YEREL
Giriş Tarihi : 10-06-2022 12:10   Güncelleme : 10-06-2022 12:10

Dağ fare doğurdu

Dağ fare doğurdu

Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi kamu emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması çalışmalarının sonuçlanması üzerine basın bildirisi yayınladı.

“Dağ fare doğurdu” denilen basın bildirisinde; “Yıllardır gündemde olan kamu emekçilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasıçalışmaları nihayet sonuçlandı.

Çalışanlar ve emekliler için bugüne kadar iyileştirici hiçbir karar ve uygulaması olmayansiyasi iktidar, bu olumsuz tavrını ve tercihini ek gösterge çalışmasında da sürdürdü.

Ücret dengesizliğini, adaletsizliğini gidereceğiz diye bir yıl önce başladıkları bu çalışma tamanlamıyla "dağ fare doğurdu" denecek şekilde sonuçlanmıştır.

Bu çalışmanın yarattığı olumsuzluklar şöyle sıralanabilir:

Ek gösterge, işkolları ve işkolunun kendi arasında eşitsizlik ve dengesizlikoluşturmaktadır. Örneğin sağlık işkolu hizmet üretimi açısından bir bütün olarakdeğerlendirilmesi gerekirken kimi unvan ve meslek grupları öne çıkarılmıştır.

Kimi unvan ve meslek grupları "alanında eğitim / alan dışı eğitim" diyerek kendiiçlerinde bile ayrımcılığa tabii tutulmuşlardır.

Ek gösterge ile sağlanacağı söylenen artış kimi unvan ve meslek gruplarında asgariücretin günlük tutarı bile değildir.

Bu haliyle bile uygulamanın niye 15 Ocak 2023 tarihine ertelendiği belli değildir.

Ek göstergelerdeki 600 puanlık artış 118 TL ile 1391 TL arasında her unvan vemeslek grubuna değişik yansımıştır. Bu durum eşitsizliğin artarak devam ettiğininen büyük ispatıdır.

Sadece kamu emekçilerine yönelik yapılan bu düzenleme emekliler arasındakiayrımcılığı körükler tarzdadır.

Bu eşitsizlik, adaletsizlik, haksızlık çalışanların ve emeklilerin kaderi olamaz.

Sorunun adil çözümü için önerilerimiz şunlardır:

Bütün çalışan ve emeklilerin ücreti insanca yaşam düzeyine çıkarılmalı ve en düşükaylık TÜİK'in açıkladığı yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.

Ek gösterge ancak iş güçlüğü ve zorluğu durumunda farklı olmalıdır.

İşkolları arasında, unvanlar arasında, meslek grupları arasındaki dengesizliklergiderilmelidir.

Emekliler arasında statü farkı kaldırılmalı ücret ve aylık açısından emeklilereşitlenmelidir.

Bu uygulama için 15 Ocak 2023 tarihi beklenmeden hemen yürürlüğe girmelidir.

Bu sorunun çözümü emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkının tanınmasındanve bu hakkın kullanılmasından geçer. Siyasi iktidar bir an önce bu konudakidüzenlemeyi yapıp Emekli Sendikaları ile masaya oturmalıdır.

Geleceğimiz, siyasi iktidarın iki dudağı arasında değildir.

Siyasi iktidar bir an önce bu yanlıştan dönmeli, ücret dengesizliğini, adaletsizliğini,eşitsizliğini daha da artıracak tutum ve tercihlerden vazgeçmelidir” ifadeleri yer aldı.

Dilan Şahinbaş