YEREL
Giriş Tarihi : 03-01-2022 10:39   Güncelleme : 03-01-2022 10:39

BU BİNA YASA DIŞIDIR

BU BİNA YASA DIŞIDIR

Yeşil Artvin Derneği Genel Sekreteri Avukat Bedrettin Kalın, Cerattepe bölgesinde ormanlık alanın içinde yapılan lüks villa ile ilgili haberler karşısında Orman Genel Müdürlüğü’nün “altyapı tesisi kapsamında ve geçici bir yapı” açıklamasına tepki gösterdi.

İktidarın gözde şirketi Cengiz Holding, tüm itirazlara rağmen açtığı maden ocağının şantiye sahasında kaçak şekilde yapılan lüks villa haberlerinin basına yansımasının ardından Orman Genel Müdürlüğü’nün “altyapı tesisi kapsamında ve geçici bir yapı” açıklamasına tepki gösteren Kalın, “Şantiye alanı dışında tamamen ormanlık alanda bir yerdedir. Geçici bir nitelikte yapı değil son derece lüks bir şekilde yapılmış olan bir villa yapısıdır” dedi.

Cerattepe'de bir süredir sürdürülmekte olan bir madencilik faaliyeti olduğunu belirten Kalın, “Biz de 25 yılı aşkın süredir bununla ilgili mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadele çerçevesinde bir maden faaliyeti devam etse de bunun yasalara çevre mevzuatına uygun şekilde devam etmesi yönünde de denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Soruları cevapsız kaldı

Bu kapsamda faaliyetin devam ettiği süre içerisinde açmış oldukları davalar olduğunu açıklayan Kalın, “Daha geçen hafta yeni açtığımız davalar da var. Bu çerçevede yasaya aykırı olarak Cerattepe bölgesindeki yapılaşmaları da tespit ettik. Bir süredir bunu duyuyorduk, fakat belgeleri yoktu.

En son fotoğraflarına da ulaşınca bu konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'ne, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bir yazıyla Cerattepe bölgesinde ÇED alanı sınırları dışarısında kalan bir alanda yapılmış olan villa inşaatının ne şekilde yapıldığını sorduk. Orman Bölge Müdürlüğü cevap vermemeyi öncelikle tercih etti. Daha doğrusu verilen cevapta Bilgi Edinme Yasası kapsamında sayılamayacağını, bu konunun kurum içi yazışmalar şeklinde bir durum olduğunu ifade ederek, bu ormanların korunması yönünde yıllardır çaba gösteren Artvin halkına herhangi bir bilgi vermeye yanaşmadılar” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine durumu haber konusu yaptıklarını ve haberden sonra da tekzip edildiğini bildiren Kalın şu ifadeleri kullandı:

“Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir tekzip metni gönderilerek bunun şantiye alanlarında altyapı tesisi kapsamında ve geçici olarak yapılmış bir yapı olduğu ifade edildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Artvin halkına cevap verme gereği dahi duymamış olmasını esefle karşıladığımızı ifade ediyoruz. Bunun dışında da Orman Genel Müdürlüğü'nün tekzip yazısında belirttiği hususlarında doğru olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü bu şantiye alanı içerinde yer alan altyapı tesisleri hakkındaki bir yapı değildir.

Fotoğrafında da görüleceği üzere birincisi şantiye alanı dışında tamamen ormanlık alanda bir yerdedir. İkinci olarak da geçici bir nitelikte yapı değil tümüyle son derece lüks bir şekilde yapılmış olan bir villa yapısıdır.”

Kalın açıklamasının devamında “İdari ve sosyal bina sahası ÇED dosyasında var, bunun şantiye alanlarındaki maden altyapı tesisi şeklinde değerlendirilebilecek bir yanı yoktur” diyerek nitekim bu villanın hemen arkasında sosyal tesisler anlamındaki binaların yer aldığını, bununda ötesinde bu binaların yapılıp, yapılamayacağı konusunun ÇED raporu aşamasında değerlendirildiğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“ÇED 2013 yılında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan ÇED inceleme ve değerlendirme formunda açıkça sonuç kısmında projede idari binalar ve sosyal tesisler sahası yer almaktadır.

Mevzuatımıza göre sosyal tesisler orman sahasında izin verilemeyeceğinden projeden çıkarılması ifade edilmiştir. Yazının devamı sonuç kısmında da bu binaların projeden çıkarılması halinde mevzuata uygunluk bildirilmiştir. Dolayısıyla da 2003 yılında bu tür sosyal ve idari binalar dışında sosyal tesisler anlamına gelecek yapılaşmışların projeden çıkarılması gerektiği bildirilmiş olmasına rağmen 2018 yılında ne olmuş turda bunlara izin verilmek yoluna gidilmiştir bunu anlamak mümkün değildir. Yasaya da aykırıdır.

Orman Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği Orman Kanunu’nun 16. maddesi uygulama yönetmenliğinin uzaktan yakından alakası yoktur. Söz konusu yapı geçici yapı niteliğinde olmadığı gibi, sökülebilir, taşınabilir bir yapı niteliğinde değildir. Lüks bir villa yapılmıştır. Bunun projeyle de uzaktan yakından alakası yoktur. Projenin bileşenlerinden veya gereklerinden biri de değildir. Dolayısıyla bu haliyle yasadışı bir durum söz konusudur. Orman Bölge Müdürlüğü’nün vermiş olduğu cevap da tatmin edici olmaktan uzaktır.”

Dilan Şahinbaş