Yerel
Giriş Tarihi : 20-01-2023 18:38

Cumhuriyet’in 100. Yılı özel yazı çağrısı

Cumhuriyet’in 100. Yılı özel yazı çağrısı

AÇÜ (Artvin Çoruh Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet’in 100. Yılı adlı kitabı hazırlayacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet’in 100. Yılı adlı kitabın 2023 yılında yayınlanacağını duyurdu. Dekan Yavuz ayrıca hazırlanacak bu kitaba AÇÜ öğretim elemanlarının kendi alanlarında hazırlayacakları çalışmalarıyla katkı sunmaları beklediğini belirterek “Cumhuriyet’in 100. Yılı kitabın hazırlanmasında üniversitemiz öğretim elemanlarının sağlayacağı katkılar önemli ve kıymetlidir. Bu vesileyle kitaba katkı sunacakların çalışmalarını en geç 30 Haziran 2023 tarihine kadar fakültemiz dekan yardımcısı Doç. Dr. Kerem ÖZBEY’e (ozbey-kerem@artvin.edu.tr) göndermeleri önemle rica olunur” dedi.

Cumhuriyet’in 100. Yılı kitabı yazım kuralları şu şekilde;

- Araştırmaya dayalı, özgün, eleştirel nitelikte olması ve analitik bakış açısıyla yazılması,

- Ele aldığı konunun hem ana kaynaklarına, hem modern çalışmalarına dayalı olması,

- Ayrıntıdan çok konunun temel unsurlarına ağırlık vermesi,

- Konu ile ilgili problemleri tatmin edici bir biçimde tartışması,

- Mimarlık ve sanat tarihi konularında yazılı metni destekleyecek özgün plan, çizim ve fotoğraf nitelikli görsel belgelere en gerekli oranda yer verilmesi,

- Plan ve çizimler yazar tarafından üretilmiş özgün belgeler değil ise kaynak belirtilmesi gibi hususları taşıyor olması yazarlardan rica edilmektedir.

 Yazı veya makale, herhangi bir kurum tarafından desteklenmiş ise, başlığın son kelimesi üzerine konulacak (*) işareti ile dipnotta belirtilmelidir.

 Kitabın temasına uygun olarak ele alınan konular; başlığı kaynakça ve ekleriyle birlikte 30 sayfayı aşmamalıdır.

 Yazılar, Cumhuriyet’in 100. Yılı Bilim Kurulu'nun oluru üzerine yayınlanacaktır. Telif ücreti ödenmeyecektir.

 Yazı başlığı büyük harfle yazılacak, başlığın sağ altında yazar/yazarların adları bulunacaktır. Akademik unvanlar ile bağlı bulunan kurumun adı dipnotta (**) işareti ile verilecektir.

 Metin, A4 boyutunda kâğıdın sadece bir yüzünde Microsoft Word kelime işlemci ile 12 punto, 1,5 aralık, "Times New Roman" karakterde olmalıdır. Başlık ve bölüm başlıkları büyük harfle ve bold, dipnotlar aynı yazı karakteri ile 10 punto ve 1 aralıkta yazılmalıdır.

 Yazılar, mail olarak gönderilecektir.

 Şekil, tablo ve haritalarda numara verilecek, başlıkları kısa ve öz yazılacak, resimlerin orijinali dosya eki olarak gönderilecektir.

 Kaynak Gösterme (Atıflar):

 Makalelerde yer alacak atıflar, bilim dalının yaygın tercihine bağlı olarak MLA veya APA sisteminde olabilir.

APA sisteminde yapılacak atıflar;

 Atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla örnekteki gibi verilmelidir. (Bloch, 2005: 28)

 Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. (İnalcık, 2000: 120; Faroqhi, 2003: 28)  İki yazarlı kaynaklarda, araya tire işareti (-) konulur. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. (İnalcıkSeyitdanlıoğlu, 2006: 15), (Elitaş – Güvemli vd., 2008: 315)

 Yazarın adı, ilgili cümle içinde geçiyorsa, parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir.(1954: 77)

 Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir. (İnalcık, 2000a: 156), (İnalcık, 2000b: 17)

 Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilir. (Demir, A., 2003: 46), (Demir, H., 2003: 27)

 Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı kaynakçada verilmelidir. (BOA. MAD 7342: 25) MLA siteminde yapılacak atıflar;

 Kitap: Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, 1300-1600, çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İst. 2009, s.115.

 Sonraki atıflarda: İnalcık, Klasik Çağ, s.123.

 Makale: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, III/9, 1939, s.101.

 

AÇÜ

Artvin'de HaberArtvin'de Haber