YEREL
Giriş Tarihi : 02-03-2021 10:57   Güncelleme : 02-03-2021 10:57

‘DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN ERBAKAN’

Yeniden Refah Partisi Artvin İl Başkanı Talip Sücü, Necmettin Erbakan’ın ölüm yıl dönümünde açıklamada bulundu.

‘DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN ERBAKAN’

Başkan Sücü; “Türkiye ve Dünyadaki konjonktürel gelişmeler ışığında her fırsatta ‘Milli ve Yerli’ kalkınma hamlesinin önemini ifade eden, dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yeraltı ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan, ‘Yeni Dünya Düzeni’ adı altında Siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı “toprak ayağımızın altından kayıyor” şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı, borç sarmalını, dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesilede yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda “dövecek dizimizin kalmayacağını” ifade ederek bizlere ‘Dünden Bugünü Anlatan’ Türkiye Cumhuriyeti 54.Refahyol Hükümeti’nin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof.Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 10. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Erbakan Hocamız, Milli Görüş hareketinin birinci kırk yılına başlamadan önce Milli Görüş mefkûresine inanmış kişilerle yaptığı son istişare toplantısı sırasında tarihe not düşülmesi gereken veciz kapanış konuşması sırasında Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumun önemini ortaya koymaya çalışırken özellikle şu ifadeyle vurgu yapmaya çalışıyordu: “Kardeşlerim, toplantımıza gösterdiğiniz ilgiye ve ortaya koyduğunuz fikirlere çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki hepiniz samimi duygularla vatan sathını tutuşturacak bir ‘ÇIKIŞ’(HURUÇ) yapmanın gerekliğine inanmışsınız. Türkiye’nin sosyo-politik durumu malumunuzdur. Bu nedenle, inanmış kadroların artık silkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki; artık bir siyasi partinin kuruluşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bundan böyle omuz omuza hep birlikte hareket etme vaktidir.”

1969 yılında bu duygu ve düşünceyle milletimizin sinesinden doğan ve birinci kırk yıl boyunca temsil ettiği milyonların saygınlığına hiçbir halel getirmeden, büyük onurla “Milli Görüş” bayrağı altında siyaseti; milli, manevi, ahlaki, fikri değerler ile birlikte erdem ve samimiyet temelleri üzerine inşa eden, ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü, kardeşliğini ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ hedefine ulaşmayı şiar edinen Erbakan Hocamız’ın ortaya koyduğu alternatif fikir, proje ve çözüm önerileri bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

“Milli Görüş”ün bir teori değil, gerçek anlamda hizmet ve hamle olduğunu açıkça görebilmek için:

- “Milli Görüş “ün 1974-1978 iktidardaki hizmetleri,

- “Milli Görüş “ün 1989-1994 I. Dönem Belediye Hizmetleri,

- “Milli Görüş “ün 1994-1999 II. Dönem Belediye Hizmetlerini,

- “Milli Görüş “ün 1996-1997 İktidar Hizmetlerini dikkatle incelemek ve tanımakta büyük yarar vardır.

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN (1974-1978) İKTİDARDAKİ HİZMETLERİ

1.Kıbrıs Zaferi

1974’te hükümet içinde yer alan “Milli Görüş” Kıbrıs’ta kardeşlerimize reva görülen zulme razı olamazdı. İşte Kıbrıs’ta zaferin kazanılması, Allah’ın yardımıyla Milli Görüş sayesinde oldu.

Bu olumlu sonuçtan rahatsız olan ABD ve Batı, bugüne kadar Kıbrıs’ı karıştırma gayretlerinden bir an bile geri kalmadı. İşbaşındaki iktidarların uyguladıkları ABD ve Batı güdümlü politikaları, Rumların daha talepkar ve uzlaşmaz duruma girmesine sebep olmakta, batılıların niyetlerini uygulamalarına zemin, ümit ve imkân hazırlamaktadır.

Hâlbuki Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra çözüm fiilen ortaya çıkmıştır. Hükümetlere düşen görev KKTC’nin tanınmasına ve kalkınmasına gayret göstermektir. “Milli Görüş” daha ilk günden itibaren Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız bir devletin kurulmasını esas almıştır. Diğer iktidarlar ise, Batılılar’ın ‘Federe Devlet’ fikrinin peşine takılmaktan başka bir çözüm ortaya koyamamıştır.

2. Manevi Kalkınma

a) Dört Yılda 350 İmam Hatip Okulu açıldı

b) 10 Yüksek İslam Enstitüsü açıldı

c) Üç bin Kur’an Kursu açıldı

Milli Görüş, Hükümet ortağı olduğu dönemde hazırlanan ve 30 Kasım 1974’te TBMM Başkanlığı’na sunulan 4. Beş Yıllık Plan’da ilk defa “MANEVİ KALKINMA” adı altında çok önemli ve geniş bir bölüme yer verildi.

3. Şahsiyetli Dış Politika

Kıbrıs zaferinden sonra ABD’nin bize uyguladığı silah ambargosuna karşılık olarak ABD’nin Türkiye’deki üsleri kapatıldı ve “Ağır Sanayi” hamlesi çerçevesinde “yerli ve milli savunma Sanayi”nin güçlü bir şekilde kurulma hamlesi başlatıldı.

