Yerel
Giriş Tarihi : 07-12-2022 13:54

DİSK/Genel-İş’in 4 Yıllık Faaliyet Raporu

DİSK/Genel-İş’in 4 Yıllık Faaliyet Raporu

DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi 4’üncü Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongrede DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi 2018-2022 Dönemi Faaliyet Raporu açıklandı.

DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi 4 Aralık Pazar günü Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde 4’ün Olağan Genel Kurulunu düzenledi. Saat 10.00’da başlayan Kongre’de Selim Bilgin güven tazeledi. Kongrede DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi 2018-2022 Dönemi Faaliyet Raporu açıklandı. Faaliyet raporunda, DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi üye sayısının yüzde yüz artırıldığını, Kamu kurumları ve şirket işçilerine verilen kadronun ayrımsız olması ve şirket çalışanlarının da belediyelerin kendi bünyesinde ayrımsız kadro almaları konusundaki mücadele ettiklerini, sınıf bilincinin daha da ileriye götürülerek, bu doğrultuda çağın gerekleri olan bilgi ve teknolojilerin takip edilmesinin sağlanacağı eğitimle örgütlenme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

DİSK/Genel-İş Artvin Şubesi 2018-2022 Dönemi Faaliyet Raporu şu şekilde;

“Sendikamızın Artvin Şubesinin 4. Olağan Genel Kurul Delegelerimize sunulmaküzere hazırlanan faaliyet raporu; 18 Kasım 2018 Tarihinde yaptığımız Genel Kurul üzerinden bugüne, 4 yılı geride bıraktık. Siz üye ve delegelerimizin bize verdiği bu görevi, sendikal mücadelenin yüklediği bu sorumluluğu, sizlerin desteğiyle 4 yıl süresi boyunca layığı ile taşımaya çalıştık. Bu süre içerisinde ne yazık ki tüm dünya da ve ülkemiz de de 2 yıl pandemi sürecini yaşadık. Evde kal çağrılarına rağmen kesintisiz görev yapan işkolların da yine bizdik, sizlerdiniz. Bu koşullar altında dahi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonumuz DİS/Genel İş Sendikası’nın mücadele tarihini rehber edinerek, üyelerimiz adına emek mücadelesinde en önde olduk. Pandemi sınırlamalarına rağmen iş, aş, demokrasi, emek ve özgürlük mücadelesinde sokaklarda, caddelerde yine bizler vardık. 1 mayıslarda alanlardaydık. Türkiye işçi sınıfının alın teri, emek ve demokrasi taleplerini her platformda dile getirdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana, bizim olmazsa olmaz kurallarımızın başında olan örgütlenme çalışmalarımıza devam ettik. Her türlü engelleme ve dezenformasyona rağmen üye sayımızı yüzde yüz arttırdık. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde yaşadığımız büyük kriz karşısında üyelerimizadına ekonomik ve sosyal kayıpların bir nebze de olsa giderilmesinin çabasını verdik. Bu mücadelemizde bizlere ilgi ve desteklerini gösteren, altını çizerek belirtiyorum işveren demiyoruz, Belediye Başkanlarımıza da Genel-İş Sendikası adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emek ve demokrasiden yana olanlar ile her zaman kol kola yürümeye devam edeceğiz. Verdiğimiz bu emek ve demokrasi mücadelesin de şu ilkeleri asla unutmadan, dün olduğu gibi bugünde, yarında başta üyelerimiz olmak üzere, Tüm Türkiye işçi sınıfı adına sürdüreceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bizim sendika anlayışımız ve mücadelemiz.

1) Ülkemizde demokrasi ve hukukun egemen kılınması konusunda fiili olarak işçi sınıfı mücadelesi bulunduğu alandan daha da ileriye götürmek,

2) Kamu kurumları ve şirket işçilerine verilen kadronun ayrımsız olması ve belediye şirket işçilerinin de kamu çalışanı olduğu gerçeğinden yola çıkarak şirket çalışanlarının da belediyelerin kendi bünyesinde ayrımsız kadro almaları konusundaki mücadelemiz devam edecek.

3) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yetersizliğin, ülkemizde süren işçi cinayetlerinin büyüklüğü düşünüldüğünde (Avrupa'da birinci, dünyada ise üçüncü) bu konuya dahil sorumluluğumuzu daha da artırmamız ve işçilerin yaşamlarının sermaye tarafında bir "maliyet" unsuru olarak değerlendirilmesine asla müsaade edilmeyeceği ve bu konuda her türlü tedbirlerin alınması hususunda kararlılık gösterileceği,

4) Devletten ve sermayeden bağımsız olarak yürüttüğümüz mücadelenin, sürdürülen sınıf sendikacılığı bağlamında mücadeleci ve dayanışmacı karakterinin korunacağı,

Sendikal mücadelenin doğasında var olan sınıf bilincinin daha da ileriye götürülerek, bu doğrultuda çağın gerekleri olan bilgi ve teknolojilerin takip edilmesinin sağlanacağı eğitimle örgütlenme çalışmalarının sürdürüleceği,

5) Yine yürüttüğümüz sendikal mücadelenin, konfederasyonumuz ve sendikamız ilkeleri gereği yalnızca "ücret sendikacılığı" olmayacağı, demokrasi, özgürlük, doğanın katli cinsiyetçi ve karşılaşılan her türlü hak ve hukuk gaspına karşı sınıf ve kitle sendikacılığın savunulacağı, işçilerin insana yakışır 6) koşularda çalışacağı ve yarınlara gelecek kaygısı olmadan umutla bakabilecekleri demokratik bir Türkiye istiyoruz.

Yukarıdaki ilkeler ışığında emek ve demokrasi mücadelesinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı yılmadan, usanmadan sürdüreceğimizi, sözün yetkinin ve kararın çalışanlarda olduğu bir yönetim kavrayışıyla sermayeye karşı tüm kararlılığımızla yeni döneme hazırlandığımızı bildirir, DİSK/Genel-İş Sendikası Artvin Şubesi Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi bildiririz.”

Ayşe ÖZDER

 

Artvin'de HaberArtvin'de Haber