YEREL
Giriş Tarihi : 20-05-2022 12:26   Güncelleme : 20-05-2022 12:26

Danıştay’da yeniden görülecek

Danıştay’da yeniden görülecek

Basın Kartı Yönetmeliği'ndeki değişiklik Danıştay'da yeniden görüşülecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın itirazı üzerine Danıştay 10. Dairesi'nce verilen Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Dosya, Danıştay 10. Dairesi'nde yeniden görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı itirazı sonrası Danıştay 10. Dairesi'nce verilen Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması kararı kaldırıldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dosyanın Danıştay 10. Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Danıştay'ta yeniden görüşülecek.

ResmiGazete’de 21 Mayıs 2021’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki değişikliklere karşı yapılan başvurular sonucu Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı itiraz etti.

İtiraz sonucu Danıştay 10. Dairesi’nce verilen Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulması kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kaldırıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ETKİLEMİYORMUŞ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 14 Şubat tarihli kararında, basın kartı bulunmayan basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına engel oluşturduğuna dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı belirtildi.

Kararda basın kartının, basın özgürlüğüyle doğrudan bağlantılı olmadığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevlendirildiği hatırlatılan kararda, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sahip olduğu basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek görevi çerçevesinde, idarenin düzenleme yapma yetkisinden kaynaklı olarak, basın kartının verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin de söz konusu maddede geçen ‘düzenleme’ ibaresinin kapsamına girdiği, başka bir anlatımla konunun Başkanlığın görev ve yetkisi kapsamında olduğu…” ifadeleri yer aldı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararının ardından Yönetmelik karar öncesindeki şekliyle uygulanmaya devam edecek. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dosyanın Danıştay 10. Dairesi’ne gönderilmesine de karar verdi. Böylece Basın Kartı Yönetmeliği'ndeki değişiklikler yeniden Danıştay 10. Dairesi'nde görülecek.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN AÇIKLAMA

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Davacı kurumlar olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gazetecilik mesleğini yapmak için zorunlu bir kart olmadığı ifadelerine katılmakla beraber “basın kartının basın hürriyeti ile ilişkili olmakla birlikte doğrudan bağlantılı olmaması” gerekçesine katılmıyoruz. Zira basın kartı gazetecilere çeşitli mesleki kolaylıklar sağlamanın yanı sıra gazetecilerin sosyal güvencesi yıpranma hakkının zorunlu önkoşulu olduğunu hatırlatmak isteriz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Basın Kartı Yönetmeliği 2018’de değiştirildi. Yeni kartın rengi turkuaz oldu. Sarı basın kartları ise iptal edildi. Sarı basın kartı olanların yeniden başvuru yapılması istendi. Ancak bu evrede basın kartı taşıyan gazetecilere yeni kart çıkartılmadı. İletişim Başkanlığı çeşitli gerekçelerle ya basın kartlarını iptal etti, kartı teslim edilmeyen gazeteciler de bulunuyor.

Basın Kartı Yönetmeliği’nde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği 4 Kasım 2020 tarihli karar ile pek çok maddesinin yürütmesi durdurulmuş, 20 Mayıs 2021 tarihinde tekrar değişiklikler yapılmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetmeliği yargıya taşımıştı. Danıştay 10. Dairesi, "yönetmeliğin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı" sonucuna vararak yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Kararda, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına basın kartı ile ilgili olarak sadece basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenleme yetkisi verildiği, basın kartının kimlere verileceğinin ve hangi hâllerde basın kartının iptali gerekeceğinin belirlenmesi konusunda bir yetkiye yer verilmediği ifade edilmişti.

Dilan Şahinbaş