4. Müslüman Ülkelerle İşbirliği Geliştirildi

İlk defa Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Libya gibi Müslüman ülkelerle hem özel sektör, hem de devletler bazında ticari ve yatırım ilişkileri fiilen başlatılmıştır.

Türkiye, 1976 yılına kadar İslam Konferansı Örgütü’ne tam üye değildi. Sadece gözlemci sıfatıyla katılıyor ve oy kullanamıyordu. MSP, ağırlığını koyarak, hatta koalisyonun devamını gözden geçireceğini söyleyerek ülkemizin İslam Konferansı’na tam üye olmasını sağlamıştır.

Ve yine Milli Görüş hükümette iken Türkiye, “İslam Kalkınma Bankası’na””Kurucu Üye” olarak katılmıştır.

5. Ekonomik Kalkınma, Üretim Seferberliği

Milli Görüş’ün hükümet ortağı olduğu MSP döneminde;

a) Tarım Üretimi Artırılmıştır.

Buğday üretimi dört yılda, 10 milyon tondan 16.7 milyon tona, et üretimi, 125 bin tondan 635 bin tona çıkarıldı. 30’dan fazla et kombinası inşa edildi.

1974’te 1.100.000 ton buğday ithal edilirken 1978’de 1.921.000 ton ihraç edildi.

b) Tarım Girdi Üretimleri Artırılmıştır.

Yeni 8 gübre fabrikasının inşaatına karar verildi

1974’te 23.624 adet olan yerli traktör imalatı, 1977’de 31.658 âdete yükseltilmiştir. İthal traktörlerle birlikte 1 yılda köylümüze toplam 66.494 adet yeni traktör edinme imkânı sağlanmıştır.

Ancak hemen MSP’den sonraki ilk yılda traktör üretimi 18.184 âdete gerilemiştir.

Ne yazık ki, şu anda uygulanmakta olan yanlış politikalar yüzünden tarım ve hayvancılığımız adeta yok edilmiştir.

c) Ağır Sanayi Hamlesi Başlatılmıştır.

Ağır Sanayi hamlesi 7 yıllık (1975-1982) sanayileşme programı idi. Bu program eşi görülmemiş bir hızla uygulanmıştır. 2 yıl gibi kısa bir zamanda 200’den fazla milyarlık tesisin temeli atılmıştır.

Bugün, Edirne’den Kars’a kadar büyük sanayi tesisi olarak ne varsa bu iki yıl içerisinde yapılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bütün önemli tesisleri, yolları ve ayrıca buradaki sulama ve enerji etütlerini hep “Milli Görüş” ruhu meydana getirmiştir.

Bu tesislerle:

Savunma Sanayi ve Ağır Sanayi yönünden dışarıya bağımlı olmayan bir Türkiye, katma değerli üretim ve ihracat yapan bir Türkiye, ürettikleri 1 dolarlık sanayi ürününü 6-7 dolara bize satmak suretiyle ekonomik gücümüzü yok eden ve bizi büyük borç stoku altına sokan Batılıların tasallutundan kurtulmuş bir Türkiye hedeflenmiştir.

Buna ilaveten, bir milyon işsize iş imkânı sağlanması hedeflenmiş, sadece bu hamle ile yıllık % 15 ilave kalkınma hızı meydana getirilmesi mümkün olmuştur.

Ağır Sanayi hamlesi dış borçla değil, kendi gücümüzle yürütüldü.

Örneğin 28 Sümerbank fabrikası, başka bir kaynağa ihtiyaç kalmadan Sümerbank’ın kendi karlarıyla kuruldu.

1977 bütçesi yaklaşık 250milyar TL idi. Bunun 44 milyar TL’si ağır sanayi hamlesini desteklemek için ayrılmıştır.

Erbakan Hocamız, siyasette hâkim mantık olan dışa bağımlılık yerine, somut ve etkili plan ve projelerle, ekonomik değer ortaya koyabilecek alanlara yatırımları teşvik ederken Türkiye’de yerleşik hantal bürokratik anlayışı baypas edip tesis ettiği Temsan, Taksan, Tümosan, Aselsan gibi kuruluşlarla ve adımların devamı olarak meydana gelen Roketsan, Tusaş, Havelsan gibi kuruluşlarla ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında büyük ivme kazanmasına vesile olmuştur.

Bütün bu gerçekler ışığında bugün yapılması gereken; ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılması için, Erbakan Hocamız’ın öncülüğünde Milli Görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için, vakit geç olmadan Erbakan Hocamız’a kulak vermek, Milli Görüş’e sarılmaktır.

Cenab-ı Allah “DÜNDEN BUGÜNÜ ANLATAN” Erbakan Hocamız’a gani gani rahmet eylesin, tüm bu efsane hizmetlerin yapılmasına vesile olan Erbakan Hocamız’dan razı olsun, O’nu anmanın yanında anlamayı ve O’nun yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip in.”