SİYASET
Giriş Tarihi : 25-03-2023 16:57

Cerattepe Mücadelecisi Milletvekili Aday Adayı

Cerattepe Mücadelecisi Milletvekili Aday Adayı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin aday başvuruları sürüyor. Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu CHP Artvin milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Doğa dostu bilim insanı olan, Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, akademik kariyerini doğa, çevre sorunlarına üzerine inşa etmiştir. Cerattepe davasının bilimsel savunmasını yapan Kurdoğlu, Artvin genelinde ilçeler, köyler dahil, dağ ,tepe, yayla, dere, orman ayak basmadık yer bırakmadı. Cerattepe, Genya civarı, Hatila Milli Parkı için raporlar oluşturdu. Oğuz hoca, bütün bu sorunların kaynağında siyasetin yattığını gördü. Türkiye’de olumlu, olumsuz yaşanan her şeyin siyasi tercihlerle yaşandığına şahit olunca siyasete aktif olarak girme kararı verdi.

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu’nun akademik kariyeri

1986 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, 1988 yılında İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Entomolojisi ve Koruma Yüksek Lisans Programını bitirdi. 1989 yılında Orman Bakanlığı Ormancılık Araştırma Müdürlüğünde Araştırmacı olarak göreve başladı. 1994 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını bitirdi. 27 Eylül 2002 Tarihinde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalında “Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Doğal Kaynak Yönetimi Açısından İncelenmesi” adlı tez ile doktora programını tamamladı.

Akademik kariyerinde; doğa, çevre sorunlarına tercih etmiş Kurdoğlu, çok sayıda ulusal ve uluslararası doğa koruma projesinde yürütücü ya da danışman olarak görev aldı.

İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Letonya, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Almanya’da kimi eğitim ve teknik çalışma gezilerine katıldı. Trabzon’da bulunan Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğünde 1989-2004 yılları arasında 14 yıl “Araştırmacı” olarak çalıştı. 17 Mart 2004 tarihinden itibaren Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesine Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak atandı. 21 Kasım 2005-26 Eylül 2008 tarihleri arasında ise Kafkas Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulunda Müdürlük görevini yaptı. Eylül 2008-7 Eylül 2010 tarihleri arasında Artvin Çoruh Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 8. 9.2010 tarihinden itibaren KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İyi derece İngilizce diline hakim olan Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu’nun üyesi olduğu kuruluşular şunlardır:

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi,  WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Mütevelliler Heyeti üyesi TEMA Bilim Kurulu üyesi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Üyesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesi, Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Bilim Kurulu Üyesi, Doğa Araştırmaları Derneği (Kuş Araştırmaları Derneği) üyesi, BENA –Balkan EnvironmentalAssociation üyesi, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, IUCN-WCPA mountains-specialist-group üyesi, SODEM sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Bilim Kurulu Üyesi.

Yeşil altyapı; doğa tabanlı çözümler için Milletvekili Adayıyım

Mevcut Anadolu fotoğrafı, sorun kadar çözümlerin de politik olduğu, çözümün siyasi bir hareket içinde çok daha olanaklı olduğu düşüncesini geliştirmektedir. Şimdiye kadar birlikte çalışma ve bilimsel itirazlarla çok sayıda çevre ihtilafı çözülse de yasal düzenlemelerle desteklenmediğinde uzun ömürlü olamamakta ve çevresel adalete erişim mümkün olmamaktadır. Çözümü siyasette arama konusundaki ilgimi tetikleyen faktör ağırlıklı olarak bu durumdur. İklim değişikliğinin daha da arttırdığı çevre sorunları ve akıl dışı kaynak yönetiminin hızla düzeltilmesi gereği ortadadır. Eğer bu yapılamazsa son on yılda ikiye katlanan doğal ve beşeri afetlerin etkisiyle çevre ve insan sağlığı da doğrudan etkilenecektir. Covid ve benzeri pandemilerin en az yarısının doğal kaynak tahribatından olduğu bilinse de yanlışlardan dönme iradesi henüz ortaya konamamıştır. Akademik, mesleki birikim ve sivil toplumla ortak çalışma deneyimlerimin burada sayılan sorunların çözümünde özellikle fiziksel ve sosyal anlamda yeniden inşa edilmesi gereken ülkemiz için kullanabileceğim gerekli bilgi ve becerileri kazandırdığını düşünüyorum. Ayrıca, sosyal politikalara olan yoğun ilgim kararlılığımı olumlu yönde etkileyecek güçlü motivasyon faktörlerinden biridir. Dağların sahip olduğu su ve orman kaynaklarının koruma bölgeleri ilan edilerek yasal güvenceye kavuşturulmasını; orman köyleri ve kırsal nüfusun sürdürülebilir tarım/onarıcı tarım ve ekoturizm olanaklarının akılcı planlamalarla yönetilmesini; bu çalışmaların mutlaka sivil toplum ve yerel halk ile birlikte planlamada ve yönetimde katılımcılık ile başarılabileceğini; ancak böyle sürdürülebilir kaynak yönetiminin tesis edilebileceğini düşünmekte ve bu hedefler için çalışmayı amaçlamaktayım.

Bunun için:

Biyolojik çeşitliliğin en verimli biçimde hangi alanları ve nasıl korunması gerektiğini belirleyen Sistematik Koruma Plânlamasına hızla geçilecek projelerin uygulanması,

Bunun için doğa koruma kurumlarının şimdi olduğu gibi farklı bakanlıklarda değil tersine tek bir çatı altına alınması,

Her türlü yatırımın Çevresel ve Sosyal Etkilerini gerekli yeterlilikte denetleyecek ve bağımsız kurumlarca fonlanacak yeni bir ÇED Yönetmeliğinin hayata geçirilmesi,

Akademik müfredata doğa bilimleri haricindeki disiplinler için sürdürülebilir kaynak yönetimi ya da benzer içerikte derslerin konması,

Ormanlarda kent kurulması yerine kentlerde orman kurulmasını teşvik edecek yaklaşımların ve yeşil alt yapının hayata geçirilmesinin sağlanması hayati önemde öncelikler olarak sıralanabilir (Yeşil altyapı; doğa tabanlı çözümler ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede kentlerin dayanıklığını arttırmada ciddi bir olanaktır).

Dilan Şahinbaş

Artvin'de HaberArtvin'de Haber