedeki odalara daha fazladan yatak yerleştirip kapasite artırımına da gidilmiş ve böylece şu anda 62 öğrenciye barınma imkânı sağlamıştır.

Kaldı ki; öğrencilere kalacak yer temini ilgili Devlet kurumlarının görev ve sorumluluğunda olup, Belediyemizce hiçbir yükümlülük bulunmasına rağmen, Belediye Misafirhanesi öğrenci yurdu olarak misafir öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Farklı partilerden Belediye Yönetimlerinin yaptığı hizmet ve projeler, parti ve zihniyet ayrımı yapılmadan, zaten Belediye hizmeti olarak devam edegelmekte olup, bu bağlamda; Ak Partili Belediye Yönetiminin hizmet ve Projeleri de yeni yönetimce sahiplenilip devam ettirilmektedir.

Şehir merkezi ve çevre mahallelerde; yollardaki olumsuzluklar, çamur ve kasislerin, Doğal Gaz ve Hatila Suyu altyapı çalışmalarından kaynaklandığı gözle görülür ve bariz şekilde ortadayken, AK Parti duyurusundaki bu eleştirisinin trajikomik ve talihsiz bir açıklama olduğunu Artvin halkının sağduyusuna bırakıyoruz.

Artvin halkına saygıyla duyurulur. 20.10.2021”